Page 9 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 9

6 VAKA ANALİZİ                                   VAKA ANALİZİ 7


 Risk analizi mutlaka proje başlamadan önce yapılmalı

 Düzenli aralıklarla risk analizi yapmak tehdit oluşmadan önlem
 alınabilmesi için büyük önem taşıyor. Ancak daha proje kurulmaya

 başlanmadan önce yapılacak analizler, sonradan giderilmesi
 mümkün olmayan ya da önlemleri büyük maliyetlere neden olacak

 risklerin ortaya çıkmasını önlüyor.


 1. Vaka
 Olayın özeti
 Resmi bir kurum, kuracağı stratejik
 tesisin risk analizini yaptırmak
 üzere Tepe Savunma’yı davet
 eder. Projenin konumu ve mimari
 projesi bellidir ancak binanın
 inşaatına daha başlanmamıştır.
 Tepe Savunma, şehir, Türkiye
 ve dünya ölçeğine doğru
 genişleyecek bir şekilde tehdit
 yaratabilecek unsurları detaylıca
 inceler ve bir rapor hazırlar.
 Tepe Savunma, raporunda bu
 alana saldırı planlayan kişilerin
 saldırıyı gerçekleştirdikten sonra
 havalimanına, deniz ve diğer ulaşım
 araçlarına ulaşımının kolaylığına
 dikkat çeker ve tehdit unsuru
 bir kişinin kaçışına uygunluğu
 açısından projenin konumunun  2. Vaka
 uygun olmadığını belirtir. Bu rapor  Olayın özeti
 üzerine resmi kurum projenin  Lüks bir site, karşılaşılan hırsızlık
 yerinin değiştirilmesine karar verir. vakalarının artması üzerine
      Tepe Savunma’dan risk analizi
 Olayın değerlendirilmesi yapmasını ister. Yapılan analizde
 Bu stratejik tesisin inşaatına  sitenin peyzaj çalışmalarında
 başlanmadan risk analizinin  yer alan ve yurtdışından büyük
 yapılması, sonradan ortadan  maliyetlerle getirilen özel bitkilerin
 kaldırılması mümkün olmayan  çitlere çok yakın dikildiği, hem
 risklerin ortaya çıkmasını önledi.  görüşü kapadığı hem de hırsızlara
 Stratejik önem taşıyan projelerde  içeriye girebilme rahatlığı sağladığı
 daha tasarım aşamasından itibaren  saptanır. Her ne kadar ilk önce site
 güvenilir ve tecrübeli bir güvenlik  yönetimi, bu bitkilerin çok pahalı
 şirketiyle çalışarak riskleri tespit  olduğu gerekçesiyle bir önlem
 etmek büyük önem taşıyor. almaya yanaşmasa da sonradan
       bitkilerin budanmasına ve
     bazılarını yerinin değiştirilmesine
             karar verir.

        Olayın değerlendirilmesi
      Sadece mimari projelerin değil
     çevre düzenleme projelerinin de
      risk analizi raporlarına uygun,
      güvenlik riski oluşturmayacak
       şekilde yapılması gereklidir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14