Page 17 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 17

TEPE’DEN HABERLER 15


    Tepe Savunma ve Tepe Servis


    1. Uluslararası Bankacılık Kongresi’ndeydi


    Bankacılık sektöründe çalışanlar ile akademisyenleri bir  İki gün boyunca global bankacılık sektörünün önemli
    araya getiren ve bu anlamda bir ilk olan 1. Uluslararası  temsilcilerini Türkiye’de bir araya getiren ve sektördeki son
    Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018 tarihlerinde,  gelişmelerin, güncel sorunların tartışıldığı Kongre’de, Tepe
    Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık  Savunma ve Tepe Servis de destek sponsor olarak yer aldı.
    ve Finans Bölümü’nün ev sahipliğinde Ankara’da  Katılımcılar Tepe Savunma ve Tepe Servis sayesinde keyifli
    gerçekleştirildi.                 ve sorunsuz iki gün geçirdiler.
    Tepe Savunma ve Güvenlik’ten 25. Yılında
    “Güveni Paylaşanlar Konferansı”    25 yıldır güvenlik sektöründe faaliyetlerini başarıyla sürdüren  güvenlikte entegre çözümler yer alacak. Müşterilerimizin,
    Tepe Savunma ve Güvenlik 25. yaşını kutlarken önemli bir  dernek ve sanayi odaları temsilcilerinin ve basının izleyeceği
    organizasyona imza atacak. 9 Ekim 2018’de Bosphorus  konferansta yurt dışından ve Türkiye’den konusunda uzman
    Convention Center’da gerçekleştirilecek olan “Güveni  konuşmacılar sahne alacak.” dedi.
    Paylaşanlar Konferansı” güvenlik sektörünün global bir bakış  Bloomberg HT işbirliği ile “Güveni Paylaşanlar
    açısıyla değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak. Konferansı”nda gün boyunca canlı yayın ve röportajlar
    “Güveni Paylaşanlar Konferansı” konusunda uzman  gerçekleştirilecek.
    konuşmacılara ev sahipliği yapacak ve sektörel vizyonun,
    deneyimlerin ve geleceğe ışık tutacak yenilikçi çalışmaların
    paylaşılması için bir platform olacak.
    Konferansın içeriğinin katılımcılar için önemli bir katma değer
    sağlayacağını belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Pazarlama
    Müdürü Nigar Koyuncuoğlu, “Konferansın önemli başlıkları
    arasında, güvenlik sektöründe dünyadaki gelişmeler,
    güvenlik tehditleri, değişen güvenlik konseptleri, güvenliğin
    toplum psikolojisindeki yeri, sürdürülebilirlik, inovasyon ve
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22