Page 3 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 3

1


                             editörden                             Değerli dostlarımız,

                             Geçen sayıda yeni bir tasarımla karşınıza çıkmıştık.
                             Bu kez yeni içeriklerle sizlere daha zengin bir okuma
                             sağlamaya çalıştık.

                             Bu sayımızdan itibaren, çalışanlarımızın sesine
                             daha fazla yer vermeye başlıyoruz. Tepe’yi çok uzun
                             senelerden beri bu şirkette çalışanlarımızdan dinlemek
    TEPE’DEN                      istedik ve ilk olarak 25 yıldır Tepe Grubu şirketlerinde
                             çalışan Hüseyin Yumuşak’ı sayfalarımıza konuk ettik.
    12  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ               Ayrıca artık incelediğimiz projelerde sadece değerli
      EKİBİ BAŞARILARINI
      ARTIRIYOR                   müşterimizle değil, o projede emek harcayan ekip
    Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu Hukuk        yöneticileriyle de sohbet ederek projeyi onların ağzından
    Müşavirliği departmanı, son dönemlerde       dinleyeceğiz. Söz Çalışanın sayfalarımızın ilk sohbetini
    ekibini güçlendirerek şirket lehine        ise Isparta Şehir Hastanesi Güvenlik Müdürü ve Mehmet
    sonuçlanan dava oranlarını yükseltti.       Mayda ve Güvenlik Müdür Yardımcısı Ümit Kılınç ile yaptık.

    TEPE’NİN YILDIZLARI                Odak sayfalarımıza devam ediyoruz. Bu sayıda bizim
                             için büyük önem taşıyan Şehir Hastaneleri’nde Güvenlik
    20  BAŞARILI ÇALIŞANLAR              konusunu ele aldık. Türkiye’de açılan ilk üç Şehir
      ÖDÜLLENDİRİLDİ                Hastanesi’nde verdiğimiz güvenlik hizmeti ile ülkemizin
    Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri        tanıştığı bu yeni tesislerle ilgili büyük bir tecrübe
    çatısı altında görevlerini üstün başarıyla
    yerine getiren çalışanlar, takdir ve teşekkür   kazandık. Bu tecrübelerimizi ve Şehir Hastaneleri’nde
    belgeleriyle ödüllendirildi.            öne çıkan konuları sizlerle paylaştık. Söz Müşterinin
                             sayfamızda ise Isparta Şehir Hastanesi İşletme Müdür
    TEPE’LİLER                     Yardımcısı Uğur Saraç’ı konuk ettik.
                             Bu sayımızda ayrıca son dönemlerde ekibi güçlenen ve
    14 25 YILDIR ‘TEPE’Lİ               şirket lehine sonuçlanan dava oranlarında artış yaşayan

    Hüseyin Yumuşak, bundan tam 25 yıl önce      Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu Hukuk Müşavirliği
    Personel Memuru olarak Tepe ailesine        departmanını mercek altına aldık.
    katıldı. O gün bugündür de Bilkent
    Holding’in çeşitli şirketlerinde görevine     Yeni bölümümüz Dikkat Çekeler sayfalarımızda ise
    devam ediyor. Tepe Grubu’nu bize 25 yıldır     geçtiğimiz aylarda yaşanan, güvenlik açısından önem
    ‘Tepe’li olan Hüseyin Yumuşak anlatıyor.      taşıyan gelişmeleri ve bu gelişmeler doğrultusunda risk
                             değerlendirmemizi bulabilirsiniz. Yaşam sayfalarımızda
    DİKKAT ÇEKENLER                  ise Özkan Zere’nin keyifli kişisel gelişim yazısı, en yüksek
      GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEM            bütçeli filmler, öne çıkan mobil oyunlar gibi konular
    24  TAŞIYAN GELİŞMELER VE RİSK          yer alıyor.
      DEĞERLENDİRMESİ
                             Son sayfamızdaki bulmacalarımızı da çözmeyi unutmayın!

    BULMACA                      Keyifle okumanız dileğiyle.
      SUDOKU VE ZEKA-MANTIK
    32  SORULARI                          Tepe Savunma ve Güvenlik Sis. San. A.Ş.    TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi
    Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
    Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Burçin Tarhan
    Gra fik Ta sa rım: Berna Koritan Sönmez Fotoğraflar: Celal Kenç Katkıda Bulunanlar: Ezgi Kayaoğulları, Merve Yılmaz, Erhan Kahraman
    Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24 Ankara
    Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
    Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul
    Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com
    Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara
    Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
   1   2   3   4   5   6   7   8