Page 21 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 21

Tepe'den                                   Tepe'den Haberler
 Dijital pazarlama, sosyal medya  Tepe Servis, şehir hastaneleri      Tepe çalışanlarına GÜSOD’dan
 bizim çok fazla kullanmadığımız                      dört ödül
 mecralar. Buralarda da aktiviteler  hizmetlerini tanıttı
 yapacağız. Özellikle hedef kitlemizin                   Güvenlik Servisleri Organizasyon
 yoğunlukla ziyaret ettiği finans                     Birliği (GÜSOD) güvenlik
 sitelerinde reklam çalışmalarımız    tarihleri arasında gerçekleştirildi.  sektörünün en başarılı isimlerini
 olacak. Radyo cıngılımız olacak. İki   Yeni nesil şehir hastanelerine  belirledi. GÜSOD, “Sadakat” ve
 versiyondan oluşan bir TV filmimiz    yapılan yatırımlara ve bu yolda  “Başarı” kategorilerinde, Tepe
 olacak. Burada da sürprizlerimiz     gerçekleştirilen pek çok proje ile
 var. Çekimler bile haber niteliği    ilgili görüşmelere ev sahipliği yapan  Savunma ve Güvenlik ile Tepe
 taşıyacak. Yeni kampanyayla ilgili    sempozyum alanında Tepe Servis  Güvenlik çalışanlarına toplam 4
 büyük heyecan duyuyoruz.         de yerini alarak şehir hastanelerine  ödül verdi.
 Hedefimiz Eylül ortasında yayına     yönelik hizmetlerini ve stratejilerini  Başarı kategorisinde, Bursa’da
 başlamak.                katılımcılarla paylaştı. REED TÜYAP,  ATM soygununu önleyen Tepe
                     Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği  Savunma ve Güvenlik Özel
 Sosyal medya stratejinizi nasıl     (SAYED) ve Kamu ve Özel Ortaklığı  Güvenlik Görevlisi Mustafa Şahin
 oluşturdunuz?              Derneği işbirliğiyle düzenlenen  ödüle layık görüldü. Yine aynı
 Teknolojik gelişmelerle birlikte     sempozyum, Sağlık Bakanlığı ve  kategoride yarattığı katma değer
 sosyal medya büyük önem kazandı.     bakanlık yetkililerinin yanı sıra  ve yeni eleman yetiştirilmesine
 2000’li yıllardan başlayarak değişen  Avrasya Bölgesi’nin en büyük  Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan,
 ortam, pazarlamanın tanımını da  medikal fuarı olan Expomed ile  Kırgızistan, Kosova, Pakistan, Suudi  sağladığı katkı nedeniyle Tepe
 yöntemlerini de değiştirdi.  eşzamanlı olarak düzenlenen Şehir  Arabistan ve Madagaskar’dan Sağlık  Güvenlik Alarm İzleme Merkezi
 Çünkü ölçülebilir geri dönüşler  Hastaneleri, Sağlık Turizmi ve Kamu  Bakanları ve bakanlık yetkililerinin  çalışanı Mustafa Koçak ödüle hak
 elde etmeye başladık. Biz  Özel İşbirliği Sempozyumu 1-2 Nisan  katılımıyla gerçekleşti. kazandı.
 de kendimizi stratejik olarak                       Sadakat kategorisinde ise 24
 teknolojinin getirdiği yeniliklerin  Tepe Savunma, yılın ilk      yıldan bu yana güvenlik alanında
 tam ortasında konumlandırıyoruz.                     görev yapan Tepe Savunma ve
     YGG toplantısını yaptı                      Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi
 Diğer taraftan teknolojinin sağladığı                   Sefa İnceöz ve 14 yıldır sektörde
 en önemli yeniliklerden biri olan
 veri ve veri tabanı yönetimi de     departman bazında ve genel    çalışan Tepe Güvenlik Alarm
 ileriki günlerin projeleri arasında.   operasyonel yönetim performansı  İzleme Merkezi çalışanı Murat
 Müşterilerimizle ilgili bilgi      değerlendirildi. Pazarlama   Tekcan ödüllendirildi.
 toplama, depolama, veri işleme      faaliyetleri ve planlar, İnsan
 ve geliştirmeye yönelik çalışmalar  de hedef müşteri kitlemize uygun  Savunma ve Güvenlik’in doğru kitle  Kaynakları’ndaki yenilikler ve
 yapacağız. Müşteri dilimlerini ortaya  platformlarda interaktif pazarlama  tarafından doğru özellikleriyle daha  planlamalar, eğitimler, müşteri
 çıkarıp, müşteriye özel pazarlama  teknikleri kullanarak yine yaratıcı  fazla bilinmesini ve daha kıymetle  memnuniyeti analizi ve iyileştirme
 planları yapacağız. Bunlar da bizim  ve yenilikçi yüzümüzle kendimizi  bilinmesini sağlamak. önerileri, süreç performans ölçümü
 için yeni başlangıçlar. duyuracağız.  ve hedefleri, belirlenmiş şirket
 Geçmişte müşteriler hep         politikası ve hedeflerini sağlamadaki
 Dijitaldeki gelişimleri ve trendleri de  Bu yapılacak projelerin getirileri  birbirlerinden duyarak bizi tercih  etkinlik, sürekli iyileştirme faaliyetleri
 yakından takip edip hem günümüz  ne olacak? etmiş ya da müşteri araştırma ve  Tepe Savunma, 2017 yılının  ve sonuçları tartışılan diğer konu
 hem de geleceğin koşullarına  Bizim en büyük hedefimiz öncelikle  geliştirme yöntemiyle yapılmış.  ilk Yönetimi Gözden Geçirme  başlıkları oldu. Toplantıda ayrıca
 ve tüketici beklentilerine cevap  markamıza yatırım yapmak,  Bundan sonraki süreçte marka  Toplantısını Nisan ayında İstanbul’da  Entegre Yönetim sisteminde değişen
 veren inovatif projeler ortaya  marka bilinirliğini ve marka imajını  yönetimi ile marka bilinirliğini  gerçekleştirdi.  şartlar da ele alındı, şirketin ileriye
 çıkaracağız. Türkiye’de yaklaşık 29  yukarı taşımak. Bunu hak eden  yukarıya çıkaracak çalışmalar  2016 ve 2017 yılının bütçelerinin  yönelik yönetim planı, vizyonu ve
 milyon internet kullanıcısı var. Biz  bir markayız. Hedefimiz Tepe  yapacağız.  ele alındığı toplantıda şirketin  çalışma şartları oluşturuldu. 18 MAYIS 2017                                               19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26