Page 28 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 28

26  GEZGİN                                                                                        GEZGİN 27                                                                          İznik’te çini üretimine ilk olarak
                                                                          14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın
                                                                          başında başlandı. 14. yüzyıl
                                                                          sonundan itibaren çininin içerdiği
                                                                          kuvars maddesinin arttırılması ile
                                                                          sert ve beyaz hamurdan İznik’e

                                                                          özgü çiniler geliştirildi.

                                                                          1. Hristiyanlık konseyi burada  haline geldi. İznik atölyelerinde
                                                                          toplandı. 1075 yılında Selçuklu  yapılan çiniler genel olarak
                                                                          Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah  dönemin başkenti İstanbul’daki
                                                                          kenti alıp başkent yaptı ve 1097’de  saray duvarlarının ve önemli
                                                                          şehir tekrar Bizans’a geçti. 1204’de  mimari yapıların duvarlarının
                                                                          Latinlerin İstanbul’u zaptı sırasında  süslenmesinde kullanılmaktaydı.
                                                                          57 yıl Bizans’a başkentlik yaptıktan
                                                                          sonra 1331 tarihinde Orhan Gazi  İznik’te gezilecek yerler
                                                                          tarafından Osmanlı ülkesine  İznik Gölü: Marmara Bölgesi’nin
                                                                          katıldı, bundan sonra ismi İznik  en büyük, Türkiye’nin ise 5. büyük
                                                                          olarak değişti.        gölü olan İznik Gölü, derinliği en
                                                                                         fazla 80 metre olan tektonik bir
                                                                          Osmanlı döneminin ilk cami,  tatlı su gölüdür. Toplamda 310
                                                                          medrese ve imareti İznik’te inşa  kilometrekarelik bir alana yayılan
                                                                          edildi.14., 15. ve 16. yüzyıllarda  elips şeklindeki gölün uzunluğu
                                                                          İznik önemli bir sanat merkezi oldu,  33 kilometre, genişliği 12 kilometre,
                                                                          dünyaca ünlü çini ve seramikler  çevresi ise 95 kilometre. Çevresi
                                                                          burada üretildi. İznik, Helenistik  tarım alanları ve zeytinliklerle
                                                                          çağdan kalma ızgara planlı kent
                                                                          yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı
                                                                          döneminden kalan anıtsal yapıları  İznik çinisi
                                                                          ile dikkat çekiyor
                                                                                          özellikleri
                                                                          Dillere destan İznik çinisi
                                                                          İznik, tarihi geçmişinin yanında  • Sır tabakasının parlak olması
                                                                          Osmanlı sanatına damgasını    yüzeyde su tutulmasına
                                                                          vuran birbirinden güzel çinileri  izin vermez, bakteri ve küf
                                                                          ile de bilinir.         oluşumunu engeller. Diğer
                                                                                           taraftan alt yüzeyindeki
    Çinisi ve zengin                            Z  engin tarihi, önemli tarihi    Şehrin kurulması, Makedonya kralı  Çini, çeşitli malzemelerin  mevcut por dağılımları
                                                           Büyük İskender’in ölümüyle
                                          yapıları ve çinileriyle tanınan
                                                                                           sayesinde duvarların gaz
                                                                          birleşiminden oluşan, üzerinde
                                          İznik, son zamanlarda       İskender’in Frigya satrabı   çeşitli motiflerle boyama yapılmış  alışverişini sağlar. Bu özellikleri
    tarihiyle İznik                            manzaralarıyla da karşımıza sık sık  Gölü kıyısında Antigoneia ismini  taşlardır. İznik çinisi ise sertliği,  ıslak ortamlarda uzun yıllar
                                                           Antigonus’un M.Ö. 4. yy’da Askanya
                                       dillere destan olan güneş batışı
                                                                                           sayesinde dış cephelerde ve
                                                                          süsleme sanatında kullanılan
                                                                                           bozulmadan kalabilir.
                                       çıkar oldu.
                                                                          sağlamlığı ve zarafeti ile ün
                                                           verdiği kenti imar ettirmesiyle
                                                           gerçekleşti. Kent Antigonos’un  yapmıştır.
                                       Bursa’ya bağlı ve şehre uzaklığı    ölümünden sonra diğer komutan                 • Çini üzerindeki sır tabakasının
    Dört medeniyete ev sahipliği yapmış İznik,               8,5 km. olan İznik’in en eski yerleşimi  Lysimachos’un eline geçti,  İznik’te çini üretimine ilk olarak  parlaklığı, farklı ışık kırılmaları
                                                           Lysimachos kenti geliştirip,
                                                                                           meydana getirerek sır
                                       M.Ö 2500 yıllarına kadar ulaşır.
                                                                          14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın
    tarihi yapıları, gölü ve göldeki gün batımı              Tarihte dört kez başkent olmuş     güzelleştirdi ve karısının adına  başında başlandı. 14. yüzyıl  altındaki renklerin daha parlak
    manzarasıyla görülmeye değer bir yer. İznik,              ve dört medeniyete ev sahipliği    izafeten adını “Nikaia” koydu.  sonundan itibaren çininin içerdiği  görünmesini ve bulundukları
                                                                          kuvars maddesinin arttırılması ile
                                       yapmış İznik, Antik Çağ’dan itibaren
                                                                                           ortamın daha geniş
                                                           Lysimachos’un M.Ö. 293’te
    sağlam yapıdaki çinisiyle tüm dünyada                 Nikaia olarak anılıyordu. Yunanca   ölümünden sonra kente Bithynialılar  sert ve beyaz hamurdan İznik’e  görünmesini sağlar.
    tanınıyor.                               “Eis Ten Nika ieon” (Nikaia’ya)    hakim oldu, M.Ö. 2. yüzyılda  özgü çiniler geliştirildi. Böylece İznik  • Bulundukları ortamda ısı
                                       anlamına gelen kelime grubunun
                                                           Roma hakimiyetine giren şehir
                                                                          çinisi ün yaptı ve İznik, 15-18’inci
                                       “Eis” ve “Nik” kısımlarının “Eisnik”  daha sonra Bizans hakimiyetinde  yüzyıllar arasında önemli çini ve  yalıtım özelliği göstererek
                                       “İsnik” olarak telaffuz edilmesinden  kaldı. Nikaia şehri, havarilerden  seramik üretim merkezi haline  mekanların kışın sıcak, yazın
                                       kaynaklanarak günümüze geldiği     Petros’un gelmesinden sonra  geldi. Sadece Anadolu’da değil tüm  serin olmasını sağlar.
                                       anlaşılıyor.              Hristiyanlık ile tanıştı, 325 yılında  dünya genelinde önemli bir merkez
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33