Page 9 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 9

SÖZ MÜŞTERİNİN 7                   Yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başlayan
                   Isparta Şehir Hastanesi tüm özel güvenlik

                   hizmetlerini Tepe Savunma ve Güvenlik’ten alıyor.
                   Hastanenin güvenliğinde dikkat edilen hususları

                   İşletme Müdür Yardımcısı Uğur Saraç’tan
                   öğrendik.
                   B  undan bir yıl önce 18 Mart’ta  Isparta Şehir Hastanesi’nin açılışı
                                  bundan bir yıl önce, 18 Mart 2017
                     açılan Isparta Şehir Hastanesi,
                     178.000 metrekarelik bir arazi  tarihinde yapıldı. Bu bir yıl nasıl
                   üzerinde, 755 yatakla hizmet veriyor.  geçti sizin için?
                   221.000 metrekarelik açık alana  Oldukça yoğun bir tempoyla geçti.
                   sahip hastanede 59.000 metrekarelik  Hastanemizde 19 birimde hizmet
                   otopark alanı bulunuyor. Isparta’da  veriyoruz. Bir hastanenin tam
                   hizmet veren tesis, Türkiye’nin ilk  anlamıyla işlevsel olarak hayata
                   deprem izolatörlü şehir hastanesi  geçirilmesi ve sıfırdan bu noktaya
                   olarak öne çıkıyor. Uygulanan  getirilmesi gerçekten güç bir olay.
                   bu sistem sayesinde; olası bir  Ayrıntılı planlamalar ve uygulamalar
                   deprem anında, sarsıntının etkisi  gerektiriyor. Dolayısıyla bu bir yıl zor
                   azaltılarak hastanedeki çalışmaların  bir yıl oldu. Başlangıçta insanların
                   aksamadan devam etmesi     hastanemize bakış açıları çok
                   sağlanıyor.          farklıydı. Yanlış aksettirilen konular
                                  da vardı. Ama her geçen gün bizim
                   Toplam 1 milyar 150 milyon liralık  lehimize ilerledi. Vatandaşlarımız
                   yatırımla Akfen İnşaat tarafından  hastanemizi kullandıkça projemizin
                   Kamu-Özel İş birliği (KÖİ) modeliyle  ne kadar güzel ve onlar için ne
                   hayata geçirilen proje, sağlıkta  kadar faydalı olduğunu anladılar.
                   konforu en üst düzeye çıkarmayı  Bu güzelliklere sürekli yenilerini
                   hedefliyor. Hizmet verdiği hasta  katarak yolumuza devam ediyoruz.
                   sayısı her geçen gün artış gösteren
                   Isparta Şehir Hastanesi, sadece  Güvenlikte risk alanları nelerdir?
                   Isparta halkına değil çevre il ve  Güvenliği sağlarken nelere önem
                   ilçelerden gelen hastalara da hizmet  veriyorsunuz?
                   vererek bölge hastanesi olma  Her bir kullanım alanı için ayrıntılı
                   yolunda ilerliyor.       bir Hastane Güvenlik Sistemi
                                  hazırlandı. Bu sistem, insan gücü,
                   Isparta Şehir Hastanesi’nde öne  aklı ve kapasitesiyle teknolojinin
                   çıkan bir başka özellik de “anne  birleştiği bir Koruma ve Güvenlik
                   oteli” uygulaması. Yenidoğan ve  Ağı’ndan oluşuyor. Risk alanı
                   yoğun bakımda bebeği tedavi  olarak değerlendirdiğimiz tüm giriş
                   gören annelerin ve özellikle  çıkışlar, acil alanlar, poliklinikler
                   şehir dışından gelen hastaların  bölgesi, hasta katları, kadın
                   konaklaması için özel bir alan  doğum üniteleri ve teknik alanlar
                   oluşturulmuş durumda.     farklı şekilde ele alınıyor ve ilave
                                  tedbirlerle güçlendiriliyor. Gerek
                   Her gün on binlerce kişiye hizmet  personelimiz, gerekse teknik
                   verilen Isparta Şehir Hastanesi,  donanımlarımız, oluşabilecek her
                   verdiği sağlık hizmetlerinin yanında  türlü olumsuzluğa karşın anında
                   destek hizmetleriyle de beğeni  reaksiyon gösterebilecek şekilde
                   topluyor. Bu hizmetlerin belki de en  konumlandırılmış durumda.
                   önemlilerinden olan güvenlik ise
                   Tepe Savunma ve Güvenlik’in emin  Şehir Hastanesi, güvenlik
                   ellerine teslim edilmiş durumda. açısından diğer hastanelerden ne
                                  gibi farklılıklar içeriyor?
                   Hastaneye özel güvenlik önlemleri  Şehir Hastaneleri başlı başına farklı
                   hakkında Isparta Şehir Hastanesi  projeler. Projenin merkezinde de
                   İşletme Müdür Yardımcısı Uğur  vatandaşlarımızın yıllardır süregelen
                   Saraç’tan bilgi aldık.     haklı beklentileri ve bu beklentileri
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14