Page 18 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 18

16 16 TEPE’DEN


   Grup şirketlerinin tüm sistemleri   bu bölüme emanet

    Bilkent Holding        B  ilkent Holding Kurumsal  Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün
    Kurumsal              Hizmetler Grubu’na bağlı  Bilkent Holding Kurumsal
                                  Hizmetler Grubu içindeki yeri ve
                     altı şirketin tüm bilgi işlem
    Hizmetler           teknik altyapılarının ve sistemlerinin  öneminden bahseder misiniz?
                                  BT altyapısının sorumluluğunu
                   kurulumu, yönetilmesi ve sürekliliği
    Grubu’na hizmet        Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün  üstlendiğimiz tüm şirketler hızlı
    veren Bilgi          sorumluluğunda. Merkezde 5,  bir büyüme içindeler. Bu büyüme
                   Şehir Hastaneleri’nde 2 kişi olmak
                                  paralelinde bilgi teknolojilerinin
    Teknolojileri         üzere 7 kişiyle çalışan bölüm,  (IT) alanı da genişliyor. PC ve server
                                  sayısı artıyor, network büyüyor,
                   kritik sistemlerin 7/24 sorunsuz
    Müdürlüğü’nün         çalışmasını sağlıyor. Yapılan  sistem güvenliğinin yenilenmesi
    sorumluluğu          çalışmalar ve yeni projeler hakkında  gerekiyor. Her şirketin kendi içinde
                                  kritik sistemleri bulunuyor. Özellikle
                   Bilgi Teknolojileri Müdürü Ferit
    büyük. 7/24          Semih Zeybekoğlu’ndan bilgi aldık. Tepe Güvenlik’in Alarm İzleme
                                  Merkezi, Tepe Servis’in Çağrı Merkezi
    çalışması gereken       Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün  7/24 çalışması gereken ve çok kritik

    kritik sistemlerin      görev ve sorumluluk      sistemlere sahipler.
                   alanlarından bahseder misiniz?
    sorunsuz           Bilkent Holding Kurumsal Hizmetler  Bilkent Holding Kurumsal Hizmetler
                                  Grubu’nda 6 şirketin ortak kullandığı
                   Grubu’nda yer alan Tepe Savunma,
    bir şekilde          Tepe Güvenlik, Tepe Servis, ISG, BCC  sistemler de mevcut. Mail server,
    devamlılığını         Catering bizim departmanımızın  file server, sistem odaları ortak
                                  kullanılıyor. Son olarak Sports
                   sorumluluk alanında bulunuyor. Bu
    sağlayan birim,        şirketlerin tüm IT altyapısı, serverlar  International ve Bilsigorta da bizim
                   (mail, database vb.), bilgisayarlar
                                  sorumluluğumuza bağlanıyor. Bu iki
    önemli projelere       ve printerlar, dolayısıyla bilgi  şirketin network’ünü ve sistemlerini
    imza atıyor.         teknolojileriyle ilgili bütün kalemler  de kendi sistemimize dahil edeceğiz.
                   bizim yönetimimizde yürütülüyor.
                                  Şu anda bu şirketlerin planlamasını
                                  yapıyoruz.
                   Organizasyon yapınız nasıl? Kaç
                   kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?  Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
                   Ankara’da 5 kişilik bir ekibimiz var.  olarak bir işi planlarken anı
                   2 kişi de Mersin ve Isparta’da Şehir  kurtarma yoluna gitmiyoruz.
                   Hastaneleri’nde görev yapıyor.  Örneğin bünyemize yeni bir şirket
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23