Page 4 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 4

Odak


      Endüstri 4.0 çağında


      güvenlik de gelişiyor
       Tüm sanayi dünyası hızla Endüstri 4.0’a hazırlanıyor. Endüstriyel tesislerde en üst
       düzeyde otomasyonun ve dijitalleşmenin sağlanacağı Endüstri 4.0 çağında güvenlik
       hizmetleri de değişim geçirecek. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri de bu yeni çağa
       hazırlanıyor.      Teknolojik gelişmelerle birlikte  uyum sağlayacak çalışmaları  sağlıyor. Şu anda 12 ilde 200’e yakın
      endüstriyel tesisler de sürekli  başattılar. Peki bu değişen ortamda  endüstriyel tesiste yaklaşık 2000
      gelişiyor ve değişiyor. Şu anda  endüstriyel tesis güvenliği nasıl  personel ile hizmet veren Tepe
      dünyanın her köşesinde     değişiyor?            Savunma ve Güvenlik Sistemleri,
      Endüstri 4.0 çağından bahsediliyor.               endüstriyel tesislerin değişen
      Yüksek otomasyonun yer aldığı,  1997 yılından bu yana endüstriyel  güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak
      tamamen dijitalleşen, robotların  tesislerde güvenlik hizmeti  için yeni teknolojiler, yeni stratejiler
      birbiriyle konuşarak üretim yaptığı  veren Tepe Savunma ve Güvenlik  ve yeni personel eğitimleriyle çağa
      fabrikaların konuşulduğu Endüstri 4.0  Sistemleri de geçmişten gelen  ayak uyduruyor.
      çağı başlamak üzere. Türkiye’de de  tecrübesini, inovatif bakış açısıyla                   seviyede koruma ve tesis güvenliği  önemli farklılıklar bulunuyor. Tüm  dikkate alındığında 10 yıl önceki ve
      sanayiciler bu dijitalleşme çağına  birleştirerek yeni çağa uyum  Risk faktörleri ve güvenlik        önlemleri gerektiren petrol ve  bunlar göz önüne alınarak risk  bugünkü risk faktörleri ve alınan
                                       Endüstriyel tesisler üretim yapılan      doğalgaz üretimi yapılan tesisler ile  değerlendirmesi gerçekleştiriliyor ve  önlemler arasında büyük farklar
                                       tesisler olduğundan ve bazıları da      enerji dağıtım terminalleri, kimyasal  uygun güvenlik önlemleri alınıyor. görülüyor. Geçmişte teknoloji,
                                       stratejik açıdan ülkemiz adına önem      madde üretimi yapan büyük                    otomasyon, elektronik sistem ve
                                       arz ettiğinden güvenlik anlamında       endüstriyel işletmelerde de farklı  Endüstriyel tesisler, olası risklerin  özel güvenlik sisteminin yeterli
                                       diğer sektörlerden farklılaşan bazı      güvenlik tedbirleri almak gerekiyor. önlenmesi amacıyla elektronik,  olmadığı ve tesis güvenliğinin
                                       özellikleri bulunuyor. Tesislerin                       otomasyon ve teknolojik güvenlik  sağlıklı yapılmadığı görülebiliyor.
                                       stratejik durumu, güvenlik tedbirleri     Güvenliği sağlamak için öncelikle  önlemleriyle güçlendiriliyor. Bu  Ancak son 10 yıl içerisinde iç ve dış
                                       açısından farklı uygulamalar         risk tespiti yapılıyor ve tesisin  tesislerde deneyimli güvenlik  tehditler, terör ile birlikte hırsızlık,
                                       yapılmasını ve önlemler alınmasını      bulunduğu yer, fiziki durum, faaliyet  personelinin görev alması ve  kaza/kırım, sabotaj ve yangın gibi
                                       gerekli kılıyor. Endüstriyel tesis      alanı (ürettiği ürün) dikkate alınarak  güvenlik personelinin olası  risklerdeki değişiklikler de dikkate
                                       güvenliğinde en önemli risk          bir değerlendirme yapılıyor. Tesiste  tehlikelere karşı etkin bir şekilde  alınarak yapılan risk değerlendirme
                                       faktörleri arasında hırsızlık, kaza/     üretilen ürüne bağlı olarak risk  eğitilmesi büyük önem taşıyor. çalışmaları ve alınan güvenlik
                                       kırım, sabotaj ve yangın bulunuyor.      derecesi de değişebiliyor. Örneğin               tedbirleri ile risklerin oldukça
                                                              bir jant fabrikasında üretilen  Güvenlikte 10 sene       azaldığı fark ediliyor.
                                       En çok dikkat edilmesi gereken        ürün kriterleri dikkate alındığında  öncesine göre büyük fark
                                       hususlardan bir tanesi de ürün        oluşabilecek riskler ve tedbirler  Endüstriyel tesis güvenliği  Bunun yanında elektronik güvenlik
                                       kaybını önlemek olarak karşımıza       ile tütün ürünleri fabrikasındaki  konusunda kurum ve kuruluşlardaki  sistemlerinin de teknolojiye bağlı
                                       çıkıyor. Bunun yanında özellikle üst     riskler ve tedbirler arasında  risk değerlendirme çalışmaları  olarak gelişmesi, güvenliği artıran   2   MAYIS 2017                                                                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9