Page 19 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 19

Tepe'den Tepe Savunma’ya yeni                           Bu kelimelerin bizim markamızı

                                     en iyi anlatan, doğru kelimeler
                                     olduğuna inanıyoruz. İnsana insanla
 pazarlama stratejisi                           hizmet veren bir sektörün en büyük
                                     oyuncusuyuz.

                                     Empati, iletişim stratejimizin
                                     en önemli öğelerinden biri.
 Tepe Savunma ve Güvenlik bünyesinde yeni bir Pazarlama Departmanı kuruldu.  Müşterilerimizle empati
                                     kurduğumuz yaşanmış hikayeleri
 Marka bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacak olan Departmanın liderliğini dile getirdikleri, fiziksel duygusal
 Nigar Koyuncuoğlu üstlendi.                       ve kişisel faydaları arka planda
                                     sıkça gösterdiğimiz bir iletişim
                                     kampanyamız olacak.
 Sektöründe lider konumda olan  müdürlüğü, kategori yöneticiliği,  departmanının kurulması ihtiyacını
 Tepe Savunma ve Güvenlik, marka  fiyatlandırma, iş geliştirme ve marka  doğurmuş. Diğer taraftan portföy yönetimi ve
 bilinirliğini yükseltmek için yeni bir  ortaklıkları, dijital pazarlama en  proje performans değerlendirmesi
 Pazarlama Departmanı oluşturdu.  yoğun olarak çalıştığım alanlardı.  Nasıl bir pazarlama stratejisi  üzerine çalışan arkadaşlarımızın
 Liderliğini Nigar Koyuncuoğlu’nun  Şubat ayında Tepe Savunma ve  kurguluyorsunuz? da bizim departmanımızda olması
 üstlendiği yeni departman iç  Güvenlik ailesine katıldım. Yeni  Pazarlama Departmanı’nın iki tip  müşteri bilgisi anlamında big
 ve dış müşteriye yönelik olarak  oluşturulan departmanımızda  müşterisi var: İç müşteri ve dış  data’nın oluşturulması ve doğru
 pazarlama stratejilerini kurgulayarak  ekip arkadaşlarımızla birlikte  müşteri. Öncelikle iç müşterimiz  analiz edilmesi anlamında çok
 işe başladı. İletişim stratejisini  tüm pazarlama, tanıtım, reklam,  yani çalışma arkadaşlarımıza  yararlı.
 “yakınlık, dinamiklik, yenilikçilik,  markalaşma süreci, müşteri gelişimi,  yönelik olarak Düşünme Teknikleri
 sürdürülebilirlik” üzerine kuran  müşteri ilişkileri yönetimi, proje  ve Pazarlama Eğitimi hazırladık.  Tepe Savunma ve Güvenlik, 24 yıllık
 yeni departman, tüm mecraların  performans ölçümleri, portföy  Bünyemizdeki Tepe Akademi  bir deneyime, farklı iş kollarında
 kullanıldığı bir iletişim kampanyası  yönetimi üzerine çalışıyoruz. yardımıyla dokümantasyon  faaliyet gösteren geniş bir müşteri
 üzerinde çalışıyor. Tepe Savunma  eğitimlerini yöneticilere açtık.   portföyüne sahip. Bunun bilinciyle
 ve Güvenlik’in yeni iletişim  Tepe Savunma ve Güvenlik’in  İleriki günlerde de yöneticilerimizin  hedefimiz, markanın bilinirliğini ve
 stratejisini, hazırlanan kampanyasını  yeni bir Pazarlama Departmanı  ekipleriyle küçük workshoplar  görünürlüğünü artırmak. Ekonomik
 ve Pazarlama Departmanı’nın  oluşturmasının nedeni nedir? halinde çalışmalar ve beyin fırtınaları  yanlarımız kadar sosyal ve çevresel
 ileriye yönelik hedeflerini Nigar  Aslında bu departmanın  yapacağız. İnovasyon ve yenilikçilik  varlıklarımızı da dengede tutarak ve
 Koyuncuoğlu ile konuştuk. oluşturulması uzun süredir  sadece pazarlamanın sorumluluğu  en önemlisi, gelecekte de güvene
 üzerinde çalışılan bir projeymiş.  değil. Herkes kendi işinde bunları  değer olduğumuzu doğru iletişim
 Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tepe Savunma ve Güvenlik şu anda  uygulayarak fark yaratabilir.  diliyle bir kere daha anlatmak.
 İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde  sektörünün lider oyuncusu. 12.000  Hedefimiz bu eğitimlerle bir alt yapı  Nigar Koyuncuoğlu
 Ekonomi eğitimi aldıktan sonra New  çalışanı var. Çeşitli sektörlerde  oluşturmak ve farklılık yaratma  Hangi mecralar kullanılacak?
 York Üniversitesi’nde Pazarlama  çeşitli iş kollarında müşterileri var.  anlamında çalışan kaynağımızı  üzerinde çalışıyoruz. Fikirlerin ve  ederek bir iletişim konsepti  360 derece tüm mecraları
 Yönetimi üzerine yüksek öğrenim  Fakat bizim anladığımız anlamda  daha iyi kullanabilmek. İkinci önemli  projelerin paylaşılacağı ve bunların  oluşturuyoruz. Müşterilerimize  kullanacağız. Hedef kitlemizi nerede
 yaptım. Türkiye’ye döndükten sonra  bir pazarlama aktivitesi daha önce  hedefimiz ise iç müşterimizin ileride  ödüllendirileceği bir platform  dokunacağız, tekrardan merhaba  yakaladığımıza dair çok ciddi
 uluslararası şirketlerin pazarlama  yapılmamış. Daha çok satışın ve  yapacağımız marka projelerini  kuruyoruz. Bu platformun şirket  diyerek kendimizi anlatacağız.  şekilde bir araştırma yapıyoruz. En
 departmanlarında çalıştım. Gıda ve  kurumsal iletişimin desteğiyle  benimsemesini, sindirmesini ve  içinde maneviyatı artırıp sinerji  Çok dinamik, yenilikçi yöntemler  doğru kanalları kullanacağız. Gerilla
 içecek gibi hızlı tüketim ürünlerinden  müşteri iletişimi yürütülmüş, gazete  dışarı yaymasını sağlamak. yaratacağını düşünüyoruz. kullanacağız. pazarlamadan da faydalanacağız.
 dayanıklı tüketim malları, beyaz  ilanları ve PR çalışmaları yapılmış.  Gerilla pazarlama aktiviteleri
 eşya ve elektroniğe kadar geniş bir  Ancak hem şirketin büyüklüğü  Diğer taraftan İnsan Kaynakları  Dış müşterilerimiz için ise öncelikle  İletişim stratejimizi yakınlık,  sayesinde müşterilerimize, hiç
 sektör yelpazesinde yaklaşık 15  hem de rekabet koşulları böyle  departmanımızla birlikte geniş  daha önce yapılan araştırma  dinamiklik, yenilikçilik,  beklemedikleri bir anda bir
 sene deneyim elde ettim. Marka  bir stratejik pazarlama yönetimi  kapsamlı bir Çalışan Sadakati Projesi  sonuçlarımızı iyice analiz  sürdürülebilirlik üzerine kurguladık.  marka deneyimi yaşatacağız. 16 MAYIS 2017                                               17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24