Page 28 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 28

26  gelİşİm zamanı


    Zihnimizi Fethedelim ~    Hack Your Own Mind

    Şimdi fetih zamanı; dünyayı değil, kendi öz aklımızı... Kendi
    kalemizde kendimizi zindanlara tıkmışız, esir tutuyoruz. Eğer siz de

    memnun değilseniz, kırın kalıplarınızı. Şimdi yeni bir akıl zamanı...
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33