Page 12 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 12

10  SÖZ MÜŞTERİNİN                                                                                   HABERLER 11
    anda sadece kat sakinlerinin  “Tepe Savunma günün      sistemleri, devriye sistemleri gibi       Tepe Güvenlik Görüntülü Alarm Sistemleri
    arabaları içeri alınıyor. İklimsel  koşullarına çok iyi adapte oluyor” teknolojik ürünleri de sunuyor
    riskler de değişiyor. Su baskınları  Tüm bu hizmetlerle site güvenliğini  olması bizim için artı değer. Örneğin  sektörde “fark” yaratıyor
    çok olmaya başladı. Bununla ilgili  sağlayan Tepe Savunma ve  Aguard sisteminin kullanılması bizim
    daha hazırlıklı olmak için çalışmalar  Güvenlik’ten çok memnun  için çok önemli bir özellik. Tepe
    yapılıyor. Eskiden sadece su  olduklarını belirten Haseski, “Günün  Savunma ile 7 yıldır çok başarılı    Tepe Güvenlik’in sunduğu Görüntülü Alarm Sistemleri, pek çok
    tahliyelerini tıkanıklık var mı diye  koşullarına göre kendisini adapte  bir işbirliğimiz var. Risk analizimizi  interaktif yeniliğe sahip. Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri’nin en
    kontrol ederdiniz, artık sel tatbikatı  eden bir firma. Son zamanlarda  hazırlayan Proje Sorumlusu
    yapılıyor. Değişen koşullara biz de  reklam faaliyetlerine de başladılar.  Özgür Özdek, bize çok katkılarda  büyük farkı, gerçek ve ciddi bir tehlike anında, görsel kanıt eşliğinde
    ayak uydurmaya çalışıyoruz.” Dolayısıyla marka değeri de giderek  bulunuyor. Vardiya amirleri
                   yükseliyor. Çok fazla güvenlik şirketi  Sabahattin Oruç, Tayfun Atasever    emniyet güçlerinin olay yerine ulaşmasını sağlaması.
    Badur Boğaziçi Evleri’nde güvenlik  var. Farklılaşmak için bu önemli. Kim  ve Emin Andaş görevlerini çok iyi
    sağlanırken en çok önem verilen  işini iyi yapıyorsa o öne çıkıyor. Tepe  yerine getiriyorlar. Tepe Savunma
    konu giriş çıkışların kontrolü. Kartlı  Savunma’nın bütünleyici faaliyetleri  ve Güvenlik’e kaliteli hizmetlerinden
    sisteme sahip sitede biri yaya ikisi  de önemli. Alarm sistemleri, kamera  dolayı teşekkür ederiz” diyor.
    araç olmak üzere üç giriş çıkış
    noktası mevcut. Bu noktalardan
    giren her kişi ve araç kayıt altına
    alınıyor. Plaka okuma sistemi
    kullanılan sitede kat maliklerinin
    plakaları sisteme kayıtlı. Girişte
    plaka okunuyor ve kat sahibinin
    plakasıysa kapı otomatik olarak
    açılıyor. Plaka tanınmıyorsa
    güvenlik görevlisi devreye giriyor.
    Haseski, “Bu, çok ileri bir sistem.
    Düzgün yönetildiğinde çok büyük
    fayda sağlıyor” diyor.

    Son zamanlarda doğal afetler
    konusuna da daha fazla önem
    vermeye başlayan site yönetimi,
    Tepe Savunma ve Güvenlik
    elemanlarının bu konuda hem
    eğitim aldıklarını hem de çeşitli
    tatbikatlar yaptıklarını belirtiyor.

    Adguard, devriye hizmetlerinde
    fark yaratıyor
    Diğer bir önemli güvenlik önlemi de                                              urumsal ve bireysel elektronik görsel kanıt eşliğinde emniyet  işyerlerinde gerçekleşen hareketi
    devriye çalışması. Gündüz ve                                               K  güvenlik çözümleriyle dikkat  güçlerinin olay yerine ulaşmasını  algılayarak görüntüleri Alarm İzleme
    gece devriyesi hizmeti verilen                                                çeken Tepe Güvenlik, yeni  sağlayabiliyor” dedi.    Merkezi’ne iletiyor ve alarma dayalı
    Badur Boğaziçi Evleri’nde Adguard                                            nesil Görüntülü Alarm Sistemleri               belirsizliğe son veriyor. Böylelikle
    sistemi kullanılıyor. Sitenin tam                                            ile sektöründe fark yaratıyor. Tepe  Görüntülü alarm sistemlerinin,  Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri ile
    kontrolünü sağlamak için site                                              Görüntülü Alarm Sistemleri, alarm  pek çok farklı sektörde faaliyet  gerçek ve ciddi bir tehlike anında,
    içerisinde 31 kritik nokta belirlendi.                                         anında olayın videosunu 10 saniye  gösteren işletmeler/fabrikalar/ görsel kanıt eşliğinde emniyet
    Sığınaklar, otopark, asansör içleri                                           çekerek, sinyalin doğru mu, yanlış  tesislere, yüksek bütçeli teknolojik  güçlerinin olay yerine ulaşması
    de dahil olmak üzere her tarafı                                             mı olduğunu gösteriyor. Tepe  harcamalar yapmadan, geniş   sağlanıyor. Yine ilk kez Tepe
    izleyebilecek bir noktalama yapıldı.                                          Görüntülü Alarm Sistemleri, alarm  kapsamlı bir güvenlik hizmeti  Güvenlik tarafından dış ortamlarda
    Her bir devriye görevi yaklaşık                                             izleme merkezlerinin en büyük  sunduğuna dikkat çeken Özgür  kullanılan kameralı hareket
    55-60 dakika sürüyor. Güvenlik                                             sorunu olan yanlış alarmların önüne  Gök sözlerine şunları ekledi:  dedektörü sayesinde, izinsiz içeriye
    görevlisi belirlenen kritik                                               geçerken, piyasadaki mevcut ürünlere  “Görüntülü alarm sistemlerimiz ev  girmeye çalışanlara karşı “önceden”
    noktalardan geçerken Adguard                                              göre tehlikeyi ve suçu önleyici pek  ve işyerleri dışında geniş alanlara  önlem alınabiliyor.
    cihazını buradaki okuyuculara                                              çok interaktif yenilik getiriyor. yayılan, örneğin rüzgâr tribünlerinin
    okutuyor. Atladığı bir nokta                                                              bulunduğu alanların korunmasında  Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri’nin
    olursa sistem bunu hemen                                                1 milyon kişiye sorunsuz hizmet  da tercih edilmektedir.”  getirdiği bir başka yenilik ise mobil
    güvenlik merkezine bildiriyor. Site                                           verebilecek alt yapıya sahip                 uygulama sayesinde istenildiği
    yönetimine de her gün düzenli                                              olduklarına dikkat çeken Tepe  Görsel kanıt eşliğinde    zaman canlı video izlenebilmesi.
    olarak rapor gönderiliyor. Giriş                                            Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök,  belirsizliğe son      Tepe Güvenlik tarafından geliştirilen
    çıkışlar, aksaklıklar, taşınmalar                                            “Görüntülü alarm sistemlerimiz,  Tepe Güvenlik Görüntülü Alarm  sistemle eski video kayıtlarına da
    gibi tüm konular düzenli olarak                                             saniyelerin bile önemli olduğu  Sistemleri, sektördeki mevcut  ulaşılarak, gerekli durumlarda kolluk
    yönetime raporlanıyor.                                                 gerçek ve ciddi bir tehlike anında,  ürünlerden farklı olarak evde ya da  kuvvetleri ile paylaşılıyor.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17