Page 14 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 14

Tepe'den   "En çok çalışılmak istenen                                              15 yılı aşkın insan kaynakları

                                                              deneyimimde her zaman “Sen
                                                              bizim için değerlisin. Bu yüzden,
   şirket haline geleceğiz"                                               buradaki hayatını kolaylaştırmak
                                                              bizim görevimiz” yaklaşımını
                                                              kendime ana ilke olarak edindim.
                                                              Şimdi tüm arzum ve amacım, ekip
                                                              arkadaşlarımla birlikte hepimiz için
                                                              çok daha başarılı, huzurlu ve mutlu
       Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu’nda insan kaynakları bölümü yeniden yapılandı. Beş               bir çalışma ortamı yaratmak. Bu
       hizmet şirketinin merkezi bir yapıya geçtiği sistemde özlük işleri ile insan kaynakları           doğrultuda çalışma arkadaşlarımızı
       bölümleri de birleştirildi. Bu yeni yapının direktörlüğüne de Burcu Dilek Diler getirildi.          daha çok dinleyeceğiz, fikirlerinden
                                                              besleneceğiz ve burayı birlikte en çok
                                                              arzulanan şirket haline getireceğiz.
      Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu,  danışmanlık verdiğim sırada yolum  arkadaşlarımıza adil bir hizmet
      insan kaynakları operasyonunda  insan kaynaklarında yeniden   sunabilme noktasında önemli bir        Bu doğrultuda iş sonuçlarını
      yenilenmeye gitti. Tepe Servis  yapılanmaya giden Tepe Kurumsal  rol oynuyor. Uygulamaların tek bir     ölçtüğümüz, motivasyon,
      ve Yönetim, Tepe Savunma ve   Hizmetler Grubu’yla kesişti. Mart  çatı altına toplanması ile ihtiyaca    performans yönetimi,
      Güvenlik, Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği,  2017’de Tepe Kurumsal Hizmetler  yönelik esnekliğin sağlanması   kariyer geliştirme noktalarını
      Tepe Güvenlik ve BCC Catering’in  Grubu’na İnsan Kaynakları ve  mümkün olacak. Bu şekilde bir        desteklediğimiz bir stratejimiz var.
      insan kaynakları yönetimini tek  Organizasyonel Gelişim Direktörü  yerde olanla olmayan, durdurulup     Grup değerlerine uygun çalışanların
      bir çatı altında toplayan grup,  olarak katıldım. İnsan Kaynakları  devam ettirilmesi gereken        olduğu bir Tepe Kurumsal Hizmetler
      özlük işleri ve insan kaynakları  Koordinatörlüğü ve Personel Özlük  uygulamalar daha rahat tespit      Grubu yaratmak ve doğru insanı
      birimlerini de birleştirdi. Bu yeni  Müdürlüğü bana bağlı. Yaklaşık 65  edilebilecek.            doğru işe yerleştirebilmek öncelikli
      yapının yöneticiliğini ise Tepe İnsan  kişilik bir ekibiz.                          vizyonumuz.
      Kaynakları ve Organizasyonel                   Biz, çalışanlarımızın stratejik bir
      Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler  Bu yeni yapılanmanın nedeni nedir? iş ortağı olması prensibiyle yola  Tüm bunları gerçekleştirerek “Best
      üstlendi. Diler’in hedefleri büyük,  Çalışanların memnuniyeti,  çıktık. Çalışma arkadaşlarımızı       of Employer” ödülüne aday olmak da
      planları çok…          bütün süreçlerin doğru şekilde  daha çok dinlediğimiz, fikirlerinden     benim kişisel hedeflerimden biri.
                      yönetilmesinden geçiyor.     beslendiğimiz bir yapıyı kurmak
      Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?  Birbirine bağlı iki ana kolu birlikte  için çalışıyoruz. O yüzden de     Bu doğrultuda göreve yeni başlamış
      15 yılı aşkın bir insan kaynakları  yürütmediğinizde kopukluklar,  bağımsız bir alan olabilmek adına     bir direktör olarak şu anda en önemli
      deneyimim var. Çalışmaya Doğuş  farklılaşmalar ve süreçlerde  merkezileştirmenin doğru bir etkisi      gündem maddeniz nedir?
      Otomotiv Grubu’nda organizasyonel  problemler yaşanıyor. Bu da  olacağını düşündük.             İnsan kaynaklarının genelde sırça
      gelişim süreçlerinden sorumlu  yönetim olarak gözlemlenmiş,                          köşkten uygulama yapan, şirketle  Burcu Dilek Diler
      olarak başladım. 5 yılın sonunda  değerlendirilmiş ve bu yönde bir  Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu’nun    ve çalışanlarla çok örtüşmeyen
      İnsan Kaynakları ve İşe Alım  ihtiyaç tespit edilmiş. Çok büyük  insan kaynakları stratejisini özetler   politikaları getiren bir departman  mesajı verdim. Ekip arkadaşlarımızı  Değerlendirme Merkezi süreciyle
      Süreçlerinden Sorumlu Müdür   bir operasyon. Çünkü Tepe’nin beş  misiniz?                  algısı vardır. Ben bunun böyle  gözlemleyerek, dinleyerek, anlayarak  işe alım başlattık. Tepe Kurumsal
      olarak atandım. Ardından    hizmet grubu şirketinin merkezi bir  En değerli kaynağımız, bizi temsil    olmadığını göstermek istiyorum.  doğru aksiyonları almak ve doğru  Hizmetler Grubu’na katılacak
      EastPharma’da İnsan Kaynakları  yapılanması söz konusu.     eden çalışanlarımız. Bu ilkeyle                        süreçleri planlayabilmek için bir turne  arkadaşları Değerlendirme
      Müdürü olarak göreve başladım.                  yola çıkarak yapmış olduğumuz         Normalde ekip arkadaşlarımız işe  başlattım diyebilirim. Önceliğim  Merkezimizde iki saatlik bir
      Burada sendika yönetimi tecrübem  Beş şirketin insan kaynaklarının  fonksiyonel değişim ile birlikte     ilk başladıklarında “Aramıza hoş  bölge ziyaretleriyle ihtiyaçları tespit  değerlendirme sürecinden
      oldu. Ardından bir güvenlik   tek çatı altında toplanması nasıl bir  amacımız, en çok istihdam yaratan   geldiniz” diye bir mesaj atılıyor. Ben  etmek oldu.      geçiriyoruz. İnsan kaynakları olarak
      şirketinde Genel Müdür Yardımcısı  avantaj sağlıyor?      şirketler arasında yer alan Tepe       bunu farklı uyguladım ve “Aranıza                yapacağımız her uygulama hem
      olarak CEO’ya bağlı çalıştım.  Merkezileşme, kadroların     Hizmet Grubu’nun en çok tercih        hoş geldim” konseptli bir mesaj  Bunun yanında doğru kişilerin  en çok tercih edilen şirket olma
      Sonrasında kısa bir girişimcilik  uzmanlaşmasını doğru olarak  edilen şirket olma stratejisini        attım. Orada da “Sizin için buradayız.  Tepe Hizmet Grubu’na katılması  stratejisine hem de burayı birlikte
      deneyimim oldu. Freelance    sağlama ve bütün çalışma     kurgulamak.                  Sizinle gerçekten yakın olacağız”  için yine bir ilki gerçekleştirdik ve  yaşanabilir ve çalışılabilir ortak bir   12  MAYIS 2017                                                                                                    13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19