Page 25 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 25

Zaman Yolcusu


 2. Dünya


 Savaşı’ndan

 bugüne radar


 teknolojileri
 Trafik canavarlarıyla baş etmek için en etkili çözümlerden
 biri olan radar teknolojilerinin gelişiminde en önemli
 adımların 2. Dünya Savaşı’nda atılması sizi şaşırtır mıydı?


 Elektronik Denetleme Sistemleri  Gelişen görüntüleme ve iletişim  Söz konusu halkın can ve mal  sebep olan radar teknolojileri ise,
 (EDS), her gün milyonlarca aracın  teknolojileri ise buna “mobil EDS” ile  güvenliği olduğunda, kamu  havacılıktan beysbola kadar pek
 paylaştığı Türkiye yollarında, özellikle  çözüm sunuyor. İstanbul Büyükşehir  kurumları için radar teknolojisi ve  çok noktada hızın bir gözlemci
 trafiğin yoğun olduğu İstanbul  Belediyesi gibi kurumlar tarafından  EDS sistemleri olmazsa olmazlar  tarafından tespit edilmesi için
 gibi metropollerde sürücülerin  da tercih edilen mobil EDS filoları,  arasında yer alıyor. Bugün EDS  kullanılan en yaygın seçenek olarak
 trafik kurallarına her zaman riayet  üstünde yüksek çözünürlüklü  ile elde edilen görüntüler yüksek  biliniyor.
 etmelerini sağlamak için önemli bir  kayıt için birer kamera ve radar  çözünürlüklü olarak 4G, fiber
 caydırıcı unsur olarak kullanılıyor.  barındıran otomobillerden kuruluyor.  internet ve diğer bağlantı yollarıyla  Dünden bugüne radar
 Karayollarının çeşitli noktalarına  Bu araçlar, yasak noktalarda park  iletilebiliyor. Farklı ihlal türlerine  teknolojisi
 yerleştirilen bu sistemler sayesinde  yapan, trafikte hız sınırlarını aşan  uygun faturaları otomatik olarak  Bugün pek çok farklı teknolojiyle
 aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme ve  ve hatta şerit değiştirme kurallarına  düzenleyebiliyor; sanal detektör  radar olarak adlandırılan aygıtları  iletilebildiğini ve metal yüzeylerden  önlemesinde kullanıldı. Yaptığı
 hatalı duraklama gibi kural ihlalleri  uymadan “makas atan” sürücüleri  sayesinde araç sınıflandırma, yaya  geliştirmek mümkün. Ancak 19.  geri yansıdığını gördü. cihaz, sinyal üretmek için bir kıvılcım
 anlık olarak tespit ediliyor ve  tespit ederek anında merkeze bilgi  algılama, ortalama hız gibi veriler  yüzyılın sonlarında durum böyle  aralığı, bu sinyali yönlendirmek
 cezai işlem uygulanıyor. Elbette  geçiyor ve ilgili araçla ilgili cezai  yüksek bir isabet oranıyla temin  değildi. Alman fizikçi Heinrich  Yaklaşık 10 yıl sonra, Guglielmo  için dipol bir anten ve silindirik bir
 bu sistemlerin sabit noktalarda  işlem başlatılıyor. Giyilebilir teknoloji  edilebiliyor. Kullanılan teknoloji,  Hertz’in 1886 ile 1888 arasında  Marconi radyo dalgalarının  parabolik yansıtıcıdan oluşuyordu.
 yer alması, kurallara uymama  trendinden de faydalanan denetleme  gece koşullarında dahi kaliteli  iki yıl boyunca yaptığı deneyler  cisimler tarafından yayınlayıcıya  Oluşturulan sinyal benzer bir
 konusunda ısrarcı olan sürücülerin  sistemlerinde, araçla ulaşmanın zor  ihlal fotoğrafları almayı mümkün  sonuç verdi ve elektromanyetik  geri yansıtıldığını gözlemledi.  antene sahip diğer gemi tarafından
 EDS noktalarını bir süre sonra tespit  olduğu yaya yolu gibi yerlere park  kılıyor. Tüm veriler, bulut üzerinden  dalgaların varlığı doğrulandı. Bir yıl  Bu teknoloji daha sonra 1904’te  algılandığında bir zil çalıyordu.
 etmelerine ve bu noktalar haricinde  etmiş araçların tespiti için ise yaya  merkezi sistemle güvenilir bir yolla  sonra ise Hertz, aralarında radyo  Christian Hülsmeyer tarafından  Bu teknoloji özellikle fırtına ve
 ihlale devam etmelerine neden  operatörlerin kullanabildiği akıllı  paylaşılıyor. EDS’nin halk arasında  dalgalarının da olduğu bu dalgaların  Almanya ve Hollanda’da radyo  sis gibi fiziksel görüşün mümkün
 olabiliyor. gözlüklerden faydalanıyor. “radar” olarak ifade edilmesine  farklı materyaller üzerinden  yankılarının gemilerin çarpışmasını  olmadığı kötü hava koşullarında 22 MAYIS 2017                                               23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30