Page 27 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 27

Dİkkat Çekenler 25                                           2018 için
                                           kırmızı alarm
                                           BM Genel Sekreteri
                                           Antonio Guterres, kriz,
                                           milliyetçilik, yabancı
                                           düşmanlığı, sosyal
                                           eşitsizliğin arttığı
                                           dünyayı 2018 yılında yeni
                                           tehlikelerin beklediği
                                           uyarısını yaptı. Guterres,
                                           “Alarm seviyesini
                                           kırmızıya çıkarıyorum”
                                           dedi. Guterres yaptığı
                                           uyarıyı başta, Soğuk
                                           Savaş Dönemi’nden
                                           bu yana hiç olmadığı
                                           kadar artan nükleer silah
                                           endişesine dayandırdı.                              ABD’nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi

                              ABD Savunma Bakanlığının Ulusal Savunma Stratejisinde,
    Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var          11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 17 yıl geçerken, terörizme
    Avusturya’nın 2018’in ilk yarısındaki AB Dönem Başkanlığı  değil büyük güç rekabetine odaklanıldı. Savunma Bakanı,
    süresince öncelik verdiği konulara değinen Avusturya  ABD açısından Çin ve Rusya tehdidinin terör tehdidini geride
    Başbakanı Sebastian Kurz, “Avrupa Birliği’nde güvenliğin  bıraktığını öne sürdü. Belgede, “Çin ve Rusya’nın diğer ülkelerin
    sağlanması gerekiyor, Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var. Ayrıca  ekonomik, diplomatik ve güvenlik kararları üzerinde veto
    terör ve aşırıcılıkla mücadele ve sınır kontrollerinin artırılarak  yetkisi kazanarak, kendi otoriter modelleriyle uyumlu bir
    yasa dışı sığınmacı akışının azaltılması en önemli başlıklar  dünya şekillendirmek istedikleri giderek daha da açık hale
    arasında yer alıyor” diye konuştu.          gelmektedir” denildi.


     Tepe Savunma’nın Risk Öngörüsü


     Türkiye’nin 20 Ocak’ta Afrin’de başlattığı operasyona karşı  yeniden canlanmasına neden olmakla suçluyorlar. Gerçek
     çıkan aktörlerin Türkiye’ye karşı cevabının terörle olacağını  neden bu olmasa da sırf Türkiye’nin Afrin operasyonunu
     söyleyebiliriz. Söz konusu aktörlerin bu maksatla PKK  akamete uğratmak için IŞİD’in yeniden canlandığını göstermek
     terör örgütünün yanı sıra IŞİD ve hatta İdlib’te yoğunlaşan  hem de Türkiye’ye zarar verdiğini ispatlamak adına IŞİD’in
     El Nusra ve türevi örgütlerini kullanabileceğini hesaba  Türkiye’de saldırılar yapmasını teşvik etmeleri beklenmeli.
     katmalıyız. Hatta bu örgütlerle işbirliği yaptığı ortaya çıkan  Diğer taraftan Afrin’de operasyon başlatan Türkiye’nin
     FETÖ’yü de bu kirli ortaklığa dahil etmek gerekir.  İdlip’teki operasyonuna gereken ağırlığı verememesi, Suriye
     PKK terör örgütü Afrin operasyonuna cevap vermek,  ordusunun İdlib güneyinden başlattığı operasyon nedeniyle
     Türkiye’nin dikkatlerini yurt içine çekebilmek adına  El Nusra ve türevi terör örgütü mensuplarının kuzeye Türkiye
     önümüzdeki dönemde sansasyonel eylemlere girişmesi  sınırına ve hatta içine kaçmaları da önümüzdeki dönemde
     ihtimali arttı. Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan  yaşanabilecek olaylar. Bununla birlikte Türkiye’ye yönelik
     ülkeler Türkiye’yi IŞİD’le mücadele ittifakını zayıflatmak, IŞİD’in  mülteci akını da başka bir güvenlik sorunu olarak yaşanabilir.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32