Page 11 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 11

Söz Müşterinin AkzoNobel ve  yerel ve uluslararası yönetmeliklere

     uyumu global olarak denetleniyor.
 Tepe Savunma 13 yıldır  AkzoNobel ayrıca sosyal sorumluluk
     çalışmalarına da önem veriyor
     ve çalışanları yerel topluluklarda
 birlikte çalışıyor  aktif olarak görev alarak Sosyal
     Sorumluluk Projeleri yürütüyor.

     233 kişinin görev yaptığı AkzoNobel’in
     tesisleri, 16.724 m ’si kapalı olmak
            2
     üzere 33.128 m alanda yer alıyor.
           2
 İzmir’de faaliyet gösteren toz boya üreticisi AkzoNobel, fabrikalarının güvenliğini  İnsan sağlığının korunması
 sağlamak için 2004 yılından bu yana Tepe Savunma’ya güveniyor. AkzoNobel  en öncelikli konu

 Kalite Sağlık Güvenlik Çevre Müdürü Bilgen Altan Toparın, Tepe Savunma ve Güvenlik’i  AkzoNobel Kalite Sağlık Güvenlik
 “Güvenilir, kurumsallaşmış, işini ciddiyetle yapabilen bir şirket” olarak tanımlıyor.  Çevre Müdürü Bilgen Altan Toparın,
     tesislerindeki en önemli risk
     unsurlarını şöyle özetliyor: “Her
 1999 yılının Aralık ayında toz boya  tesiste olduğu gibi sektörel olarak
 üretmek ve pazarlamak üzere  yaşanan risklerin yanısıra sosyal ve
 kurulan AkzoNobel, 13 yıldır tesis  asayiş kapsamına girebilecek riskler
 güvenliği hizmetini Tepe Savunma  taşıyoruz. Ancak bunun için Serbest  Tesis güvenliği  cihaz ve yazılımı A-Guard sistemi
 ve Güvenlik’ten alıyor.  Bölge sınırları içerisinde olmanın  en üst düzeyde  kullanılıyor. Tepe Savunma ve
     avantajını da yaşıyoruz.”    AkzoNobel’in tesis güvenliğini 11  Güvenlik’in 2017 başında Comon
 İzmir’de faaliyet gösteren Akzo     güvenlik görevlisi ile sağlayan Tepe  firmasından satın aldığı A-Guard,
 Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş., %75  Tüm faaliyetlerinde insan sağlığının  Savunma ve Güvenlik, faaliyette  kullanıldığı tesislerde güvenlik
 AkzoNobel ve %25 Altan ailesi  korunması ve iş kazalarının  bulunulan alanlarda, belirlenmiş  görevlisinin tesis içerisindeki
 ortaklığı ile kuruldu. Merkezi,  önlenmesini esas aldıklarını  nöbet noktalarında özel güvenlik  devriyelerinin eş zamanlı olarak
 Amsterdam, Hollanda’da bulunuyor.  vurgulayan Toparın, “Endüstriyel  hizmetleri sunuyor ve sözleşme ile  Tepe Alarm Merkezi tarafından da
     kazaların önlenmesi için Proses  eklerinde kararlaştırılan esaslara  izlenmesine ve herhangi bir acil
 Türkiye, AkzoNobel’in toz boya  Güvenliği Yönetimi yaklaşımı  uygun olarak tesis güvenliğinin en  durumda müdahale edilmesine
 üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada  uygulanıyor. Sağlık, güvenlik ve çevre  üst düzeyde tutmak üzere  imkan tanıyor.
 dördüncü büyük tesisi konumunda.  konularında hem yerel otoritelerden  çalışıyor.
 Türkiye’de toz boya tedarikçileri  hem de AkzoNobel bünyesinden     “Tepe Savunma ve Güvenlik
 içerisinde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS  destek alıyoruz. Bu desteğin  Tesiste görev alacak güvenlik  işini ciddiye alıyor”
 18001 belgelerinin üçüne birden  gerekliliklerinin yerine getirilmesi  görevlilerinin ise AkzoNobel’in iş ve  AkzoNobel ve Tepe Savunma ve
 sahip olan ilk organizasyon olan  ve denetlenmesi bu konularda bizi  çalışma ilkelerine uyumlu olacak  Güvenlik’in uzun süreli ve uyumlu
 AkzoNobel, ürün yönetim programı  güçlü kılıyor” diyor.  kişilerden seçilmesine dikkat  bir birlikteliği var. Ekim 2004’ten
 ile zararlı hammadde kullanımını     ediliyor.            bu yana Tepe Savunma ve Güvenlik
 sürekli olarak en aza indirgemek  Hizmet aldıkları Tepe Güvenlik ve   ile çalıştıklarını belirten Toparın, bu
 üzerine çalışıyor. Müşterilerinin de  Savunma’nın güvenlik konusunda  Elektronik güvenlik tercihlerinin sebebini, “Güvenilir,
 sağlık ve iş güvenliğini geliştirmek  kendilerine sunduğu destekle ileri  Tesiste fiziki güvenlik yanında  kurumsallaşmış, işini ciddiyetle
 için ortak çalışmalar yürütüyor.  seviyede tedbirleri bulunduğuna  elektronik güvenliğe de önem  yapabilen bir şirket olması ve
     dikkat çeken Toparın, “Bu sayede  veriliyor. Kamera ile takip, aramalar  beklentilerimizin bugüne kadar
 Rekabeti adil ve dürüst bir tavır  talep edilen çalışma ilkelerine uyum  için kullanılan el dedektörü yanında  karşılanmış olması bizim için
 çerçevesinde sürdüren AkzoNobel’in,  Bilgen Altan Toparın sağlanıyor” diyor.  ve güvenlik görevlisi tur kontrol  önemli” şeklinde dile getiriyor. 8 MAYIS 2017                                               9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16