Page 27 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 27

24 gelİşİm zamanı                                gelİşİm zamanı 25


 Ekmek Teknesi ve  Ş irketi bir tekneye benzetelim,

      hadi adını da verelim: Ekmek
      Teknesi…
 İnovasyon Takası Maceraperest bir kaptan ve bir avuç

    insan, bir gün bir tekne inşa eder ve
    denize açılırlar: Meraklı Kaşifler…
 Ekmek Teknesi (şirket), maceraperest bir kaptan ve mürettebatıyla
 bilinmeyene doğru yola çıkar. Ekmek Teknesi büyür ve Amiral  Andre Gide’nin sözüne canlı
    örnektir onlar:
 Gemisi’ne dönüşür. Riskler ve korkular artar. Sonra ne mi olur?  “İnsan kıyıları görmeden uzun süre
 Özkan Zere anlatıyor… seyahat etmeyi göze alamadığı
    sürece yeni topraklar keşfedemez.”

    Yolculuğa çıkarlar; yeni ve
    bilinmeyene doğru…

    Bir limana varırlar, sonra bir
    diğerine, sonra birine daha. Sürekli
    yeni topraklar keşfederler. Ulaşılan
    her yeni liman ile çoğalan bolluk  altındadır. Risk Kontrol bölümü en  “21. yüzyılın cahilleri okuma
    ve bereket göz kamaştırır. Büyür ve  fiyakalı ekip olur. Kusursuz olma  yazması olmayanlar değil;
    gelişirler.          telaşına düşülür; “hata savar” bir
                   kültür oluşur.         öğrenemeyen, doğru bildiğinden
    Sonra o gün gelir. Bir zamanların              vazgeçip yeniden öğrenmeyi
    Ekmek Teknesi, Amiral Gemisi’ne  En büyük korku, kaptan
    dönüşür.           köşkündedir. Artık bilinmeyene  beceremeyen insanlar olacak.”
                   seyahat etmeye gerek kalmamıştır.  Alvin Toffler
    Ve o ilk günkü keşif aşkı, soluk bir  Sizi bugünü getiren başarılara
    hatıraya…           sırtınızı yaslayıp bir limana demirler
                   veya güvenli rotanızın dışında  Bu dönemde, Amiral Gemisi
    O gün Amiral Gemisi risk almaktan  koca bir dünya, keşfedilecek yeni  Yönetim Kurulu, İnovasyon
    korkar hale gelir. Kaptan ve  limanlar olduğunu unutursanız,  Takası’nı Ekmek Teknesi’ne karşı
    güvertedekiler, bir zamanlar cesur  geleceğinizin kuyusunu  özenle korur. Bir yandan da yapılan
    birer denizci olduklarını, uzak  kazarsınız.        deneyleri açık fikirle izler.
    denizler için yanıp tutuştuklarını
    unuturlar.          İşte o gün geldiğinde, artık yeni  Sonra zamanı gelir; İnovasyon
                   bir takayı suya indirme zamanı  Kaptanı ve bir avuç insan, Amiral
    Güvenli sularda seyreder, aşina  gelmiştir; hadi onun da adını  Gemisi’nden tamamen kopup
    oldukları rotadan dışarı çıkmazlar.  verelim: İnovasyon Takası. Onu  kendi yoluna, kendi rotasına yelken
    Bir güvenli limandan diğerine, gider  yüzdürecek açık fikirli bir lider  açar: Meraklı Kaşifler…
    gelirler… Gelirler ve giderler kontrol  gerekir: İnovasyon Kaptanı.

                   Yenilikçi kaptan ve tayfası, taze bir
                   takım olarak bir araya gelir. Onlarda
                   küçük bir çocuğun öğrenme merakı
                   ve dirayetli bir savaşçının azmi bir
                   aradadır.

                   Ana geminin şatafatından uzak,
                   biraz desteğine muhtaç halde, onun
    “Büyük başarı kazanmış    yanı sıra seyir halindedir bizim taka.
                   Kaptan ve mürettebatın burnu iyi
    her işletme geçmişte     koku alır. Ara sıra keşif gezisine çıkar,
    öğrendiklerinin hem      dönerler. Küçük ve çevik seyahatlerdir
    koruması hem de        bunlar. Yeni ve bilinmeyene yolculuk
                   onlar için bir oyundur. İnovasyon
    tehdidi altındadır.”     Takası, “hata sever” bir kültürü
    Indra K. Noeyi,        barındırır. Küçük deneyleri disiplinle
                   sürdürür, hatalarından öğrenerek
    CEO PepsiCo          büyür ve gelişir…             Özkan Zere / Meander Consulting
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32