Page 24 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 24

Güvenlik Penceresi      Uçaklarda lityum iyon pil                     4 bin özel harekat polisi

                                        alınacak
      taşınması yasaklandı                       Polis Akademisi Başkanlığı, özel

                                       harekât branşında yetiştirilmek
                                       üzere 4 bin özel harekât
                                       polisi alacak. Polis Akademisi
                                       Başkanlığı’na bağlı Polis Meslek
                                       Eğitim Merkezlerine lisans
                                       mezunu 2014 veya 2015 yılı Kamu
                                       Personeli Seçme Sınavlarının
                                       birinden P3 puan türünden en az
                                       50 ve üzeri puan alanların, POMEM
                                       Giriş Yönetmeliği’nde belirtilen
                                       diğer şartları taşımak kaydıyla,
                                       yalnızca özel harekât
      Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü  edebilmek için yolcuların lityum- branşında polis
      (ICAO), yolcu uçaklarını daha  iyon pilleri yanlarına almaları  memuru olarak
      güvenli hale getirmek için 1 Nisan  isteniyor. Kabin memurları  yetiştirilmek
      itibariyle uçakta lityum iyon pillerin  yangın simülatörlerinde başüstü  üzere erkek
      taşınmasını yasakladı. Yasak,  bagajlarında veya koltuk üzerinde  polis memuru
      yolcuların yanındaki piller için değil  başlayan yangınlara nasıl müdahale  adayı öğrenci
      bagaj bölümünde toplu halde taşınan  edeceklerini uygulamalı olarak  alımı
      lityum iyon pilleri kapsıyor.  görüyor.             yapacağını
                                       açıkladı.
      Cep telefonu, fotoğraf makinesi,  Yasağın kalkması için lityum iyon
      tablet ve dizüstü bilgisayarlarda  pillerinin, yangını önleyecek şekilde
      kullanılan lityum iyon piller, tehlikeyi  paketlenmesi gerektiği açıklandı.
      de beraberinde getiriyor. ICAO,  Şirketler, özellikle tıbbi ve askeri
      arızalı tek bir pilin bile diğer pillerin  alanlarda kullanılacak olan lityum
      patlaması için yeterli olduğunu  iyon pillerinin, uçakla taşınamayacak
      vurguluyor. Herhangi bir yangın  olmasının birçok alanda zorluklara
      durumunda hızla müdahale    sebep olacağını savunuyor.


    Özel güvenlik kimlik kartları yenileniyor

    Pasaport Daire Başkanlığı'nda basılacak son teknoloji ile  güvenlik çalışanları, taklidinin imkânsız olduğu belirtilen yeni
    taklit edilemez şekilde tasarlanmış özel güvenlik görevlisi  kimlikleri için 81 ildeki Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri'ne
    ve yöneticilerinin yeni kimlik kartları, bu yılın ilk çeyreğinde  internet üzerinden başvuru yapacak, kartlar PTT üzerinden
    adreslerine postayla gönderilecek.        görevlilere ulaştırılacak. Pasaport Daire Başkanlığı’nın
    Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı  basacağı yeni kimlik kartları için biyometrik fotoğraf
    kaynaklarından edinilen bilgiye göre, barkod okuma ve  isteniyor. Türkiye'de 2015 yıl sonu itibariyle 384 özel güvenlik
    filigran gibi güvenlik bileşenlerinin çok yüksek teknoloji  şirketi faaliyet gösterirken, özel güvenlik eğitim kurumlarının
    ile donatıldığı yeni özel güvenlik kimlik kartları, 2016'nın  sayısı ise 467’ye ulaştı. Stadyumlar, bankalar, alışveriş
    ilk çeyreğinde hem özel güvenlik görevlilerine, hem  merkezleri ve bazı kamu kurumlarında şu an kayıtlı 245 bin
    yöneticilerine ayrı ayrı basılacak. Türkiye genelindeki özel  358 özel güvenlik görevlisi bulunuyor.   22  Mart 2016
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29