Page 14 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 14

12  TEPE’DEN
     HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ     EKİBİ BAŞARILARINI     ARTIRIYOR    Tepe Kurumsal Hizmetler          I  Hukuk Müşavirliği    ve Güvenliği Hizmetleri, Tepe
                           departmanı, Tepe Kurumsal
                                       Servis Kart Hizmetleri ve BCC
    Grubu Hukuk Müşavirliği            Hizmetler Grubu’na dahil  Toplu Yemek Üretim Hizmetleri
    departmanı, son             olan tüm şirketlere hizmet veriyor.  anonim şirketlerinin altısı için
                        Bu özelliğiyle oldukça yoğun olan
                                       de görev yapmaktayız. Görev ve
    dönemlerde ekibini           departman, 2016 yılında da Türkiye  sorumluluklarımız bu saydığımız altı
                        çapında takibi dışarıdan yapılan
                                       şirketin mahkemeler ve alternatif
    güçlendirerek şirket          tüm davaları şirket içine aldı. Bu  uyuşmazlık çözüm yolları nezdinde
    lehine sonuçlanan dava         doğrultuda ekibini güçlendiren  uyuşmazlıklarının takibi, tüm
                        departman, sürekli başarılarını
                                       hizmet ve tedarik sözleşmelerinin
    oranlarını yükseltti.          artırmaya ve şirket içinde herkesin  yürütülmesi başta olmak üzere tüm
                        ihtiyacına koşmaya devam ediyor.
                                       hukuksal süreçlerinin takip edilmesi
    Türkiye çapında takibi         Kıdemli Hukuk Müşaviri Av. Elçin  şeklindedir.
    dışarıdan yapılan tüm          İlci Karakaş ile departmanın  Organizasyon yapınız nasıl? Kaç
                        sorumluluklarını, başarılarını ve
    davaları da şirket içine        önemli çalışmalarını konuştuk. kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
                                       Kurumsal Hizmetler Grubu Hukuk
    alan ekibin çalışmalarını        Departmanınızın görev ve    Müşavirliği olarak bir kıdemli

    Kıdemli Hukuk Müşaviri         sorumluluk alanlarından    hukuk müşaviri başkanlığında
                                       görev yapan üç hukuk müşaviri,
                        bahseder misiniz?
    Av. Elçin İlci Karakaş         Hukuk Müşavirliği olarak Kurumsal  altı şirket avukatı, bir hukuk işleri
                                       destek uzmanı ve iki büro memuru
                        Hizmetler Grubu’na dahil olan
    anlattı.                Tepe Savunma ve Güvenlik    ile toplamda 13 kişilik bir ekip ile
                        Sistemleri, Tepe Servis ve Yönetim,  görev yapıyoruz. Organizasyon
                        Tepe Güvenlik, Tepe İş Sağlığı  şeması içerisinde doğrudan Yönetim
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19