Page 25 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 25

Ankara'ya özel güvenlik konseptinin

     detayları ortaya çıkıyor

     Merasim Sokak'taki terör saldırısının  ile halkın yoğun olduğu bölgelerde  güvenlik önlemleri artırılacak. Sabit
     ardından kent genelinde güvenlik  görünür durumda bulunması  noktalarda bekleyen ekip sayıları
     önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.  için gerekli donanımda olması  takviye edilirken, araçlı devriyeler
     Alınacak ilave tedbirler kapsamında  kararlaştırıldı.     sıklaştırılacak. Bazı siyasi ve
     transit geçişler ve Ankara'ya gelen               bürokratlar için koruma tedbirleri
     araçlar sıkı denetimden geçecek. Yeni güvenlik konsepti kapsamında  gözden geçirilecek.
                     transit geçişler ve Ankara'ya gelen
     Şube müdürlüklerinde görev fazlası  araçlar sıkı denetime tabi tutulacak.  Ayrıca kent merkezlerine kamyon,
     personel sayıları belirlenerek ihtiyacı  Bunun için Ankara çevresinde iki  kamyonet gibi araçların giriş-çıkış
     olan birimlerde görevlendirilmeleri  güvenlik çemberi oluşturulacak.  saatlerinde düzenleme yapılacak.
     için tayin emirleri hazırlandı.  Şüpheli araçlar ilk çemberde  Park yasağı olan yerlerdeki araçlar
     Alınması kararlaştırılan tedbirlerin  jandarma, ikinci çemberde ise polis  hızla kaldırılacak. Kaldırımlara park
     uygulanmasında kilit noktada  tarafından durdurulacak. Bunun yanı  yapılamaması için kaldırım taşı
     bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü  sıra hem jandarma hem de polis  seviyeleri yükseltilecek. Özellikle kritik
     bünyesindeki Devriye Ekipler  ekipleri gün içerisinde belli saatlerde  konumdaki kamu binalarının önünde
     Amirliğinde yaya devriye ekipleri  uygulama yapacak. Uygulama her  bulunan otobüs durakları daha uzağa
     kurulması kararlaştırıldı. Bunun için  gün farklı saatlerde yapılacak. taşınacak. İkiz plakalara karşı polis
     Asayiş Şube Müdürlüğü emrine diğer               aşırı duyarlı hale getirilecek. Bunun
     birimlerden yaklaşık 200 personel  Ankara genelinde bazı kamu binaları  için öncelikle plaka tanıma sistemi
     kaydırıldı. Bu ekiplerin kritik noktalar  ile büyükelçilikler çevresindeki  iyileştirilecek.                                                      23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30