Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 7

4 ODAK                                         ODAK  5
    yapabilecek yetenekte insanları
    istihdam ediyor olması lazım. Tepe
    Savunma’da risk analizi, en az 10
    yıllık operasyon tecrübesi olan ve
    risk analizi konusunda uzman kişiler
    tarafından yapılıyor” diyor ve ekliyor:
    “Ayakları yere basmayan risk analizi
    pek çok gereksiz masraf çıkarır.”

    Uzmanların yapacağı risk analizi
    yanında şirketin çalıştırdığı güvenlik
    görevlilerinin de her an risklere
    karşı uyanık olması en önemli
    konu. Güvenlik görevlilerinin
    algılarının sürekli açık olması, risk
    oluşmadan riski hissedebilecek
    yapıda kişiler olması önemli.
    Altun’un verdiği bilgiye göre sadece
    güvenlik görevlisinin doğru algısı ve
    profillemesi ile önlenen çok sayıda
    canlı bomba tehdidi olmuş
    bugüne kadar.

    Sonuç olarak işinin ehli olan kişiler
    tarafından proje başlangıcında
    ve proje süresince düzenli olarak
    risk analizinin yapılması güvenlik
    tehdidi oluşmadan önlemlerin
    alınması açısından büyük önem
    taşıyor. Bunun yanında yeni bir
    yere taşınılması, plazalara risk
    altında olabilecek bir şahsın ya da
    şirketin taşınması gibi değişiklikler
 Küçük, büyük demeden ya  Peki, risk analizi yaptırması  büyük önem taşıyor. Aksi takdirde  yaşandığında düzenli periyodun
 da sektöre bakılmaksızın tüm  gereken sektörler hangileri? gerekli önlemlerin alınmaması,  dışına çıkarak risk analizinin
 projelerin risk analizinin düzenli  Mustafa Altun’a göre küçük,  eksik elemanla çalışılması nedeniyle  gerçekleştirilmesi atlanmaması
    gereken bir prosedür olarak
 büyük demeden ya da sektöre
 milyonlarca dolarlık yatırım bir anda
 olarak yapılması gerekiyor.  bakılmaksızın tüm projelerin risk  yanıp kül olabiliyor. karşımıza çıkıyor.
 Çünkü risk analizi davaları bile  analizinin düzenli olarak yapılması  Mustafa Altun’a göre hizmet verilen
 gerekiyor.
 etkileyebilecek kadar önemli.  müşteriler de risk analizinin önemini
 Eskiden iş yerlerinde güvenlik riskleri giderek daha iyi kavradılar. Şirket  Uzmanların yapacağı
 çok daha fazlaydı ve risk analizine  yöneticilerinin bu konuda son     risk analizi yanında
 daha fazla ihtiyaç duyuluyordu.  derece bilinçlendiğini söylemek
 Ancak günümüzde işyerlerinde  yanlış olmaz. Ancak yöneticilerin risk    şirketin çalıştırdığı
 alınan güvenlik önlemleri, hırsızlığı  analizi yaptırırken dikkat etmeleri  güvenlik görevlilerinin
 büyük oranda azalttı. Hırsızlık  gereken bazı konular da var.        de her an risklere
 yerine getirdiğine kanaat getirir.  vakaları evlere, daha çok da lüks
 Site yönetimini, gerekli yatırımları  sitelerdeki lüks evlere yöneldi. 7x24  Ayakları yere basmayan risk  karşı uyanık olması
 yapmamak nedeniyle yüzde 15  korunan lüks sitelerde lüks araçlarla  analizi gereksiz masraf çıkarır önemli.
 oranında kusurlu bulur. Ev sahibini  yapılan hırsızlıklara sık rastlanır  Risk analizini yaptırılacak şirketin
 ise kapısını ve penceresini  oldu. Dolayısıyla işyerlerinin olduğu  kapasitesi ve çalışan personelin
 kapatmayarak hırsızlığa davetiye  kadar mesken alanlarda da risk  tecrübeleri hizmet alacak
 çıkarttığı için yüzde 85 oranında  analizi önem kazanmaya başladı. müşterilerin dikkat etmesi gereken
 kusurlu bulur. Dava sonucunda ev  en önemli konu. Altun, “Türkiye’de
 sahibinin zararınınyüzde 15’ini  Tabii ki risk analizinin vazgeçilmez  1600’den fazla güvenlik şirketi
 site yönetiminin karşılamasına  olduğu alanlar sanayi tesisler.  var. Çoğu küçük şirketler. Bunlar,
 karar verilir. Yangın gibi önemli risklerle karşı  sadece güvenlik hizmeti verebilecek
 karşıya olan bu tesislerde risk  birimlerin olduğu firmalar. Risk
 Bu örnek, risk analizinin ne kadar  analizinin düzenli yapılması ve bu  analizi yapabilmek için Tepe
 büyük önem taşıdığını, davaları bile  analizlerde ortaya konan güvenlik  Savunma gibi örgütlenmiş bir şirket
 etkilediğini ortaya koyuyor. önemlerinin yerine getirilmesi  olmak gerekiyor. Şirketin risk analizi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12