Page 9 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 9

VAKA ANALİZİ 7               3. Vaka
             Olayın özeti
    İskenderun’da para naklinde görevli
    bir Tepe Savunma ekibi trafik kazası
     geçirir. Görevliler yaralanırlar. Bu
     durumda bile soğuk kanlılıklarını
      yitirmeyen görevliler, araçtaki
      kıymetin korunması için gerekli
      tedbirleri alırlar. Hem güvenlik
    güçlerini hem yöneticilerini anında
    bilgilendirirler. Ancak tüm önlemleri
     aldıktan sonra aracın başını terk
       ederek hastaneye giderler.

        Olayın değerlendirilmesi
    Bu olay, güvenlik görevlilerinin her
    tür kriz durumuna hazırlıklı olmaları,
      soğukkanlılıklarını korumaları
      ve tüm prosedürleri bilerek zor
     durumlarda bile bu prosedürleri
     harfiyen uygulamaları gerektiğine
         bir örnek oluşturuyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14