Page 2 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 2

İçindekiler      Odak

       Para ve kıymetli eşyanın güvenli nakli için
       ilk koşul: uzmanlık ...........................................................................2
      Tepe'den

       “İDO’nun tüm Marmara’daki para naklini
       Tepe ile güvenli bir şekilde sağlıyoruz” ...............................6

      Tepe'den Haberler
       Tepe, Tepe Servis Card’la
       İnsan Kaynakları Zirvesi’ndeydi ...............................................9
       Tepe Savunma, Philip Morris’te                             2
       toplantı ve eğitim düzenledi ..................................................15
       Tepe liderleri “Değişim Akıllı Liderlik” atölyesiyle
       değişime adım attı .......................................................................16 6

      Zaman Yolcusu
       GPS ile 20 yıldır yönümüzü buluyoruz ............................18
      Gelişim Zamanı

       Zamanı ve yaşamınızı siz yönetin .....................................20
      Güvenlik Penceresi

       Uçaklarda lityum iyon pil taşınması yasaklandı ......22
      Gezgin

       Bulut denizi Karadeniz yaylaları ..........................................24
      Güvenli Adrenalin

       Özgürlüğü sevenlerin sporu: Serbest atlayış ve
       yamaç paraşütü .............................................................................28

      Sokaktan Manzaralar
       “Yüklü miktarda para taşırken kendinizi güvende  9
       hissediyor musunuz?” ..............................................................32


       TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi
       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
       Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Seda Nur Çınar Gra fik Ta sa rım: Kadir Kaymakçı
       Fotoğraflar: Yusuf Aslan Katkıda Bulunanlar: Ayşe Başcı, Edanur Tekin
       Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24, Ankara
       Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
       Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul
       Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com
       Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
   1   2   3   4   5   6   7