Page 26 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 26

24  gelİşİm zamanı                                                                                 gelİşİm zamanı 25


    Ekmek Teknesi ve                                                Ş  irketi bir tekneye benzetelim,

                                                             hadi adını da verelim: Ekmek
                                                             Teknesi…
    İnovasyon Takası                                               Maceraperest bir kaptan ve bir avuç

                                                           insan, bir gün bir tekne inşa eder ve
                                                           denize açılırlar: Meraklı Kaşifler…
    Ekmek Teknesi (şirket), maceraperest bir kaptan ve mürettebatıyla
    bilinmeyene doğru yola çıkar. Ekmek Teknesi büyür ve Amiral                          Andre Gide’nin sözüne canlı
                                                           örnektir onlar:
    Gemisi’ne dönüşür. Riskler ve korkular artar. Sonra ne mi olur?                        “İnsan kıyıları görmeden uzun süre
    Özkan Zere anlatıyor…                                             seyahat etmeyi göze alamadığı
                                                           sürece yeni topraklar keşfedemez.”

                                                           Yolculuğa çıkarlar; yeni ve
                                                           bilinmeyene doğru…

                                                           Bir limana varırlar, sonra bir
                                                           diğerine, sonra birine daha. Sürekli
                                                           yeni topraklar keşfederler. Ulaşılan
                                                           her yeni liman ile çoğalan bolluk  altındadır. Risk Kontrol bölümü en  “21. yüzyılın cahilleri okuma
                                                           ve bereket göz kamaştırır. Büyür ve  fiyakalı ekip olur. Kusursuz olma  yazması olmayanlar değil;
                                                           gelişirler.          telaşına düşülür; “hata savar” bir
                                                                          kültür oluşur.        öğrenemeyen, doğru bildiğinden
                                                           Sonra o gün gelir. Bir zamanların              vazgeçip yeniden öğrenmeyi
                                                           Ekmek Teknesi, Amiral Gemisi’ne  En büyük korku, kaptan
                                                           dönüşür.            köşkündedir. Artık bilinmeyene  beceremeyen insanlar olacak.”
                                                                          seyahat etmeye gerek kalmamıştır.  Alvin Toffler
                                                           Ve o ilk günkü keşif aşkı, soluk bir  Sizi bugünü getiren başarılara
                                                           hatıraya…           sırtınızı yaslayıp bir limana demirler
                                                                          veya güvenli rotanızın dışında  Bu dönemde, Amiral Gemisi
                                                           O gün Amiral Gemisi risk almaktan  koca bir dünya, keşfedilecek yeni  Yönetim Kurulu, İnovasyon
                                                           korkar hale gelir. Kaptan ve  limanlar olduğunu unutursanız,  Takası’nı Ekmek Teknesi’ne karşı
                                                           güvertedekiler, bir zamanlar cesur  geleceğinizin kuyusunu  özenle korur. Bir yandan da yapılan
                                                           birer denizci olduklarını, uzak  kazarsınız.        deneyleri açık fikirle izler.
                                                           denizler için yanıp tutuştuklarını
                                                           unuturlar.           İşte o gün geldiğinde, artık yeni  Sonra zamanı gelir; İnovasyon
                                                                          bir takayı suya indirme zamanı  Kaptanı ve bir avuç insan, Amiral
                                                           Güvenli sularda seyreder, aşina  gelmiştir; hadi onun da adını  Gemisi’nden tamamen kopup
                                                           oldukları rotadan dışarı çıkmazlar.  verelim: İnovasyon Takası. Onu  kendi yoluna, kendi rotasına yelken
                                                           Bir güvenli limandan diğerine, gider  yüzdürecek açık fikirli bir lider  açar: Meraklı Kaşifler…
                                                           gelirler… Gelirler ve giderler kontrol  gerekir: İnovasyon Kaptanı.

                                                                          Yenilikçi kaptan ve tayfası, taze bir
                                                                          takım olarak bir araya gelir. Onlarda
                                                                          küçük bir çocuğun öğrenme merakı
                                                                          ve dirayetli bir savaşçının azmi bir
                                                                          aradadır.

                                                                          Ana geminin şatafatından uzak,
                                                                          biraz desteğine muhtaç halde, onun
                                                           “Büyük başarı kazanmış     yanı sıra seyir halindedir bizim taka.
                                                                          Kaptan ve mürettebatın burnu iyi
                                                           her işletme geçmişte      koku alır. Ara sıra keşif gezisine çıkar,
                                                           öğrendiklerinin hem      dönerler. Küçük ve çevik seyahatlerdir
                                                           koruması hem de        bunlar. Yeni ve bilinmeyene yolculuk
                                                                          onlar için bir oyundur. İnovasyon
                                                           tehdidi altındadır.”      Takası, “hata sever” bir kültürü
                                                           Indra K. Noeyi,        barındırır. Küçük deneyleri disiplinle
                                                                          sürdürür, hatalarından öğrenerek
                                                           CEO PepsiCo          büyür ve gelişir…             Özkan Zere / Meander Consulting
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31