Page 12 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 12

10  SÖZ ÇALIŞANIN

     ISPARTA ŞEHİR


     HASTANESİ TEPE’NİN     GÜVENLİ ELLERİNE


     TESLİM    Tepe Savunma ve
    Güvenlik, Isparta Şehir

    Hastanesi’nde tecrübeli
    ve iyi eğitilmiş, kalabalık        I  sparta Şehir Hastanesi, hem  Tepe Savunma ve Güvenlik ekibi,
                           178.000 metrekarelik bir arazi
                                       3 vardiya olarak çalışıyor.
    bir ekiple hizmet veriyor.          üzerinde konumlandırılmış
    Ekibin liderleri Güvenlik        olması hem de hastanelerin kendine  Isparta Şehir Hastanesi Güvenlik
                                       Müdürü Mehmet Mayda, daha önce
                        özgü özellikleri nedeniyle güvenlik
    Müdürü Mehmet Mayda           açısından çeşitli zorluklara sahip.  24 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
                        Tepe Savunma ve Güvenlik’in
                                       görev yapan emekli Jandarma
    ve Güvenlik Müdür            kurumsal yaklaşımı ve tecrübeli  Yüzbaşısı. Mayda, Isparta Şehir
    Yardımcısı Ümit Kılınç         ekibi, bu zorlukları aşarak tüm hasta,  Hastanesi’nin inşaat dönemindeki
                                       güvenlik hizmetini kendi firmasıyla
                        hasta yakını ve sağlık görevlilerinin
    ile verdikleri hizmetin         güvenliğini sağlıyor.     sağlıyordu. Tepe Savunma ve
                                       Güvenlik’in ihaleyi almasının
    detaylarını, zorlukları         Güvenlik Müdürü Mehmet Mayda  ardından personeliyle birlikte
    nasıl aştıklarını konuştuk.       ve Güvenlik Müdür Yardımcısı Ümit  Tepe Savunma ve Güvenlik’in
                                       bünyesine geçti.
                        Kılınç liderliğinde, hizmet veren
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17