Page 10 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 10

8  TEPE’DEN HABERLER

                     İNOVATİF FİKİRLER                     TEPE SAVUNMA


                     FİKİR MARATONU’NDA                     YARIŞTI
    Her zaman sektörde            İ novasyonu, geleceğe    ortaya çıkan ürün ya da hizmet
                                       fikirlerini hayata geçirmeyi, katma
                          hazırlanmak, rekabet
                          gücünü artırmak ve ticari
    ilklere imza atan            başarıları devam ettirmek için  değer yaratacak ürün, metot ya
                                       da hizmetlere dönüştürmeyi
    Tepe Savunma bu kez           vazgeçilemez bir unsur olarak  bu projede esas hedef olarak
                        gören Tepe Savunma ve Güvenlik,
                                       benimsedik. Güvenlik sektöründe
    de farkını ortaya koydu         Fikir Maratonu düzenledi.   ilk Hackathon’u biz gerçekleştirmiş
    ve güvenlik dünyasının         “Aramızdaki Bağ Fikirlerle   olduk. Tepe Savunma Ideathon
                                       ve Hackathon logoları yaptırdık,
                        Güçleniyor” sloganıyla hayata
    ilk Fikir Maratonu’nu          geçen, yeni fikir ve projeleri şirkete  böylece bu kavramları markamızla
                                       birlikte konumlandırdık.
                        ve sektöre kazandırmak amacıyla
    düzenledi. Ideathon           düzenlenen Fikir Maratonu, iki  Amacımız sektörümüzde öncülük
    ve Hackathon olmak           aşamadan oluştu. İlk adım olan  ve yenilikçilik platformlarını
                                       sahiplenmek ve sürdürülebilir
                        ve sadece şirket çalışanlarına ait
    üzere iki aşamada            fikirlerin yarıştığı Ideathon  kılmak. Bu maratonla farklı bir
                        11 Mayıs’ta düzenlendi. İkinci adım
                                       çalışma ruhu yaratmayı hedefledik.
    gerçekleştirilen            ve herkesin katılımına açık olan  Yeni bir düşünme biçimine,
    Tepe Savunma              Hackathon ise 22-23 Haziran’da  evrilen marka değerine, çalışma
                                       verimliliğine ulaşmak istedik.”
                        gerçekleşti.
    Fikir Maratonu’nda           Fikir Maratonu hakkında bilgi  Tepe Savunma, inovasyona verdiği
    en inovatif fikirler          aldığımız Tepe Savunma     önemi, yakın zamanda kurduğu

    birbiriyle yarıştı.           Pazarlama Müdürü Nigar     inovasyon departmanıyla da
                        Koyuncuoğlu etkinliğin amaçlarını
                                       gösterdi. Koyuncuoğlu, “Üniformalı
                        şöyle özetliyor: “Tepe Savunma ve  özel güvenlik hizmeti ana iş kolu
                        Güvenlik olarak bu kez, ‘Aramızdaki  olarak devam ederken müşterimize
                        Bağ Fikirlerle Güçleniyor’ dedik  daha iyi hizmet verebilmek için
                        ve uzun soluklu bir fikir maratonu  360 derece güvenlik çözümleri
                        düzenleyerek yaratıcı fikirlerin  geliştirme çalışmalarımız devam
                        peşine düştük. Bu maratonda  ediyor” diyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15