Page 11 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 11

8 SÖZ MÜŞTERİNİN                                 SÖZ MÜŞTERİNİN 9
    güvenlik açısından nasıl bir  hangi kapıdan girdiğini rahatlıkla
    konumdayız görmek istedik. Site  görebiliyoruz” diyor.
    güvenlik ekibimizden Özgür Özdek
    çok güzel bir risk analizi hazırladı.  Haseski, risk analizini düzenli olarak
    36 sayfalık çok kapsamlı, detaylı,  yaptırıp yaptırmayacaklarına dair
    açıklayıcı ve yol gösterici bir çalışma  de şunları belirtiyor: “Düzenli risk
    oldu. Bizim kontrolümüz dışında  analizi yaptırmayı düşünüyoruz
    olan alanlardaki zafiyetlerimizi net  ama öncelikle bu analizde
    bir şekilde görebildik.”   çıkan eksikliklerimizi giderelim,
                   iyileştirmeleri bitirelim istiyoruz.
    Riskleri giderme çalışmaları  Ardından senede iki kere bunu
    hemen başladı         yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu
    Badur Boğaziçi Evleri analiz sonrası  net alınmış bir karar değil ama
    belirlenen riskleri gidermek için bir  rutin bir periyodda bu çalışmanın
    dizi iyileştirme çalışması başlattı.  yapılması önemli. Çünkü her şey
    Öncelikle site giriş çıkışlarına kart  değişiyor. Bugün boş bir arazi olan
    okuma sistemleri yerleştirildi.  yer, yarın bir konut alanı oluyor.
    Ardından kamera sistemlerinde  Konut alanı ticari alan oluyor, hiç
    iyileştirmeler ve kamera sayısında  beklemediğiniz anda bir sürü kişi
    artış yapıldı. Site çevresine tel örgü  orada çalışmaya başlıyor. Böylelikle
    çekilme işlemi de halen devam  sizin de risk faktörleriniz değişiyor.”
    ediyor.
                   Doğal afetler konusu
    Analiz sonrasında giriş çıkışların  önem kazandı
    kontrol altına alınmasına
                   Haseski, değişen risk faktörlerine
 BADUR BOĞAZİÇİ  eskisinden daha fazla önem  bazı örnekler de veriyor: “Örneğin
    vermeye başladıklarını belirten
                   LPG’li otomobillerin garaja girmesi,
 EVLERİ DEĞİŞEN  Haseski, “Eskiden misafirleri kayıt  eskiden hiç düşünmediğimiz bir
    altına almıyorduk. Artık misafirleri
                   olaydı. Ama bu artık risk faktörü
                   olarak önümüze çıkıyor. Site
    de kayıt altına alıyoruz. Şu anda
 KOŞULLARA RİSK  sitemize ayda ne kadar ziyaretçi  içinde çalışan birinin arabasını
                   siteye sokması yeni bir risk faktörü
    geldiğini, kaç servis sağlayıcı
    girdiğini, ziyaretçilerin yüzde kaçının
                   olarak karşımıza çıkabiliyor. Şu
 ANALİZİ İLE UYUM

 SAĞLIYOR
 İstanbul, Etiler’de yer alan  stanbul, Etiler mahallesinde  eksiklikleri görebilmek için risk
 Badur Boğaziçi Evleri, Tepe  İ yer alan Badur Boğaziçi  analizi yaptırdı.
 Evleri, 22.000 m arsa
 2
 Savunma ve Güvenlik’in  üzerinde bulunuyor. 12 Blok ve  Kapsamlı ve yol gösterici
 hazırladığı kapsamlı  120 daireden oluşan sitenin  bir risk analizi yapıldı
 Tepe Savunma ve Güvenlik’in
 2
 18.500 m ’si site içi yollar ve yeşil
 risk analizi çalışmasıyla  alanlardan oluşuyor. 6 adet açık  hazırladığı risk analizi raporunu
 güvenlik açısından  havuzu da bulunan site, Fatih Sultan  Badur Boğaziçi Evleri Yönetim
 geliştirilmesi gereken  Mehmet Köprüsü’ne 1 km,  Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne
 Fuat Haseski şu sözlerle anlatıyor:
 alanları fark ederek  5 km, Akmerkez Alışveriş Merkezine  “Bu yıl ilk kez bir risk analiz yaptırdık.
 harekete geçti. Yapılan  800 metre uzaklıkta bulunuyor.  Ben site yönetimine bu yıl geldim
 Sitenin bu merkezi konumu, özel
 ve ardından hem eksiklerimizi
 çalışmaları Badur Boğaziçi  güvenlik ihtiyaçları doğuruyor. Bu  görmek hem de diğer sitelerle
 Evleri Yönetim Kurulu  ihtiyaçlara, 2011 yılından bu yana  bir karşılaştırma yapmak istedik.

 Başkan Yardımcısı İbrahim  Tepe Savunma ve Güvenlik, 15 kişilik  Baktığınızda aidatlarımıza yansıyan
 ekibiyle yanıt veriyor. Son olarak site
 genel giderlerimiz içinde güvenlik
 Fuat Haseski anlattı. yönetimi, hem güvenlik ihtiyaçlarına  harcamaları en yüksek kalemlerden
 daha iyi yanıt verebilmek hem de  biri. Bu kadar yüksek aidat toplarken
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16