Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 6

4  ODAK                                                                                         ODAK 5
                                                           yapabilecek yetenekte insanları
                                                           istihdam ediyor olması lazım. Tepe
                                                           Savunma’da risk analizi, en az 10
                                                           yıllık operasyon tecrübesi olan ve
                                                           risk analizi konusunda uzman kişiler
                                                           tarafından yapılıyor” diyor ve ekliyor:
                                                           “Ayakları yere basmayan risk analizi
                                                           pek çok gereksiz masraf çıkarır.”

                                                           Uzmanların yapacağı risk analizi
                                                           yanında şirketin çalıştırdığı güvenlik
                                                           görevlilerinin de her an risklere
                                                           karşı uyanık olması en önemli
                                                           konu. Güvenlik görevlilerinin
                                                           algılarının sürekli açık olması, risk
                                                           oluşmadan riski hissedebilecek
                                                           yapıda kişiler olması önemli.
                                                           Altun’un verdiği bilgiye göre sadece
                                                           güvenlik görevlisinin doğru algısı ve
                                                           profillemesi ile önlenen çok sayıda
                                                           canlı bomba tehdidi olmuş
                                                           bugüne kadar.

                                                           Sonuç olarak işinin ehli olan kişiler
                                                           tarafından proje başlangıcında
                                                           ve proje süresince düzenli olarak
                                                           risk analizinin yapılması güvenlik
                                                           tehdidi oluşmadan önlemlerin
                                                           alınması açısından büyük önem
                                                           taşıyor. Bunun yanında yeni bir
                                                           yere taşınılması, plazalara risk
                                                           altında olabilecek bir şahsın ya da
                                                           şirketin taşınması gibi değişiklikler
        Küçük, büyük demeden ya     Peki, risk analizi yaptırması  büyük önem taşıyor. Aksi takdirde   yaşandığında düzenli periyodun
      da sektöre bakılmaksızın tüm    gereken sektörler hangileri?  gerekli önlemlerin alınmaması,     dışına çıkarak risk analizinin
     projelerin risk analizinin düzenli  Mustafa Altun’a göre küçük,  eksik elemanla çalışılması nedeniyle  gerçekleştirilmesi atlanmaması
                                                           gereken bir prosedür olarak
                        büyük demeden ya da sektöre
                                       milyonlarca dolarlık yatırım bir anda
       olarak yapılması gerekiyor.   bakılmaksızın tüm projelerin risk  yanıp kül olabiliyor.       karşımıza çıkıyor.
      Çünkü risk analizi davaları bile  analizinin düzenli olarak yapılması  Mustafa Altun’a göre hizmet verilen
                        gerekiyor.
      etkileyebilecek kadar önemli.                   müşteriler de risk analizinin önemini
                        Eskiden iş yerlerinde güvenlik riskleri giderek daha iyi kavradılar. Şirket                                 Uzmanların yapacağı
                        çok daha fazlaydı ve risk analizine  yöneticilerinin bu konuda son                                      risk analizi yanında
                        daha fazla ihtiyaç duyuluyordu.  derece bilinçlendiğini söylemek
                        Ancak günümüzde işyerlerinde  yanlış olmaz. Ancak yöneticilerin risk                                     şirketin çalıştırdığı
                        alınan güvenlik önlemleri, hırsızlığı  analizi yaptırırken dikkat etmeleri                                  güvenlik görevlilerinin
                        büyük oranda azalttı. Hırsızlık  gereken bazı konular da var.                                        de her an risklere
         yerine getirdiğine kanaat getirir.  vakaları evlere, daha çok da lüks
         Site yönetimini, gerekli yatırımları  sitelerdeki lüks evlere yöneldi. 7x24  Ayakları yere basmayan risk                                 karşı uyanık olması
         yapmamak nedeniyle yüzde 15  korunan lüks sitelerde lüks araçlarla  analizi gereksiz masraf çıkarır                                   önemli.
         oranında kusurlu bulur. Ev sahibini  yapılan hırsızlıklara sık rastlanır  Risk analizini yaptırılacak şirketin
         ise kapısını ve penceresini  oldu. Dolayısıyla işyerlerinin olduğu  kapasitesi ve çalışan personelin
         kapatmayarak hırsızlığa davetiye  kadar mesken alanlarda da risk  tecrübeleri hizmet alacak
         çıkarttığı için yüzde 85 oranında  analizi önem kazanmaya başladı. müşterilerin dikkat etmesi gereken
         kusurlu bulur. Dava sonucunda ev               en önemli konu. Altun, “Türkiye’de
         sahibinin zararınınyüzde 15’ini  Tabii ki risk analizinin vazgeçilmez  1600’den fazla güvenlik şirketi
         site yönetiminin karşılamasına  olduğu alanlar sanayi tesisler.  var. Çoğu küçük şirketler. Bunlar,
         karar verilir.        Yangın gibi önemli risklerle karşı  sadece güvenlik hizmeti verebilecek
                        karşıya olan bu tesislerde risk  birimlerin olduğu firmalar. Risk
         Bu örnek, risk analizinin ne kadar  analizinin düzenli yapılması ve bu  analizi yapabilmek için Tepe
         büyük önem taşıdığını, davaları bile  analizlerde ortaya konan güvenlik  Savunma gibi örgütlenmiş bir şirket
         etkilediğini ortaya koyuyor. önemlerinin yerine getirilmesi  olmak gerekiyor. Şirketin risk analizi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11