Page 35 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 35

Güvenlik Penceresi Özel güvenlik  Teknoloji devleri

 CEO'larını korumak için
 servet harcıyor
 hizmetlerine özel  Business Insider Apple, Facebook,

 Snapchat ve Yahoo gibi teknoloji
 düzenleme devlerinin CEO'larının koruması
 için harcadıkları parayı şirketlerin
 kamuyu aydınlatmak adına
 paylaştıkları dokümanlardan
 yararlanarak derledi. İşte teknoloji
 devlerinin CEO'larını korumak için
 yaptıkları harcamalar...
  ¬ Facebook'un CEO'su
 Mark Zuckerberg:
 5.037.840 dolar
  ¬ Amazon'un CEO'su
 Jeff Bezos: 1.600.000 dolar
  ¬ Apple'ın CEO'su
 Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  şartlara ilave olarak en az ön lisans  Tim Cook: 220.432 dolar
 yayımlanan 680 sayılı Kanun  mezunu olacak.  ¬ Yahoo'nun CEO'su
 Hükmünde Kararname'de (KHK),  Mülki idare amirleri, kamu  Marissa Mayer: 544.061 dolar
 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair  güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel   ¬ Twitter'ın CEO'ları Jack Dorsey
 Kanun'da bazı değişikliklere gidildi. Bu  güvenlik izni verilen yerlerde alınan  ve Dick Costolo: 111.930 dolar.
 değişikliklerden bazıları şöyle: özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye   ¬ Snapchat CEO’su Evan Spiegel:
 Yöneticiler sadece bir faaliyet  ve yetersiz bulduğu takdirde ek  890.339 dolar
 izin belgesinde yönetici unvanı  önlemler aldırmaya yetkili olacak.  ¬ Google'ın Başkanı
 alabilecek. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen  Eric Schmidt: 359.581 dolar
 Özel güvenlik birimleri ya da özel  yetkileri sadece görevli oldukları   ¬ Salesforce'sun CEO'su
 güvenlik şirketlerinin şubelerinde  süre içinde ve görev alanlarında  Marc Benioff: 1.449.882 dolar
 veya 15 ve daha fazla özel güvenlik  kullanılacak, görevliler silahlarını da   ¬ IBM'in CEO'su
 görevlisi istihdam edilen yerlerde  görev alanı dışına çıkaramayacak. Ginni Rometty: 617.794 dolar
 en az bir güvenlik sorumlusu
 belirlenecek. Güvenlik sorumluları ilgili  (Kaynak: AA) (Kaynak: ntv.com.tr) 32 MAYIS 2017
   30   31   32   33   34   35   36