Page 7 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 7

ODAK  5


                                       15 banka ve 1 sigorta
                                       şirketinde 2700’e yakın

                                       güvenlik görevlisiyle
                                       hizmet veren
                                       Tepe Savunma,
                                       kurumsal kimliği,
                                       güçlü yapısı, güvenliğe
                                       titiz yaklaşımı, eğitime
                                       ve denetime verdiği

                                       önem nedeniyle
                                       sektörde tercih ediliyor.


    güvenlik görevlileri sık sık “drill”  Sigorta) 2700’e yakın güvenlik
    olarak adlandırılan sızma testine  görevlisiyle hizmet veren Tepe
    tabi tutuluyor. Örneğin bankaların  Savunma, kurumsal kimliği, güçlü
    genel müdürlüklerinde x-ray  yapısı, güvenliğe titiz yaklaşımı,
    cihazından gıda ya da eşyaların  eğitime ve denetime verdiği önem
    arasında mermi, patlayıcı malzeme  nedeniyle sektörde tercih ediliyor.
    geçirmek, araç altlarına bomba  Tepe Savunma Güvenlik Direktörü
    düzeneği yerleştirmek, şubelerde  Mehmet Varol, Tepe Savunma’nın
    motosiklet kaskıyla içeriye  diğer tercih edilme nedenlerini
    girmek, müşteri gibi girerek gizli  şöyle sıralıyor: “Tepe Savuma
    bilgi almaya çalışmak gibi testler  sektörde 25 yıllık bir deneyime
    yaparak güvenlik görevlilerinin  sahip. Kurumsal yapımız, sözleşme
    ilgili duruma doğru müdahale  ve şartlara sonuna kadar uyan
    edip etmediği test ediliyor.  ve verdiği taahhütlerin arkasında
    Sızma testlerinin dışında saha  duran yaklaşımımız, güçlü finansal  Güvenlik
    yöneticileri ve denetim ekipleri de  yapımız müşteriler tarafından tercih
    sürekli olarak haberli ve habersiz  edilmemizi sağlıyor. Kadrolarımız  personelinin
    denetimlerini sürdürüyor.   deneyimli kişilerden oluşuyor. Çok
                   yaygın bir ağa sahibiz. Türkiye’nin  aldığı eğitimler
    17 finans kuruluşunda     her yerinde hizmet verebilmek  Bankalarda görevli güvenlik personeli pek
    2700 güvenlik görevlisi    kolay bir operasyon değil. Bu  çok eğitime tabii tutuluyor. Silahlı olmaları
    Akbank, Aktifbank, A&T Bank,  organizasyonun kurulması,   nedeniyle kanunen zorunlu olan atış
    Citibank, Denizbank, Finansbank,  yönetilmesi, takip edilmesi ciddi  eğitimlerinin dışında yasal mevzuat, saldırı,
    HSBC Bank, ING Bank, Odeabank,  bir güç gerektiriyor. Müşterilerimiz  soygun, rehin alma, şüpheli durum, eşkâl
    Pashabank, Rabobank, Societe  de bunun farkındalar. Bunun  tespiti, yangın, tahliye, ilkyardım, müşteri
    Generale, Türk Ekonomi Bankası,  yanında Bilkent Holding’in vakıf  ilişkileri ve iletişim, öfke kontrolü, stresle
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,  yapısı nedeniyle gelirlerimizin  başa çıkma, x-ray ve diğer teknik cihazların
    Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası  başarılı öğrencilere burs olarak  kullanımına yönelik çok sayıda eğitimden
    olmak üzere 16 bankada ve   veriliyor olması da tercih edilme  geçiyorlar.
    1 sigorta şirketinde (Anadolu  sebeplerimizden biri.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12