Page 29 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 29

gelİşİm zamanı 27


                                  “Haydi kendimize itiraf edelim;
                                  aklınız aklınıza geldiğinde, size
                                  neyi çağrıştırıyor? Aklınızı saray
                                  diye mi çağırıyorsunuz, yoksa
                                  daha ziyade mükellef bir zindan
                                  havası mı var zihninizde?”    “Yaratılış planının insanın mutlu  Kendi zihnimizi fethedelim…  Şimdi fetih zamanı; dünyayı değil,
    olması gibi bir maksadı yoktur”  Hack your own mind…    kendi öz aklımızı...
    demiş Freud.
                   Farkında mısınız?       Kendi kalemizde kendimizi
    Usta bilahare şunu da söylemiş: Farkındalık, sık kullanılmış,  zindanlara tıkmışız, esir tutuyoruz.
                   suyu çıkarılmış, yine de tam
    “Çoğu kimse özgür olmak istemez;  anlaşılamamış bir kelime. Mühim  Eğer siz de memnun değilseniz,
    çünkü özgürlük sorumluluk   mevzu, insanın farkına varamadan  kırın kalıplarınızı. Şimdi yeni bir
    gerektirir.”         kendi kendine neler ettiği.  akıl zamanı...

    Eh, bana da bir çift laf söylemek  Sherlock severler bilirler, size de  Zihin sarayı zamanı
    düşmüş…            İngiliz versiyonu uzun metrajlı dizi  İnsanın öz zihin kapasitesiyle
                   versiyonunu öneririm. Sherlock  yapabileceklerini, hiç kimse
    Özgür kelimesini mutlu kelimesiyle  olayları çözerken meditasyon yapar  tasavvur edemez. Kendi bile...
    değiştireyim madem ve buradan  ve kendi tabiriyle “Zihin Sarayım”
    ilan edeyim: İnsanların çoğu  diye dem vurur, aklından...  Haydi! Mutlu olmak için
    mutlu olmayı istemiyor. Mutluluk               sorumluluk alalım; zihnimizi
    için sorumluluk almak gerekir.  Haydi kendimize itiraf edelim;  yeniden kodlayalım.
    İnsanların isteği, mutsuzluğu  aklınız aklınıza geldiğinde, size neyi
    bir nebze dindiriş ve geçici iyilik  çağrıştırıyor? Aklınızı saray diye mi  Ve başımıza gelecek şahane
    halleriyle yetiniş. İşin kolayına kaçış… çağırıyorsunuz, yoksa daha ziyade  olaylara bakıp şaşalım...
                   mükellef bir zindan havası mı var
    Haydi sorumluluk alalım; akıllı  zihninizde?        Özkan Zere / Meander Consulting
    telefonumuza gösterdiğimiz özeni,
    kendi öz aklımıza da gösterelim.

    Hayatımız boyunca, günbegün inşa
    ettiğimiz “zihin kalıplarımızı” fark
    edelim. Olumsuz zihin kalıplarımızı
    terk edelim. Onlardan boşalan
    yerlere, geleceğe dönük pozitif
    kafa yapısı için yeni uygulamalar
    geliştirelim.

    Herkes diyor ki: Kod yazmayı
    öğrenelim; “okuma yazma bilmek”
    kadar temel bir ihtiyaç.

    Ben diyorum ki: Önce kendi
    zihnimiz için yazılım geliştirelim.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34