Page 3 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 3

İçindekiler Odak

 Endüstri 4.0 çağında güvenlik de gelişiyor .......................2 editörden
 Söz Müşterinin

 Akzo Nobel ve Tepe Savunma 13 yıldır birlikte ..............8 Değerli dostlarımız,
 Vaka Analizi                       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’nin kurumsal yayını
                             TEPE’den dergisinin 15. sayısıyla karşınızdayız.
 Endüstriyel tesislerde en küçük ayrıntı bile önemli ...10
                             Endüstri dünyası yepyeni bir çağa hazırlanıyor:
 Tepe'den Haberler 16                  Endüstri 4.0. Otomasyonun ve dijitalleşmenin öne

 Üç Şehir Hastanesi’nde Tepe Grubu imzası ...................11 2 çıktığı, robotların birbiriyle konuşarak üretim yaptığı bir
                             çağdan bahsediyoruz. Altyapının ve teknolojinin yeni
 Tepe çalışanlarına GÜSOD’dan dört ödül .........................19 çağa uydurulması için çalışmalar devam ederken, bu
 Tepe’nin en başarılı çalışanları ...............................................20 22 gelişmeler endüstriyel tesis güvenliğini nasıl etkiliyor?
 8                            Odak sayfalarımızda inceledik.
 Tepe'den                         Tepe Savunma ve Güvenlik’in endüstriyel tesis
 "En çok çalışılmak istenen şirket            güvenliğindeki farkını ve tercih edilme nedenini ise 13
 haline geleceğiz" .............................................................................12 yıldır Tepe Savunma’ya güvenen Akzo Nobel’den Bilgen
 Tepe Savunma’ya yeni pazarlama stratejisi ...............16 Altan Toparın anlattı.
 Zaman Yolcusu                      Tepe Grubu olarak her zaman kendimizi geliştirmeye,
                             yenlikler getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz
 2. Dünya Savaşı’ndan bugüne radar teknolojileri....22  aylarda aramıza yeni yöneticiler katıldı. İnsan Kaynakları
 Güvenlik Penceresi                    departmanı yeniden yapılandırıldı ve liderliğini ise Tepe
                             İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü
 Dünyada güvenlik harcamaları yüzde 10 arttı ..........25 26 Burcu Dilek Diler üstlendi. Diler ile hedeflerini, planlarını ve
 Özel güvenlik hizmetlerine özel düzenleme ...............32 beklentilerini konuştuk.

 Gelişim Zamanı                      Tepe Savunma ve Güvenlik içinde de yeni bir Pazarlama
                             Departmanı oluşturuldu. Bu departmanın Tepe Savunma
 İçsel motivasyon, Whiplash üzerine... ..............................26 markasına yapacağı katkıları ve yeni iletişim stratejisini
                             Pazarlama Müdürü Nigar Koyuncuoğlu’yla ile konuştuk.
 Gezgin                          2017 yılı tüm Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu için hızlı
 Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık: Mardin .............28 başladı. İlk açılan üç Şehir Hastanesi’ne hizmet vermeye

 Güvenli Adrenalin                    başladık, çalışanlarımız ve kurum olarak pek çok ödül
                             aldık, fuarlara katıldık. Tüm bu gelişmeleri ilerleyen
 Bu sporda rüzgar hem kılavuzunuz hem yol  12      sayfalarımızda görebilirsiniz.
 arkadaşınız: Delta Kanat ...........................................................30 Gelişim Zamanı sayfamızda konuk yazarımız Özkan Zere
                             yine çok etkili bir yazı paylaştı ve Whiplash filmi üzerinden
 TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi  içsel motivasyon konusuna değindi. Zaman Yolculuğu
 Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
 Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Burçin Tarhan Gra fik Ta sa rım: Berna Koritan Sönmez  sayfalarımızda radarın tarihsel gelişimini incelerken,
 Fotoğraflar: Barış Tekin Katkıda Bulunanlar: Erhan Kahraman  Gezgin sayfalarımızda bu kez Mardin’i ziyaret ettik. Yaz
 Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24, Ankara  başlarken tam bir yaz sporu olan Delta Kanat’ı da ele aldık.
 Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
 Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
 Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com 28  30
 Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
                             Tepe Savunma ve Güvenlik Sis. San. A.Ş.


                                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8