Page 27 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 27

Zaman Yolcusu                                Güvenlik Penceresi
 filtreleme de yeni bir alternatif  Dünyada güvenlik
 haline geldi. Hız bilgisini alan darbe
 (pulse) tabanlı radarlarda hemen
 uygulamaya konulan bu teknoloji,
 hava şartlarını ve hava trafiğini  harcamaları yüzde 10 arttı
 gözlemlemede yeni ufuklar açtı.

 Bütçe dostu mikrodalga tasarımlar                    gözetim ürünleri ilk sırada yer
 çıkmadan önce, CW ve FM-CW için                     alırken pazarın yüzde 54’lük
 anten tasarımlarında da ayrı alıcı                    kısmını oluşturuyor. Gözetim
 ve verici antenler kullanılıyordu.                    ürünlerini, yüzde 23,5’lik pay ile
 1960’lı yılların sonunda ise tek                     alarm sistemleri, yüzde 22,5 pay
 bir anten kullanan trafik radarları                   ile kontrol ürünleri (anti terör
 üretime geçti. On yıl sonra ise                     sistemleri) takip ediyor.
 dairesel polarizasyonun yerini lineer
 polarizasyon aldı ve hem X hem K                     Güvenlik sektörüne yapılan büyük
 bandında işleyen ferrit ikileyicilere                  yatırımlar bu alanda var olan
 geçildi.                                 teknolojilerin geliştirilmesini ve
 fayda sağlayacaktı. Cihazın                       kullanılan sistemlerin güvenlik
 patentini alıp “telemobiloskop” adını  Radar tabancanın atası      düzeylerinin hızla yükselmesini
 veren Hülsmeyer, beklediği ilgiyi  Radar teknolojisini kullanarak hız  de sağlıyor. Küresel trend olarak
 göremediği için üretime girmedi. ölçümü yapan ilk radar tabancası    akıllı cihaz kullanımlarındaki artış
 John L. Barker Sr. ve Ben Midlock                    ve nesnelerin interneti (Internet
 Karayolu trafiğinde kullanılan  tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda   of things / IoT) kavramının geniş
 Doppler radarların gelişimi ise İkinci  Connecticut’ta geliştirildi. Bu aygıtın  kitlelerin hayatına girmesi ile
 Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti.  o dönemde amacı, PBY Catalina adlı  güvenlik alanındaki akıllı ve entegre
 Gece operasyonlarına destek  amfibi uçağın zemine inerken aldığı    çözümler yaygınlaşıyor. Kitleselleşen
 amacıyla ABD Donanması’nın hava  hasarı en aza indirmekti. Barker    ve ulaşılabilirliği artan yüksek
 araçları içi geliştirilen FM radarlar,  ve Midlock, kahve tenekelerinden  teknolojili savunma ve güvenlik
 UHF spektrumunda çalışıyor ve Yagi  mikrodalga rezonatörü yaparak bir  ürünleri, kurumlar, şirketler ve
 antenle iletim yapıyordu. Bu sayede  Doppler radar hazırladılar. Bu aygıt  bireysel kullanıcılar için önemli
 bombardıman uçakları özellikle  iniş pistinin sonuna yerleştirildi   avantajlar yaratıyor.
 gemi hedeflerine yaklaşırken en iyi  ve alçalmakta olan uçağa doğru
 hızda seyrediyordu. yöneltilerek iniş hızı ölçüldü. Savaş  2016 yılında dünya gelinde güvenlik  Geride bıraktığımız yılda ülke
 sonrasında testler Merritt        harcamaları yüzde 10 oranında  genelinde yaşanan terör saldırılarının
 Daha sonraki Doppler sistemleri  Parkway’de devam  artarken, yapılan harcama 27  da etkisiyle kamu kuruluşları,
 ise piyade ve yüzey gemileri için  etti. 1947 yılında  milyar doları geçti. Toplumsal  belediyeler, havalimanları, askeri
 mobil yer gözetlemeye olanak  bir performansa  Connecticut Eyalet  terör olaylarının her geçen gün  tesisler, emniyetler ve inşaat
 tanıyacak hafiflikteydi. Bu aygıtlar  ulaşabilmek için büyük  Polisi tarafından test  şiddetiniartırdığı Türkiye’de ise son  şirketleri başta olmak üzere pek
 araç ve piyade hareketlerini gece  analog filtreler kullanıyordu.  edilen sistem, iki yıl  6 yılda savunma endüstrisine 25,5  çok sektör ve kurum rotasını
 boyu izliyor, ayrıca zorlu hava  Tüm aygıtların analog olması  sonra polislerin cezai  milyar lira harcama yapıldı. güvenliğe çevirdi. 2016 yılında Road
 koşullarında da savaş taktiklerine  nedeniyle artan ağırlık, bu  yaptırım için kullandığı bir  Blocker, Yüksek Güvenlikli Mantar
 rehberlik ediyordu. Günümüzde  cihazların havada kullanımını gece  aşırı hız kontrol mekanizması  Türkiye’nin savunma amaçlı  Bariyer, Güvenlik Duvarları, Entegre
 çoğu ülkede “radar tabanca” olarak  operasyonlarıyla sınırlandırdı. halini aldı. 1948’de New  harcamaları, alınan iç güvenlik  Araç Altı Görüntüleme Sistemi gibi
 bilinen sistem, bu aygıtın çok daha  York’ta kullanılmaya başlanan  önlemleriyle birlikte milli gelirin  güvenlik ve anti-terör sistemlerine
 küçük ve portatif bir versiyonudur.  Yetmişli yıllarda mikro işlemcilerin  radar, o günden sonra dünyanın  yüzde 5’ini oluşturuyor. Güvenlik  her zamankinden daha fazla
 İlk Doppler radar setlerinde makul  kullanıma sunulmasıyla, dijital  dört bir yanına hızla yayıldı. çözümlerine yönelik harcamalarda  yatırım yapıldı. 24 MAYIS 2017                                               25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32