Page 6 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 6

4  ODAK
         karşımıza çıkıyor. Bu nedenle  Bankada çalışacak güvenlik  güvenlik görevlisinin bulunması
         güvenlik görevlilerine yıl içinde  görevlilerinde de farklı özellikler  nedeniyle her şubenin bir proje
         hem kanunen zorunlu olan   aranıyor. Gerginliklerin    olarak değerlendirilmesi. Bu
         atış eğitimleri hem de Tepe  yaşanabileceği ortamlarda hizmet  durum koordinasyon zorluklarını
         Savunma’nın kendi belirlediği  verilmesi nedeniyle banka güvenlik  beraberinde getiriyor. Çünkü
         eğitimler veriliyor. Eğitime her  görevlilerinin öfke kontrolüne  hastalık, izin gibi durumlarda
         zaman büyük önem veren    sahip, güler yüzlü, yardıma ihtiyacı  hizmetin sürekliliğini sağlamak
         Tepe Savunma, sadece banka  olanları ve işleyişi bilmeyenleri  büyük önem teşkil ediyor. Büyük
         güvenliğine özel dokümanlar  doğru şekilde yönlendirecek,  şehirlerde sürekli yedek kadrolar
         yayınlıyor ve bankada görevli  yapılması gerekenleri uygun bir  bulunsa da özellikle taşrada
         personel için online ve görev başı  dille anlatabilecek kişiler olması  personelin başına gelebilecek
         eğitimler düzenliyor.     bekleniyor. Öfkeli müşteriyi  durumlara anında müdahale
                        doğru şekilde sakinleştirmeleri,  etmek gerekiyor. Tepe Savunma,
                        sakinleştirilemeyecek durumdaysa  bu zorluğu 25 yıllık deneyimiyle
                        doğru müdahale edebilmeleri,  aşıyor. 81 ilde 700’ün üzerinde ilçede
    Bankalarda risk            gerekirse polisten destek isteyerek,  banka güvenlik hizmeti veriyor ve
    unsurları               süreçleri doğru ve usulüne uygun  çok detaylı bir planlama yapıyor.
                                       Bu planlamayı 11 bölgede bulunan
                        bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
    • Şube içinde ve yakın çevresinde personele             saha yöneticileri yürütüyor. Tepe
     ve müşterilere yönelik saldırı, hırsızlık, gasp,  Banka güvenlik personelinin ayrıca  Savunma’nın bankalar için 300’e
     tehdit, şantaj, dolandırıcılık ve darp olayları sır saklamasını bilmesi de önem  yakın havuz personeli bulunduruyor.
                        taşıyor. Müşteriler ve işlemler  Havuz personeli, yıllık izin, istifa,
    • Şubeye yönelik silahlı soygunlar  hakkında asla yorum yapmaması,  rahatsızlık gibi durumlarda şubelere
    • Şube önünde bekleyen kıymet nakil  banka çalışanlarıyla, kişisel  destek oluyor.
     araçlarına yönelik saldırılar    verilerle ilgili konuları kimseyle
    • Şube ATM’lerine yönelik saldırı ve  paylaşmaması, ticari ve güvenlik  Habersiz denetimler önemli
     dolandırıcılıklar          anlamındaki tüm konuları gizlilik  Personelin eğitimine büyük önem
    • Şube varlıklarına yönelik şiddet, saldırı,  içinde yürütmesi gerekiyor.   veren Tepe Savunma, işlerin
     vandalist ve terörist hareketler                  doğru şekilde yürütüldüğünden
    • Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler ve  Her şube bir proje   emin olmak için denetimleri de
                                       sıkı tutuyor. Planlı olarak yapılan
                        Bankaların diğer tesislere göre
     toplumsal olaylar
                        bir farklılığı da şubelerde birer  denetim ve ziyaretlerin yanı sıra
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11