Page 13 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 13

Tepe Akademi’den
     bahsedebilir misiniz?
     Ne zaman ve ne amaçla
     kuruldu?
     Şirketimizin en önemli konularından
     biri mevcut kalite standardını
     korumak için eğitim anlayışımızı
     sürekli geliştirmek, ulusal ve
     uluslararası kalite standartlarının
     devamlılığını sağlamak. Bugüne
     kadar edindiğimiz tecrübelerimiz
     ve değerlerimiz bundan sonraki
     çalışmalarımız için bize yol
     gösteriyor. Bizleri bugünlere taşıyan
     çalışma arkadaşlarımızın her zaman
     en ileri ve iyi eğitim almalarını ve
     birlikte bugüne kadar taviz vermeden
     koruduğumuz değerleri ve elde
     ettiğimiz başarıları bundan sonra da
     devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

     Bu amaçla Şubat 2016’da
     kurdurduğumuz Tepe Akademi’de
     ilk olarak şirket yöneticilerimize
     eğitim verdik. Mart 2016 itibari ile de
     mavi yakalı personelimize de eğitim                        Savaş Aydın
     sunmaya başlayacağız. Tepe Akdemi
     e-learning eğitim portalımız ise Tepe  bir şirketimiz için 11 mesleki eğitim  ve şifreleriyle giriş yapacak. Giriş
     Savunma, Tepe Servis, Tepe Güvenlik  ile personelimize eğitim imkânı  sonrasında çalıştıkları projenin
     ve BCC Catering şirketlerimizde  sunuyoruz. Ayrıca aylık ihtiyaca göre  özelliklerine göre eğitimler
     çalışan personellerimizin fiili eğitim  her ay 2 ila 4 arasında yeni eğitim  atanacak. Eğitim sonrasında
     haricinde uzaktan eğitim almalarını  konuları eklemeyi hedefliyoruz. sınav tamamlanacak. Sistemde
     sağlayacak.                           çalışanlarımız SMS Gateway ve
                     E-learning portalının ne    e-posta üzerinden bilgilendirilecek.
     Tepe Akademi bünyesinde     zaman hayata geçmesi      Eğitimler ise bilgisayardan veya
     hangi eğitimler veriliyor?   planlanıyor? Portalın      Google Play Store ve App Store’dan
     İçerikleri ve hedef       altyapısı ve ekibinizle ilgili  indirilebilen uygulamamız ile mobil
     kitlesinden de söz edebilir   bilgi verebilir misiniz?    cihazlardan da alınabilecek.
     misiniz?            E-learning portalının Nisan 2016'da
     18 kişisel gelişim, 4 temel ofis  tamamen hayata geçmesini   Tepe Akademi e-learning portalında
     programları, 4 temel iş becerileri, 10  planlıyoruz. Portal şirketlerimizde  ilk etapta 182 katalog eğitiminin
     teknoloji, 5 aile ve çocuk, 10 hobi,  personel takibi amacıyla ortak olarak  yanı sıra tamamı eğitim kurumumuz
     18 ilişkiler ve evlilik, 3 iletişim, 4  kullanılan Navision personel bilgi  tarafından hazırlanan 11 mesleki
     çevre, 4 eğitim ve gelişim, 2 satış,  sistemi ile entegre olarak çalışacak.  eğitim bulunuyor. Ancak Nisan
     3 ekip yönetimi ve toplantı ve 4                ayından itibaren her ay 3 ila 4 yeni
     oryantasyon eğitiminden oluşan  Sisteme 19 bine yakın çalışanımız,  eğitim eklenerek e-learning portali
     182 katalog eğitiminin yanı sıra her  kendilerine verilen kullanıcı adı  geliştirilecek.                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18