Page 9 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 9

Odak Bilkent Plaza A3 Blok  Regnum Sky Tower

 Ankara’da Bilkent’te yer alan                        Ankara Balgat’da bulunan Regnum
 Bilkent Plaza’nın A3 Bloğunun                        Sky Tower, Tepe Savunma ve
 güvenlik hizmetini Tepe Savunma                       Güvenlik’in hizmet verdiği en yeni
 ve Güvenlik A.Ş veriyor. 30.000                       projeler arasında yer alıyor. Ağustos
 metrekare alan üzerinde kurulu                        2016’da hizmete başlanan plaza,
 Bilkent Plaza A3 Blok’ta 400                         30 kattan oluşuyor. 115 ofis ve 10
 kişi çalışıyor. Tepe Savunma ve                       ticari alan yanında sosyal ortamların
 Güvenlik, 2005 yılından bu yana                       bulunduğu plaza, iş stresini en aza
 5 güvenlik görevlisiyle plaza                        indirmek üzere tasarlanmış. Şu
 çalışanlarının ofislerine güvenle                      an 6 güvenlik görevlisiyle hizmet
 giriş çıkış yapmalarını ve rahat bir                     veren Tepe Savunma ve Güvenlik
 şekilde çalışmalarını sağlıyor.                       de hizmetlerini bu prensibe göre
                                       şekillendiriyor. İleride güvenlik
                                       görevlisi sayısının 14’e yükseltilmesi
                                       planlanıyor. Regnum Sky Tower’a
                                       Tepe Servis de danışma ve temizlik
                                       hizmeti sunuyor.

 Ege Plaza  Tepe Prime Alışveriş, İş ve

     Yaşam Merkezi


 Ege Grup Yapı Endüstrisi
 A.Ş.'nin projesi olan ve
 Ankara’nın en önemli ticari  Ankara’nın prestijli iş ve yaşam merkezi
 merkezlerinden Konya  Tepe Prime, güvenlik hizmetlerinde Tepe
 Yolu üzerinde yer alan Ege  Savunma ve Güvenliği tercih ediyor. Tepe
 Plaza’nın güvenliğini Tepe  İnşaat tarafından gerçekleştirilen ve Ekim
 Savunma ve Güvenlik sağlıyor.  2011’de yaşamın başladığı 2018 ofis,
 33 katlı ve 2000 kişilik Ege  100 business studio ve 37 mağazadan
 Plaza, modern mimarisi  oluşan Tepe Prime, Ankara’nın iş ve
 ve akıllı bina özellikleriyle  sosyal yaşamını buluşturuyor. 35.000
 dikkat çekiyor. Prestijli  metrekare alanda kurulu 19, 18 ve 13
 projeye Ağustos 2013’ten  katlı 3 bloktan oluşan Tepe Prime’da
 bu yana hizmet veren Tepe  umuma açık ve özel olmak üzere 440
 Savunma ve Güvenlik A.Ş, 10  araç kapasiteli 2 adet kapalı otopark
 güvenlik görevlisiyle plazanın  alanı bulunuyor. Tüm plaza binaları ve
 güvenliğini sağlarken Tepe  otoparkın güvenliğinden sorumlu olan
 Servis de danışma ve refakat  Tepe Savunma ve Güvenlik, 2011 yılından
 hizmeti sunuyor.  bu yana Tepe Prime’da hizmet veriyor. 6 OCAK 2017                                                7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14