Page 22 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 22

Gelişim Zamanı      Zamanı ve yaşamınızı

      siz yönetin
      Zaman algımız hissettiğimiz   ve durdurulması mümkün olmayan  arasında dengeli bir biçimde
      duygulara göre değişebilir. Örneğin  kıt bir kaynak olduğundan yaşam  paylaştırılarak; sosyal yaşam,
      stresli bir sınavda 2 saat çok hızlı  kalitesini artırmak isteyen herkesin,  aile yaşamı, özel yaşam ve iş
      geçiyor gibi hissederken, sınav  öncelikle zamanını iyi yönetmeyi  yaşamı ile ilgili faaliyetlerin etkili
      sonucunun açıklandığı 1 dakika bize  öğrenmesi gerekiyor.    ve verimli bir biçimde planlanması
      10 dakika gibi gelebilir. Herkesin                ve gerçekleştirilmesi olarak
      bir günde 24 saati vardır. Zaman,  Zaman yönetimi, zamanın amaçlar,  tanımlanabilir. Zamanı yönetmek
      geri döndürülmesi, depolanması  sorumluluklar, zevkler ve hobiler  demek, yaşamı yönetmek demektir.


   20  Mart 2016
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27