Page 19 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 19

16 tepe’den                                      tepe’den 17


                  TEPE AKADEMİ    sayesindedir. Ben başarının başka  de olumlu ölçüde etkilemeye  “Eğitimlerimizin yüzde 50’sini
    bir formülü olduğuna inanmıyorum”  başladı.          dijitale taşıdık. Dijital eğitimleri
    diyor.
                   Tepe Akademi ile birlikte sistemin  de sınıf eğitimleriyle bağlayarak
    Geriye dönüp baktığınızda 2017  tüm çalışanlarımıza eşit olarak    karma bir eğitim modeli
    yılının Bilkent Holding öğrenme  dağıtılması konusunda sadece
    uygulamalarına neler getirdiğini  web tabanlı değil çağımızın bir          oluşturduk.”
    görüyorsunuz?         gereği olan mobil eğitimlere de
    2017 yılında grup şirketlerimizin  yönelmeye karar verdik. Pilot
    büyük bir ivmeyle büyümesinin  çalışmaların ardından Tepe
    devam ettiğini görüyoruz. İstikrarlı  Akademi’nin mobil uygulamasını
    büyümemizi sürdürürken çalışan  yayınladık. Temel eğitimlerimizden  çalışıyoruz. Bu arkadaşların bir
    sayımız da arttı; 22 binlere yaklaştı. Bu  başlayarak her türlü eğitime mobil  kısmı hayatlarının ilk işini yapıyor
    hızlı büyüme bugün de devam ediyor. erişimi de olanaklı hale getirdik.  ama bunu “hayatlarının mesleği”
                   Dijital eğitimleri sınıf eğitimleriyle  olarak göremeyebiliyor. Bu
    Bu büyümenin eğitime de yansıması  bağlayarak karma bir eğitim modeli  nedenle işgücü devir oranının bir
    oldu. İstihdamımız arttıkça biz de  oluşturduk. Çünkü bizim en büyük  kısmını doğal karşılıyoruz. Öte
    çalışanlarımızı daha kalifiye hale  sıkıntılarımızdan biri, Türkiye’nin  yandan da bu gençlerin içinde, bu
    getirmek için eğitim ve altyapı  hemen her ilinde eğitim verme  mesleğe yeteneği olan, hayatının
    çalışmalarımızı hızlandırdık.  gerekliliğimizdi. Her ne kadar  daha sonraki aşamalarında da
 TEPE AKADEMİ  Bu noktada da temel olarak  eğitimcilerimizi diğer şehirlere  bu meslekte kariyer yapmak
                   yolluyor olsak da, ortada bir
                                  isteyen çalışanlarımızı keşfetmeye
    Tepe Akademi projemizi hayata
                   standart sorunu olabiliyordu. Bunu
    geçirdik. Geçmişte belirlediğimiz
                                  çalışıyoruz.
 22 BİN KİŞİYE  bu hedefi 2016 yılında ciddi  da karma eğitimlerle çözdük. 22 bin kişilik bir sistemde bunu
    anlamda uygulamaya başladık ve
    tüm eğitimlerimizi Tepe Akademi
                                  yapmak elbette çok kolay değil.
                   Özetle, 2017 yılı tüm bunların
 EĞİTİM SAĞLIYOR çatısı altında topladık. 200’e yakın  sonuçlarını görmeye başladığımız  Adayları çekmek ve içeride tutmak
    online eğitim ürettik. Bu yapının
                   bir sene oldu. Artık eğitimlerimizin
                                  için yaptığımız çalışmaların başında,
    içine sadece teknik ve mesleki
    değil, kişisel gelişim eğitimlerini de  neredeyse yüzde 50’sini dijitale  kariyer fırsatlarını göstermek
                   taşımış durumdayız. Bunun yanında
                                  geliyor. Şirket bünyemizde, sahadan
    ekledik. Infinity’nin ürettiği katalog  Akademi ile birlikte diğer konuların  yöneticiliğe geçmiş pek çok kişi
    e-eğitimlerinden de yararlandık. hemen hemen oturduğu bir yıl oldu.  var. Örneğin operasyon ve bölge
                   Holding’e bağlı bazı şirketlerimizde,  müdürlerimizin tamamı ekip
 Bilkent Holding şirketlerinin  ünyesinde Tepe İnşaat, Tepe  Tepe Akademi’de pek çok yenilik  Örneğin 3 ayda 200’den fazla kişisel  yıllık çalışan değişim oranının yüzde  üyelerinin içinden çıkıyor.
 eğitimde inovasyon projesi  B Savunma, Tepe Güvenlik,  yaptıklarını, birçok öğrenme  gelişim eğitimini tamamlayan  35’leri bulduğunu düşünürseniz bir  Merkezdeki yöneticilerimiz de
 Tepe Servis, Meteksan, Tepe
                   işletmede bunun ne kadar kritik
 teknolojisiyle ilgili uygulamaya imza
    bir güvenlik görevlimize,
 “Tepe Akademi”, 22 binden  Home gibi dev markaları barındıran  attıklarını belirten Savaş Aydın, “Tüm  Genel Müdürümüz tarafından  olduğunu görebilirsiniz. dahil, terfileri kendi kaynaklarımızla
 fazla kullanıcıya ulaştı. Bu  Bilkent Holding’e bağlı şirketlere  bunlar, ancak iyi bir ekip ve doğru  plaket verdik. Bu örnek gibi,  gerçekleştirip, liderlerimizi kendi
 dönüşümün ve başarının  hizmet veren Tepe Akademi’de  liderlerle karşılığını buluyor. Bugün  çalışanlarımızda göğsümüzü  Peki, kariyer ve yetenek  içimizden yetiştirmeye gayret
                   yönetimi tarafında neler
    kabartan daha pek çok güzel
                                  ediyoruz. Çok spesifik bir pozisyon
 anlatacak bir başarı öykümüz varsa
 Savaş Aydın yönetiminde büyük
 hikayesini Risk Eğitim Denetim  bir dönüşüm gerçekleştirildi. Risk  bugüne kadar sistemimizi kullanan  hikaye yaşadık. Eğitimleri kariyer  yapıyorsunuz?  olmadıkça tüm açık pozisyonları
 ve Hakediş Direktörü Savaş  Eğitim Denetim ve Hakediş Direktörü  22 binden fazla çalışanımız, ekip  planlaması ve terfiler için de bir  Bizim en önem verdiğimiz  önce grup içinde ilan ediyor,
 üyelerimiz ve onların özverili
                                  gereken koşulları karşılayan
    ölçümleme aracı olarak kullanmaya
 Savaş Aydın, Tepe Akademi’nin
                   konulardan biri de işgücü devir
 Aydın’dan dinledik. başarı hikayesini anlattı. çalışmaları ve sisteme inanmaları  başladık. Bunlar yetenek yönetimini  oranı. Çok genç bir personel ile  çalışanlarımız varsa önce onlarla
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24