Page 11 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 11

TEPE’DEN HABERLER 9
    Tepe Savunma’nın 13.000
    çalışanına yönelik Ideathon
    Fikir Maratonu’nun ilk aşaması
    Ideathon, 11 Mayıs tarihinde
    gerçekleştirildi. Şirket çalışanlarına
    açık olan Ideathon’un duyurusu
    Tepe Akademi ve sosyal medya
    aracılığıyla yapıldı ve başvurular
    alındı. Koyuncuğulu, “Tepe
    Savunma’da 13.000 çalışma
    arkadaşımız var. Yönetimden saha
    ekiplerine kadar her çalışanın
    kendi tecrübeleriyle işimizi daha
    iyi yapabilmemizi sağlayabilecek
    fikirleri var. Bu projenin amacı Tepe
    çalışanlarının işleri geliştirebilecek
    fikirlerini paylaşmaları ve bu
    fikirleri projelendirmeleriydi” diyor.

    Başvurular yapıldıktan sonra
    Tepe Savunma uzmanlarının
    yer aldığı bir kurul, başvuruları
    değerlendirdi ve 30 fikir finale
    kaldı. Finale kalan fikirler de
    Idathon’a katılmaya hak kazandı.
    Ordu, Ankara, Trabzon, Antalya gibi
    çok geniş bir coğrafyadan Tepe
    Savunma çalışanları 11 Mayıs’ta
    tüm gün süren bir etkinlikte
    buluştular. Fikrin pazarlanması,
    olgunlaştırılması, son ürün haline
    getirilmesi, müşteriye sunulması
    gibi eğitimler de sunulan Ideathon
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16