Page 5 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 5

ODAK  3


                   Güvenlik görevlileri bankaların hem

                   fiziki kıymetlerini hem de imajını

                   korumaktan sorumlu. Bu nedenle
                   bankalarda güvenlik, oldukça titiz bir
                   çalışma gerektiriyor ve bazı yönleriyle

                   diğer tesislerden farklılaşıyor.
                   B  ankalar, her gün yüzlerce  müşteriye kapanıyor ancak
                                  güvelik görevlileri için mesai
                     kişinin girip çıktığı ve işlem
                     yaptığı yerler olmanın yanı  18.00-18.30 gibi bitiyor. Bu süre
                   sıra nakit ve kıymetlerin bulunduğu  içinde unutulan, tehdit oluşturan
                   mekanlar oldukları için özel güvenlik  nesneler ve iş yeri kontrol
                   tedbirlerine ihtiyaç duyuyorlar.  ediliyor. Müşterek muhafaza
                   Bankalardaki risk unsurlarının  esasları denilen belli prosedürler
                   başında fiziki kıymetlere yönelik  çerçevesinde şubeler kapanıyor.
                   silahlı saldırılar, soygunlar, bilgi
                   hırsızlığına yönelik bireysel ve  Hassas noktalarda 7/24 güvenlik
                   teknolojik girişimler geliyor.  Elbette güvenlik sadece şubelerde
                                  değil, bankaların genel müdürlük
                   Bunun yanında karşılaşılan   binaları, operasyon, veri merkezleri,
                   riskler arasında bankanın ya da  para merkezlerin de büyük önem
                   çalışanlarının prestijine yönelik  taşıyor. Bu alanlarda 7/24 kesintisiz
                   saldırılar da yer alıyor. Müşteri  hizmet veriliyor. Şubelerde mesai
                   ve çalışan arasında yaşanan  18.30 gibi bittiği ve gerekli elektronik
                   gerginliklere anında müdahale  güvenlik önemleri alındığı için
                   edilerek tansiyonun düşürülmesi  güvenlik bir kişiyle sürdürülebilirken
                   görevi de güvenlik görevlilerinin  genel müdürlük ve diğer hizmet
                   sorumlulukları arasında bulunuyor.  binalarında araç ve yaya giriş
                   Bankalarda çalışacak güvenlik  çıkışları, ziyaretçiler, tamir, bakım
                   personelinin öfkeli müşteriyi  onarım için dışarıdan gelenler,
                   sakinleştirecek bilgi, eğitim ve  çalışanlar ve binanın lokasyonu
                   donanıma sahip olması gerekiyor.  gibi konulara bağlı olarak alınan
                                  tedbirlerde çok sayıda güvenlik
                   Güvenlik sektöründe 25 yıllık  görevlisi bulunduruluyor.
                   tecrübeye sahip olan ve Türkiye
                   genelinde 16 büyük bankanın  ATM’ler elektronik
                   2300’ü aşkın şubesinde ve genel  gözetim altında
                   müdürlüklerinde 2700’e yakın  Bankaların ATM’lerinde ise güvenlik
                   güvenlik görevlisiyle hizmet veren  elektronik olarak sağlanıyor.
                   Tepe Savunma ve Güvenlik de  Sinyaller, görüntüler, işlemler, ilgili
                   personel seçimlerini ve eğitimlerini  birimler tarafından 7/24 denetim
                   bu risk unsurlarını göz önünde  altında tutuluyor. Olumsuzluk
                   bulundurarak yapıyor.     yaşandığında güvenlik ekipleri
                                  alana sevk ediliyor. Sahtecilik,
                   Şubelerde alınan tedbirler   dolandırıcılık konularında polisle
                   Banka şubelerinde alınan güvenlik  iş birliği yapılıyor. ATM’lerin açılış,
                   önlemleri, şube açılmadan önce,  kapanışlarında ve bakım, arıza gibi
                   şube açıldıktan sonra, şube  müdahalelerde mutlaka silahlı
                   müşteriye açıldıktan sonra ve  güvenlik görevlisi bulunuyor.
                   kapanışta alınan tedbirler olarak
                   karşımıza çıkıyor. Bankalarda  Bankaları diğer tesislerden
                   saat 8.30’da mesai başlıyor ve  ayıran özellikler
                   9.00’a kadar o günkü işlerin  Banka güvenliği, diğer
                   hazırlığı ve planlanması yapılıyor.  tesislerdeki güvenlikten bazı
                   Alınması gereken tedbirler var ise  yönlerden farklılaşıyor. En önemli
                   organize ediliyor. Tüm bu tedbirler  farklıklardan biri bankalarda tüm
                   alındıktan sonra şube müşteriye  güvenlik görevlilerinin silahlı
                   açılıyor. Akşam da şubeler 17.30’da  olarak görev yapması olarak
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10