Page 18 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 18

Tepe'den      Tepe Savunma’ya yeni                                                                              Bu kelimelerin bizim markamızı

                                                                                              en iyi anlatan, doğru kelimeler
                                                                                              olduğuna inanıyoruz. İnsana insanla
      pazarlama stratejisi                                                                              hizmet veren bir sektörün en büyük
                                                                                              oyuncusuyuz.

                                                                                              Empati, iletişim stratejimizin
                                                                                              en önemli öğelerinden biri.
       Tepe Savunma ve Güvenlik bünyesinde yeni bir Pazarlama Departmanı kuruldu.                                                  Müşterilerimizle empati
                                                                                              kurduğumuz yaşanmış hikayeleri
       Marka bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacak olan Departmanın liderliğini                                             dile getirdikleri, fiziksel duygusal
       Nigar Koyuncuoğlu üstlendi.                                                                          ve kişisel faydaları arka planda
                                                                                              sıkça gösterdiğimiz bir iletişim
                                                                                              kampanyamız olacak.
      Sektöründe lider konumda olan  müdürlüğü, kategori yöneticiliği,  departmanının kurulması ihtiyacını
      Tepe Savunma ve Güvenlik, marka  fiyatlandırma, iş geliştirme ve marka  doğurmuş.                                              Diğer taraftan portföy yönetimi ve
      bilinirliğini yükseltmek için yeni bir  ortaklıkları, dijital pazarlama en                                                  proje performans değerlendirmesi
      Pazarlama Departmanı oluşturdu.  yoğun olarak çalıştığım alanlardı.  Nasıl bir pazarlama stratejisi                                     üzerine çalışan arkadaşlarımızın
      Liderliğini Nigar Koyuncuoğlu’nun  Şubat ayında Tepe Savunma ve  kurguluyorsunuz?                                              da bizim departmanımızda olması
      üstlendiği yeni departman iç  Güvenlik ailesine katıldım. Yeni  Pazarlama Departmanı’nın iki tip                                      müşteri bilgisi anlamında big
      ve dış müşteriye yönelik olarak  oluşturulan departmanımızda  müşterisi var: İç müşteri ve dış                                       data’nın oluşturulması ve doğru
      pazarlama stratejilerini kurgulayarak  ekip arkadaşlarımızla birlikte  müşteri. Öncelikle iç müşterimiz                                   analiz edilmesi anlamında çok
      işe başladı. İletişim stratejisini  tüm pazarlama, tanıtım, reklam,  yani çalışma arkadaşlarımıza                                      yararlı.
      “yakınlık, dinamiklik, yenilikçilik,  markalaşma süreci, müşteri gelişimi,  yönelik olarak Düşünme Teknikleri
      sürdürülebilirlik” üzerine kuran  müşteri ilişkileri yönetimi, proje  ve Pazarlama Eğitimi hazırladık.                                    Tepe Savunma ve Güvenlik, 24 yıllık
      yeni departman, tüm mecraların  performans ölçümleri, portföy  Bünyemizdeki Tepe Akademi                                           bir deneyime, farklı iş kollarında
      kullanıldığı bir iletişim kampanyası  yönetimi üzerine çalışıyoruz. yardımıyla dokümantasyon                                         faaliyet gösteren geniş bir müşteri
      üzerinde çalışıyor. Tepe Savunma                 eğitimlerini yöneticilere açtık.                                       portföyüne sahip. Bunun bilinciyle
      ve Güvenlik’in yeni iletişim  Tepe Savunma ve Güvenlik’in   İleriki günlerde de yöneticilerimizin                                     hedefimiz, markanın bilinirliğini ve
      stratejisini, hazırlanan kampanyasını  yeni bir Pazarlama Departmanı  ekipleriyle küçük workshoplar                                     görünürlüğünü artırmak. Ekonomik
      ve Pazarlama Departmanı’nın   oluşturmasının nedeni nedir?   halinde çalışmalar ve beyin fırtınaları                                    yanlarımız kadar sosyal ve çevresel
      ileriye yönelik hedeflerini Nigar  Aslında bu departmanın    yapacağız. İnovasyon ve yenilikçilik                                     varlıklarımızı da dengede tutarak ve
      Koyuncuoğlu ile konuştuk.    oluşturulması uzun süredir    sadece pazarlamanın sorumluluğu                                        en önemlisi, gelecekte de güvene
                      üzerinde çalışılan bir projeymiş.  değil. Herkes kendi işinde bunları                                     değer olduğumuzu doğru iletişim
      Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tepe Savunma ve Güvenlik şu anda  uygulayarak fark yaratabilir.                                      diliyle bir kere daha anlatmak.
      İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde  sektörünün lider oyuncusu. 12.000  Hedefimiz bu eğitimlerle bir alt yapı                         Nigar Koyuncuoğlu
      Ekonomi eğitimi aldıktan sonra New  çalışanı var. Çeşitli sektörlerde  oluşturmak ve farklılık yaratma                                    Hangi mecralar kullanılacak?
      York Üniversitesi’nde Pazarlama  çeşitli iş kollarında müşterileri var.  anlamında çalışan kaynağımızı    üzerinde çalışıyoruz. Fikirlerin ve  ederek bir iletişim konsepti  360 derece tüm mecraları
      Yönetimi üzerine yüksek öğrenim  Fakat bizim anladığımız anlamda  daha iyi kullanabilmek. İkinci önemli   projelerin paylaşılacağı ve bunların  oluşturuyoruz. Müşterilerimize  kullanacağız. Hedef kitlemizi nerede
      yaptım. Türkiye’ye döndükten sonra  bir pazarlama aktivitesi daha önce  hedefimiz ise iç müşterimizin ileride  ödüllendirileceği bir platform  dokunacağız, tekrardan merhaba  yakaladığımıza dair çok ciddi
      uluslararası şirketlerin pazarlama  yapılmamış. Daha çok satışın ve  yapacağımız marka projelerini      kuruyoruz. Bu platformun şirket  diyerek kendimizi anlatacağız.  şekilde bir araştırma yapıyoruz. En
      departmanlarında çalıştım. Gıda ve  kurumsal iletişimin desteğiyle  benimsemesini, sindirmesini ve      içinde maneviyatı artırıp sinerji  Çok dinamik, yenilikçi yöntemler  doğru kanalları kullanacağız. Gerilla
      içecek gibi hızlı tüketim ürünlerinden  müşteri iletişimi yürütülmüş, gazete  dışarı yaymasını sağlamak.   yaratacağını düşünüyoruz.    kullanacağız.          pazarlamadan da faydalanacağız.
      dayanıklı tüketim malları, beyaz  ilanları ve PR çalışmaları yapılmış.                                                    Gerilla pazarlama aktiviteleri
      eşya ve elektroniğe kadar geniş bir  Ancak hem şirketin büyüklüğü  Diğer taraftan İnsan Kaynakları      Dış müşterilerimiz için ise öncelikle  İletişim stratejimizi yakınlık,  sayesinde müşterilerimize, hiç
      sektör yelpazesinde yaklaşık 15  hem de rekabet koşulları böyle  departmanımızla birlikte geniş       daha önce yapılan araştırma   dinamiklik, yenilikçilik,    beklemedikleri bir anda bir
      sene deneyim elde ettim. Marka  bir stratejik pazarlama yönetimi  kapsamlı bir Çalışan Sadakati Projesi   sonuçlarımızı iyice analiz   sürdürülebilirlik üzerine kurguladık.  marka deneyimi yaşatacağız.   16  MAYIS 2017                                                                                                    17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23