Page 8 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 8

6  VAKA ANALİZİ                                                                                  VAKA ANALİZİ 7


    Risk analizi mutlaka proje    başlamadan önce yapılmalı

    Düzenli aralıklarla risk analizi yapmak tehdit oluşmadan önlem
    alınabilmesi için büyük önem taşıyor. Ancak daha proje kurulmaya

    başlanmadan önce yapılacak analizler, sonradan giderilmesi
    mümkün olmayan ya da önlemleri büyük maliyetlere neden olacak

    risklerin ortaya çıkmasını önlüyor.


                                       1. Vaka
                                       Olayın özeti
                                       Resmi bir kurum, kuracağı stratejik
                                       tesisin risk analizini yaptırmak
                                       üzere Tepe Savunma’yı davet
                                       eder. Projenin konumu ve mimari
                                       projesi bellidir ancak binanın
                                       inşaatına daha başlanmamıştır.
                                       Tepe Savunma, şehir, Türkiye
                                       ve dünya ölçeğine doğru
                                       genişleyecek bir şekilde tehdit
                                       yaratabilecek unsurları detaylıca
                                       inceler ve bir rapor hazırlar.
                                       Tepe Savunma, raporunda bu
                                       alana saldırı planlayan kişilerin
                                       saldırıyı gerçekleştirdikten sonra
                                       havalimanına, deniz ve diğer ulaşım
                                       araçlarına ulaşımının kolaylığına
                                       dikkat çeker ve tehdit unsuru
                                       bir kişinin kaçışına uygunluğu
                                       açısından projenin konumunun                 2. Vaka
                                       uygun olmadığını belirtir. Bu rapor            Olayın özeti
                                       üzerine resmi kurum projenin       Lüks bir site, karşılaşılan hırsızlık
                                       yerinin değiştirilmesine karar verir.     vakalarının artması üzerine
                                                             Tepe Savunma’dan risk analizi
                                       Olayın değerlendirilmesi         yapmasını ister. Yapılan analizde
                                       Bu stratejik tesisin inşaatına       sitenin peyzaj çalışmalarında
                                       başlanmadan risk analizinin        yer alan ve yurtdışından büyük
                                       yapılması, sonradan ortadan       maliyetlerle getirilen özel bitkilerin
                                       kaldırılması mümkün olmayan         çitlere çok yakın dikildiği, hem
                                       risklerin ortaya çıkmasını önledi.    görüşü kapadığı hem de hırsızlara
                                       Stratejik önem taşıyan projelerde    içeriye girebilme rahatlığı sağladığı
                                       daha tasarım aşamasından itibaren    saptanır. Her ne kadar ilk önce site
                                       güvenilir ve tecrübeli bir güvenlik    yönetimi, bu bitkilerin çok pahalı
                                       şirketiyle çalışarak riskleri tespit    olduğu gerekçesiyle bir önlem
                                       etmek büyük önem taşıyor.         almaya yanaşmasa da sonradan
                                                               bitkilerin budanmasına ve
                                                            bazılarını yerinin değiştirilmesine
                                                                     karar verir.

                                                               Olayın değerlendirilmesi
                                                             Sadece mimari projelerin değil
                                                            çevre düzenleme projelerinin de
                                                             risk analizi raporlarına uygun,
                                                             güvenlik riski oluşturmayacak
                                                              şekilde yapılması gereklidir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13