Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 15

Tepe'den "En çok çalışılmak istenen  15 yılı aşkın insan kaynakları

     deneyimimde her zaman “Sen
     bizim için değerlisin. Bu yüzden,
 şirket haline geleceğiz" buradaki hayatını kolaylaştırmak
     bizim görevimiz” yaklaşımını
     kendime ana ilke olarak edindim.
     Şimdi tüm arzum ve amacım, ekip
     arkadaşlarımla birlikte hepimiz için
     çok daha başarılı, huzurlu ve mutlu
 Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu’nda insan kaynakları bölümü yeniden yapılandı. Beş bir çalışma ortamı yaratmak. Bu
 hizmet şirketinin merkezi bir yapıya geçtiği sistemde özlük işleri ile insan kaynakları doğrultuda çalışma arkadaşlarımızı
 bölümleri de birleştirildi. Bu yeni yapının direktörlüğüne de Burcu Dilek Diler getirildi. daha çok dinleyeceğiz, fikirlerinden
     besleneceğiz ve burayı birlikte en çok
     arzulanan şirket haline getireceğiz.
 Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu,  danışmanlık verdiğim sırada yolum  arkadaşlarımıza adil bir hizmet
 insan kaynakları operasyonunda  insan kaynaklarında yeniden  sunabilme noktasında önemli bir  Bu doğrultuda iş sonuçlarını
 yenilenmeye gitti. Tepe Servis  yapılanmaya giden Tepe Kurumsal  rol oynuyor. Uygulamaların tek bir  ölçtüğümüz, motivasyon,
 ve Yönetim, Tepe Savunma ve  Hizmetler Grubu’yla kesişti. Mart  çatı altına toplanması ile ihtiyaca  performans yönetimi,
 Güvenlik, Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği,  2017’de Tepe Kurumsal Hizmetler  yönelik esnekliğin sağlanması  kariyer geliştirme noktalarını
 Tepe Güvenlik ve BCC Catering’in  Grubu’na İnsan Kaynakları ve  mümkün olacak. Bu şekilde bir  desteklediğimiz bir stratejimiz var.
 insan kaynakları yönetimini tek  Organizasyonel Gelişim Direktörü  yerde olanla olmayan, durdurulup  Grup değerlerine uygun çalışanların
 bir çatı altında toplayan grup,  olarak katıldım. İnsan Kaynakları  devam ettirilmesi gereken  olduğu bir Tepe Kurumsal Hizmetler
 özlük işleri ve insan kaynakları  Koordinatörlüğü ve Personel Özlük  uygulamalar daha rahat tespit  Grubu yaratmak ve doğru insanı
 birimlerini de birleştirdi. Bu yeni  Müdürlüğü bana bağlı. Yaklaşık 65  edilebilecek. doğru işe yerleştirebilmek öncelikli
 yapının yöneticiliğini ise Tepe İnsan  kişilik bir ekibiz.  vizyonumuz.
 Kaynakları ve Organizasyonel  Biz, çalışanlarımızın stratejik bir
 Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler  Bu yeni yapılanmanın nedeni nedir? iş ortağı olması prensibiyle yola  Tüm bunları gerçekleştirerek “Best
 üstlendi. Diler’in hedefleri büyük,  Çalışanların memnuniyeti,  çıktık. Çalışma arkadaşlarımızı  of Employer” ödülüne aday olmak da
 planları çok… bütün süreçlerin doğru şekilde  daha çok dinlediğimiz, fikirlerinden  benim kişisel hedeflerimden biri.
 yönetilmesinden geçiyor.  beslendiğimiz bir yapıyı kurmak
 Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?  Birbirine bağlı iki ana kolu birlikte  için çalışıyoruz. O yüzden de  Bu doğrultuda göreve yeni başlamış
 15 yılı aşkın bir insan kaynakları  yürütmediğinizde kopukluklar,  bağımsız bir alan olabilmek adına  bir direktör olarak şu anda en önemli
 deneyimim var. Çalışmaya Doğuş  farklılaşmalar ve süreçlerde  merkezileştirmenin doğru bir etkisi  gündem maddeniz nedir?
 Otomotiv Grubu’nda organizasyonel  problemler yaşanıyor. Bu da  olacağını düşündük. İnsan kaynaklarının genelde sırça
 gelişim süreçlerinden sorumlu  yönetim olarak gözlemlenmiş,  köşkten uygulama yapan, şirketle  Burcu Dilek Diler
 olarak başladım. 5 yılın sonunda  değerlendirilmiş ve bu yönde bir  Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu’nun  ve çalışanlarla çok örtüşmeyen
 İnsan Kaynakları ve İşe Alım  ihtiyaç tespit edilmiş. Çok büyük  insan kaynakları stratejisini özetler  politikaları getiren bir departman  mesajı verdim. Ekip arkadaşlarımızı  Değerlendirme Merkezi süreciyle
 Süreçlerinden Sorumlu Müdür  bir operasyon. Çünkü Tepe’nin beş  misiniz? algısı vardır. Ben bunun böyle  gözlemleyerek, dinleyerek, anlayarak  işe alım başlattık. Tepe Kurumsal
 olarak atandım. Ardından  hizmet grubu şirketinin merkezi bir  En değerli kaynağımız, bizi temsil  olmadığını göstermek istiyorum.  doğru aksiyonları almak ve doğru  Hizmetler Grubu’na katılacak
 EastPharma’da İnsan Kaynakları  yapılanması söz konusu. eden çalışanlarımız. Bu ilkeyle  süreçleri planlayabilmek için bir turne  arkadaşları Değerlendirme
 Müdürü olarak göreve başladım.  yola çıkarak yapmış olduğumuz  Normalde ekip arkadaşlarımız işe  başlattım diyebilirim. Önceliğim  Merkezimizde iki saatlik bir
 Burada sendika yönetimi tecrübem  Beş şirketin insan kaynaklarının  fonksiyonel değişim ile birlikte  ilk başladıklarında “Aramıza hoş  bölge ziyaretleriyle ihtiyaçları tespit  değerlendirme sürecinden
 oldu. Ardından bir güvenlik  tek çatı altında toplanması nasıl bir  amacımız, en çok istihdam yaratan  geldiniz” diye bir mesaj atılıyor. Ben  etmek oldu. geçiriyoruz. İnsan kaynakları olarak
 şirketinde Genel Müdür Yardımcısı  avantaj sağlıyor? şirketler arasında yer alan Tepe  bunu farklı uyguladım ve “Aranıza  yapacağımız her uygulama hem
 olarak CEO’ya bağlı çalıştım.  Merkezileşme, kadroların  Hizmet Grubu’nun en çok tercih  hoş geldim” konseptli bir mesaj  Bunun yanında doğru kişilerin  en çok tercih edilen şirket olma
 Sonrasında kısa bir girişimcilik  uzmanlaşmasını doğru olarak  edilen şirket olma stratejisini  attım. Orada da “Sizin için buradayız.  Tepe Hizmet Grubu’na katılması  stratejisine hem de burayı birlikte
 deneyimim oldu. Freelance  sağlama ve bütün çalışma  kurgulamak.  Sizinle gerçekten yakın olacağız”  için yine bir ilki gerçekleştirdik ve  yaşanabilir ve çalışılabilir ortak bir 12 MAYIS 2017                                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20