Page 25 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 25

22 ZAMAN YOLCUSU                                 zaman yolcusu 23
                        kullanıcı arayüzü, kamera ile  tarama sisteminden daha ayırt
                        daha uygun mesafelerde tespit  edici olması, kişilerde yaşam
                        yöntemleri geliştirildi. Sarnoff  boyunca değişmemesi ve genetik
                        Laboratuvarlarından Dr. J. Matey  faktörlerden etkilenmemesi
                        ve ekibi “uzaktan iris tanıma”,  nedeniyle önümüzdeki yıllarda
                        “hareket halindeyken iris tanıma”  daha geniş bir kullanım alanı olması
                        teknolojilerini geliştirerek yeni  bekleniyor.
                        nesil sistemlerin temellerini attılar.
                        Artık 1 metre/saniye hızla hareket
                        eden bir kişinin iris taraması
                                        Göz tanıma
                        gerçekleştirilebiliyor.
                        Hindistan göz tarama sistemine  sisteminin
                        geçiş yaptı
                        Daugman’ın geliştirdiği algoritmaya  avantaj ve
                        dayanan sistemler bugüne kadar
                        bazı havaalanlarında kullanıldı.  dezavantajları
                        İlk geniş çaplı uygulama 2000
                        yılında Amsterdam’da Schiphol  Avantajları
                        Havaalanı’nda ve İngiltere’de  • İris, parmak veya yüz gibi
                                        vücut dışında olan bir organ
 GÖZLERİN                    10 farklı havaalanında yapıldı.  olmadığından dolayı zarar
                        Sık seyahat eden kişiler,
                                        görme olasılığı daha düşüktür.
                        pasaportlarını göstermek yerine
 ANLATIYOR                   gözlerini sisteme tanıtarak uçağa  • Parmak izi gibi yöntemlerde
                                        örnek alma sırasında fiziki
                        binmeye başladılar. Bu projeye
                                        temas olduğundan dolayı yanlış
                        IRIS: Iris Recognition Immigration
 HER ŞEYİ                    System adı verildi. Benzer sistemler  veri alma olasılığı vardır. İris
                                        örneği alınırken yaklaşık 10 cm
                        Amerika - Kanada sınırında da
                                        mesafeden bir resim çekilmesi
                        kullanıldı. En heyecan verici gelişme
                        ise 2011’de Hindistan’da devletin  yeterlidir.
                        1,2 milyar vatandaşın iris desenlerini  • Tek yumurta ikizlerinde bile
                        kaydetmeye başlamasıyla     iris yapıları farklıdır. Yani iris
 Son yıllarda  rtan güvenlik şüphesi  Yıllar sonra 1981’de iki göz doktoru,  yaşandı. Mayıs 2014’e kadar  dokusu tamamen kişiye özel bir
                        600 milyon vatandaşın iris tanıması
                                        yapıdadır.
 yaygınlaşmaya  A ve gelişen teknolojiler  Aran Safir ve Leonard Flom,  gerçekleştirilmişti.  • Doğumdan sonra oluşan
 son yıllarda pek çok
 başlayan göz tanıma  yeni sistemin ortaya çıkmasına  irisin biyometrik sistemlerde  İris tanıma sistemi nasıl çalışır? iris dokusu dışardan bir etki
 kullanılabileceğini savundular ve
 sistemleri, her ne  neden oldu. Bunlardan biri de  1987’de bu düşüncenin patentini  Günümüzde kullanılan iris tanıma  gelmediği sürece ölene kadar
                                        değişmez.
 kadar 1994 yılından  biyometrik sistemler. Kişilerin  aldılar. 1989’da ise Cambridge  sistemleri genelde aynı mantıkla  • Göz, insanın ölümünden
 bu yana kullanılsa da  fiziksel farklılıklarından yola çıkarak  Üniversitesi’nden Dr. John  çalışıyor. Kamera yardımıyla,  sonra en kısa sürede değişime
 Daugman’ın öncülüğünde bir grupla
                        gözün iris kısmının siyah beyaz bir
 elektronik ortamda kimlik tespiti
 ilk çalışmalar 1953’e  yapan biyometrik sistemlerden biri  birlikte Safir ve Flom, iris tanıma  fotoğrafı çekiliyor. Bu şekilde iris  uğrayan organlardan biridir.
 kadar dayanıyor.  de göz tanıma. İris ve retina olmak  sisteminin algoritmasını geliştirdi. tanıma sistemlerinde kullanıcının  • Gözlük, lens ve hatta güneş
                                        gözlüğü ile kullanılabilir.
 üzere iki yolla tespit yapan bu
                        izni olmadan tarama işlemi yapmak
 Sağladığı avantajlar  sistemlerden en fazla kullanılanı iris  İlk ürün 1995’te çıktı neredeyse mümkün değil. Çekilen  • Nükleer tesisler, laboratuvarlar,
 nedeniyle gelecekte  tanıma sistemleri. İlk prototipin testleri ise 1993’te  fotoğrafta iris kısmı haricindeki  ameliyathaneler gibi steril
                        öğeler resimden çıkartılıyor.
 Nükleer Savunma Teşkilatı’nda
                                        veya koruyucu özel giysilerin
 daha fazla kullanılması  İris tanıma sistemleri ile ilgili ilk  yapıldı ve Flom, Safir ve Daugman’ın  Demodulasyon işlemi ile DNA  giyilmesi gereken ortamlarda
 bekleniyor. patent 1987’de alındı ve ilk sistemler  çabalarıyla 1995’te testler başarıyla  koduna benzeyen bir kod üretilir.  kullanılabilen tek biyometrik
 1994’ten sonra kullanılmaya  tamamlandı. Hemen ardından da bu  Üretilen bu kod veritabanındaki  sistemdir.
 başlandı. Ama iris tanıma ile ilgili  algoritmaların kullanıldığı ilk ürünler  diğer kodlarla karşılaştırılarak  Dezavantajları
 çalışmalar çok daha eskilere  piyasaya sunuldu. Bu konuda ilk  işlemler yapılıyor. • Tanımanın yapılabilmesi için
 dayanıyor. lisans sahibi şirketler, IriScan, Iridian,             çekilen resmin çözünürlüğünün
 Sarnoff, Sensar, LG-Iris, Panasonic,      Günümüzde iris tanıma sistemleri  ve kalitesinin çok iyi olması
 Bu konuda ilk çalışmalar 1953  Oki, BI2, IrisGuard, Unisys, Sagem,  daha çok karakollar, havaalanları  gerekir. Aksi halde beklenen
 yılında F. H. Adler tarafından  Enschede, Securimetrics ve L1 oldu. gibi güvenlik gerektiren noktalarda  sonuçlar elde edilmeyebilir.
 yayınlandı. Gözün Fizyolojisi         tercih ediliyor. Üniversiteler, şirketler  • Yüksek çözünürlüklü iris
 (Physiology of the Eye) adlı  Bu ilk algoritma ve ürünler o  ve kuruluşlarda da personel ve  resimleri ve üzerine iris deseni
 kitabında Adler, gözdeki izlerin  zamandan bu zamana pek çok  öğrenci takibi için kullanılıyor. basılmış lensler ile var olan
 kendine özgü olduğunu ve parmak  gelişme gösterse de iris tanımanın      sistemleri aşmak mümkün
 izinin yerine kullanılabileceğini ilk  temellerini oluşturdu. Son yıllarda  İris tanıma sisteminin, şu anda  olabilir.
 kez dile getirdi.   yapılan çalışmalarla daha esnek  en çok tercih edilen parmak izi
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30