Page 21 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 21

18 tepe’den                                  GÜVENLİK PENCERESİ 19


    Güvenlik görevlisi robot intihar etti!
 ilerliyoruz. Bunu da çok net  edildim. Şu anda şirketimizin genel  üretim, hizmet kalitesi kısmı, bir
 göstermeye çalışıyor, ekip üyesi  yapılanmasındaki direktörlerden  de en önemli bacağı olan insan
 olarak başlayan kişinin çok daha  biriyim. faktörü öne çıkıyor. İşin temeli
 ilerilere gidebileceğini anlatıyoruz.  aslında insan… İyi yetişmiş  Amerika’da şiddet olaylarının
 Gençlerin kariyer konusundaki en  Departmanınızda nasıl bir  insanınız olmadan hiçbir şeyin  önüne geçilebilmesi için güvenlik
 önemli beklentisinin gelişim fırsatı  yapılanma var? Kaç kişilik  yapılamayacağını artık dünyada  güçlerine teknolojik destek
 olduğunun farkındayız. Biz de buna  bir ekiple, hangi hizmetleri  da Türkiye’de de herkes anlamış  olmak üzere robot güvenlik
 yönelik yanıtımızı, yaptığımız işlerle  üretiyorsunuz?  durumda. Benim en büyük şansım,  görevlileri kullanılmaya başlandı.
 veriyoruz. Departmanımız içerisinde 35’e aşkın  bunun her zaman farkında olan  Silikon Vadisi girişimlerinden
 çalışanımız var. Bu fonksiyonun  bir kurumda çalışmak oldu. Biz  Kightscope’un geliştirdiği K5
 Siz de buradaki yetenek  içerisinde aynı zamanda iç denetim,  başından itibaren insana ve gelişime  güvenlik robotları; otomatik
 yönetiminin bir örneğisiniz;  risk yönetimi, eğitim, 5188 sayılı  hep çok önem verdik. Bu işin  devriye, 360 derece video, termal
 sahadan gelen bir yöneticisiniz.  kanun, OSGB ve hakediş bölümleri  temelinin insan olduğunu gördük.  görüntüleme ve çift yönlü ses
 Nasıl bir kariyer yolculuğuydu  de bulunuyor. Aynı şekilde Tepe Akademi’de  özelliği bulunan birer robot polis.
 sizinki?  insanları geliştirmenin, onları belli  Robotlar, alışveriş merkezlerinde,
 Ben tüm hayatım boyunca farklı  Eğitim tarafında her markanın  bir seviyeye taşımanın başlı başına  depolarda ve ofis binalarında görev
 alanlarda çalışıp deneyim kazanmış  kendi yapılanması mevcut. Bunun  bir iş olduğunu gördüm. almak üzere tasarlanmış. Ancak
 biriyim. 16 yıldır da Bilkent Holding  içerisinde bağımsız denetim  geçtiğimiz günlerde Washington’da,  K5 robotlar, gördüklerini güvenlik
 Kurumsal Hizmetler Grup Şirketleri  sistemleri de yer alıyor. Kendi  Bence bunun önemi, gelecekte  Washington Harbor kompleksinde  ağına sürekli yükleyen 360
 bünyesinde çalışıyorum. Aslında  eğitimcilerimiz olmayan, dışarıdan  de değişmeyecek. Hatta artık  devriye görevini sürdüren K5  derecelik, yüksek çözünürlüklü,
 benim öyküm, buradaki birçok  bizimle çalışan, tamamen bağımsız,  her yöneticinin kendini bir İK  robotlardan biri bilinmeyen bir  düşük ışıklı kızıl ötesi kameralarla
 yönetici arkadaşımınkine çok  tarafsız bakabilecek, marka  departmanı çalışanı gibi görmesi  sebepten ötürü, süs havuzunun  donatılmış. Çift yönlü ses özelliği
 benziyor. 2002 yılında Vardiya Amiri  standartlarını ölçen yapılarla  gerektiği ortada. Bu durum ister  içinde bulundu. sayesinde robot polisler, insanları
 olarak başladığım Tepe Grubu’nda o  çalışıyoruz. Bu, aslında bir denetim  sahada ister merkezde görev  duyabiliyor ve insanlara cevap
 sırada 4.500 kişi çalışıyordu. değil ziyaret. Amacı, varsa yanlışları  yapan tüm yöneticiler için geçerli.  Komplekste çalışan Bilal Farooqui  verebiliyorlar. Ayrıca, sıra dışı ses ve
 görmek, gördükten sonra da  Çünkü farklı, işini nasıl daha mutlu  olayı Twitter’da paylaşarak “Ofis  hareketleri tespit etme yeteneğine
 Vardiya Amirliği yaptığım dönemde  sıcağı sıcağına eğitimini vererek  ve iyi yapacağını düşünen  binamıza yeni bir güvenlik robotu  sahipler. Şirketin geliştirdiği entegre
 grubu da tanımaya başladım.  düzeltilmesini sağlamak. Sonuçları  çalışanlar yaratıyor. gelmişti. Kendisini suda boğdu.  güvenlik ağı, kamuya açık yerlerde
 Ardından Operasyon Şefi olarak  da ölçümlüyoruz ve her ziyaretten  Bize uçan araba sözü verdiler ama  meydana gelen şüpheli etkinlikleri
 atandım. Sonra da merkezde şirket  sonra puanların arttığını fark  Biz tüm bölgelerimizde ve  elimize geçen şey intihara meyilli  gerçek zamanlı olarak izleyip rapor
 temsilcisi olarak çalıştım ve Denetim  ediyoruz. Bu konu mükemmeliyeti  projelerimizde bunu yapmaya  robotlar” ifadesini ekledi. edebiliyor.
 Grup Müdürlüğüne yükseldim. sağlamak açısından çok önemli. çalışıyor, her birimin içerisinde bu
 konuda yavaş yavaş uzmanlaşacak
 Bunun ardından yeniden Risk Eğitim  Biraz da geleceği konuşalım.  kişiler yaratmayı hedefliyoruz. Bir
 Denetim Hakediş Koordinatörü  Neler öngörüyorsunuz iş  operasyon müdürü, bölge şefi  Hollanda’da ATM’ler güvenlikçilere emanet
 olarak atandım, 2017 yılında  yaşamının geleceğine ilişkin?  yaratmaya ve onlara bu konuda
 da Direktörlük unvanına terfi  Şirketler kurulduğunda işin bir  eğitimler vermeye çalışıyoruz.  Hollanda’da faaliyet gösteren
 O kişilerin kendi içinde ekibini  Rabobank, bankanın özellikle
 geliştirecekleri bir ortam yaratmayı  ıssız sokak aralarında yer alan ve
 hedefliyoruz. çevresinde apartmanlar bulunan
    ATM noktalarının güvenliğinin
 20 yıl içinde yüzlerce inovatif  istihdam edilen güvenlik görevlileri
 projede yer aldım. Bazılarının  tarafından sağlanacağını açıkladı.
 teknolojisini geliştirdik, bazılarını
 daha otomatize hale getirdik; ama  Banka, ATM hırsızlarının gün
 bunların karşılığını bulması, iyi bir  geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı
 ekip, hızlı çalışan bir çözüm ortağı  maddeler kullandığını, makinelerin
 ve doğru liderler sayesinde oldu.  çevresindeki ev ve insanların zarar
 Yoksa aldığınız çok iyi ekipmanların,  görmemesi için böyle bir güvenlik
 kurduğunuz sistemlerin hiçbir  önlemi alınacağını duyurdu.
 önemi kalmıyor. Başarının anahtarı
 burada. Doğru insan kaynağınız,  Hollanda’da geçen ay Zevenhoven
 gelişime inanan yöneticileriniz  köyünde ve Doetinchem kentinde
 olmazsa, başarı mümkün değil.  iki ATM noktasına patlayıcı madde
 Bugün anlatacak bir başarı öykümüz  bırakılmış, bomba uzmanları
 varsa bugüne kadar sistemden  bölgenin güvenliğini sağlayana
 geçmiş binlerce çalışanımız, ekip  kadar 16 hanenin sakinleri evlerini
 üyelerimiz ve onların özverili  terk etmek zorunda kalmıştı.
 çalışmaları, sisteme inanmaları,
 Risk Eğitim Denetim ve
 Hakediş Direktörü  ellerini taşın altına koymaları  Hollanda’da geçen yıl 79 adet ATM
 Savaş Aydın sayesindedir. Ben başarının başka  patlatılmıştı.
 bir formülü olduğuna inanmıyorum.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26