Page 13 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 13

TEPE’DEN HABERLER 11
    ya da dijital çözüm önerisiyse  jüri son değerlendirmeleri yaparak  de 2019 yılı içinde Tepe Savunma
    yazılımdan bir parça beklendi.  ilk üçe kalan projeleri belirledi.  tarafından detaylandırılarak hayata
    Tepe Savunma’nın yöneticileri                geçirilecek.
    baştan sona kadar katılımcılarla  Sonuçta, güvenlik tarama
    dirsek temasında çalıştı.   ve ekipmanlarında yazılım   Bundan sonraki süreci ise
    Katılımcılar sorularını sorabildiler,  desteği projesiyle birinci seçilen  Koyuncuoğlu şöyle anlatıyor:
    cevaplarına anında ulaştılar. Orada  ekip 20.000 TL, 360 derece ve  “Bundan sonraki aşama bizim
    aslında fikirler Tepe Savunma  görünmeden güvenlik sağlama  için aslında her şeyin başlangıcı
    yöneticilerinin katılımıyla  projesiyle ikinci seçilen ekip  sayılacak. Her iki yarışma için
    yoğuruldu” diyor.       15.000 TL ve kişisel alarm sistemi  de seçtiğimiz projenin hayata
                   projesiyle üçüncü seçilen ekip ise  geçirilmesi için hazırlıklarımıza
    Sonuçta 12 grup finale kalarak jüri  5000 TL ödül kazandı. Her üç proje  en kısa sürede başlayacağız.
    karşısında fikirlerini savundu. Jüri             Uygulama ve adaptasyonda
    de büyük bir titizlikle belirlendi.             destek alıp, iş ortaklıkları
    Serdar Kuzuloğlu, Alphan Manas ve              yaparak en doğru şekilde
    Tepe Savunma ve Güvenlik Genel                sistemimizde uygulamaya
    Müdürü Bora Doğualp’ten oluşan                koyacağız.”
                                   “Fikir Maratonu

                                   şirket itibarına da

                                   katkı sağladı”


                                   “Fikir Maratonu boyunca çok güzel, bizi
                                   heyecanlandıran fikirler dinledik. Bu bizim
                                   için çok önemli bir kazanım oldu. Bunun
                                   yanında bu etkinlik, şirketimizin fikre değer
                                   veren politikasını duyurmak açısından da
                                   büyük önem taşıyor. Sektörde ilk kez böyle
                                   bir etkinlik düzenleniyor. Fikir Maratonu’nun
                                   şirket itibarımıza ve marka değerimize de
                                   olumlu katkılar sağladığını düşünüyoruz.
                                   Fikir Maratonu’nu bir seferlik bir yarışma
                                   olarak düşünmedik. Hedefimiz ileriki
                                   senelerde de Ideathon ve Hackathon’u
                                   sürdürmek.”
                                   Nigar Koyuncuoğlu
                                   Tepe Savunma Pazarlama Müdürü
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18