Page 12 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 12

10  TEPE’DEN HABERLER


                   Hackathon’da en yenilikçi   tanışarak ortak iş geliştirme imkanı
                   fikirler ortaya kondu     buldular” diyor.
    katılımcıları gün sonunda da şirket  Fikir Maratonu’nun ikinci
    yöneticilerinden oluşan bir jüri  aşaması Hackathon ise 22-23  Hackathon’da katılımcılardan
    karşısında sunumlarını yaptılar.  Haziran’da Habita Co Working’de  istenen, ziyarete açık kalabalık
    Sunumlar doğrultusunda ilk 3’e  gerçekleştirildi. İsteyen herkesin  mekânlarda, geniş alana yayılı
    kalan projeler belirlendi.  katılımına açık olan Tepe Savunma  ziyarete kapalı tesislerde,
                   Hackathon’un tanıtımı çeşitli  kıymetli evrak veya kıymetli
    Eğitim kampları kurulması   kanallardan ve üniversitelerin  eşya nakil işinde, fiziki
    projesiyle birinci olan Emirhan  de desteğiyle yapıldı. Projede  güvenlik uygulamalarında, hız,
    Erdoğan 5.000 TL, özel güvenlik  çok ortaklı bir ekip çalışması  dijitalleşme, yetkinlik, iyileştirme
    görevlilerin güvenliği için ses ve  gerçekleştirildi. Konusunda uzman  sağlayabilecek, uygulanabilir,
    görüntü kaydedici 3. Göz projesiyle  3. partileri projenin içine çekmeyi  özgün entegre çözüm fikirleri
    ikinci olan Murat Şaşmaz 3.000  amaçlayan Tepe Savunma, bu  oluşturmalarıydı.
    TL kazandı. Üçüncülük koltuğunu  bağlamda Bilkent Cyberpark, İTÜ
    paylaşan kart okutma sistemi  Kuluçka Merkezi, ODTÜ ile iş birliği  Sunulan ürün, yazılım ya
    projesiyle İlker Gündoğdu ve  yaptı. Bu iş birlikleri gelecekte  da metodun final haline
    veri saklama programı projesiyle  yapılacak ortak çalışmaların da  getirilebilmesi için her türlü
    Gökhan Altınok 1.500’er TL  başlangıcını oluşturdu.    çalışma koşulu Tepe Savunma
    kazandılar.                         tarafından sağlandı. VR
                   Yazılımcıların, tasarımcıların,  görselleştirme, 3D printing
    Ideathon’da çok keyifli bir  grafikerlerin, iş geliştirmecilerin  ve tarama ekipmanları, sarf
    gün geçirdiklerini belirten  hedeflendiği tanıtım kampanyası  malzemeleri, Tepe Savunma
    Koyuncuoğlu, “Gün boyunca   sonucunda Hackathon’a 200’ü  tarafından kullanılan destek
    katılımcılarla sohbet ettik.  aşkın başvuru yapıldı. Türkiye’nin  ürünleri ve arama cihazları iki gün
    Şirketimizdeki her kademeden  dört bir yanından katılımcıların  boyunda Habita’da hazır bulundu.
    çalışma arkadaşlarımız fikirlerine  özgür bir ortamda birlikte çalışarak  Katılımcılar projelerini geliştirirken
    değer verilip bu yarışmaya  fikirlerini paylaştıklarını ve çözüm  bu teçhizatları kullandılar.
    çağrılmaktan dolayı duydukları  ürettiklerini belirten Koyuncuoğlu,
    memnuniyeti sıkça dile getirdiler.  “Yarışmamız sırasında katılımcılar  Beklentilerinin sadece bir fikrin
    Onların memnuniyeti bizlerde  hayatın rutinlerinden çıkarak  sunulması değil bir çözümün
    daha da büyük bir istek uyandırdı.  güvenlik sektörü için yeni  üretilmesi olduğunu belirten
    Önümüzdeki yıllarda da fikir  teknolojileri denediler, icatlar  Koyuncuoğlu, “Ortaya konulan bir
    projelerine devam edeceğiz” diyor.  geliştirdiler ve diğer katılımcılarla  ürünse prototipi üretildi, yazılım
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17