Page 34 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 34

Sokaktan Manzaralar
      “Yüklü miktarda para taşırken      kendinizi güvende hissediyor      musunuz, yüklü miktarda      parayı nasıl taşıyorsunuz?”

       Bankacılıkta teknolojiyle birlikte yaşanan gelişmelerin yansımasıyla üstümüzde para

       taşıma devri sona yaklaşıyor gibi görünse de “Yüklü miktarda parayı nasıl taşıyorsunuz?”
       sorusuna aldığımız yanıtlar para nakline yaklaşımımızı gösteriyor.

      Atilla Şimşek          Yavuz Erdoğan
      Yaşı: 46            Yaş: 53
      Mesleği: Kuruyemişçi      Mesleği: Oto galeri sahibi
      Para taşırken herhangi bir   İşimiz gereği araba alım
      önlem almıyorum, kendi     satımı yaptığımız için
      imkanlarımla taşıyorum.     yüklü miktarda para
      Kasadaki parayı         taşımamız gerekebiliyor.
      üzerimde taşıyarak ATM’ye yatırıyorum.  Kendi güvenliğimizi, ruhsatlı tabancayla
      Bugüne kadar da herhangi bir sorun  kendimizi koruyarak sağlıyoruz.
      yaşamadım.
                      Nuri Deveci
      Yiğit Demir           Yaş: 49
      Yaşı: 41            Mesleği: Kuruyemişçi
      Mesleği: Pet shop sahibi    Ben yıllarca kendi
      Teknoloji çağındayız, bu    imkanlarımla hatta 1980
      nedenle artık üzerimde     döneminde dahi yüklü       hizmetinin profesyonel bir firma
      para taşımıyorum. Mail     miktarda para taşıdım, yüklü miktarda  tarafından gerçekleştirilmesi,
      order'la, yani parayı görmeden banka  parayla otobüse de bindim. Bugün hâlâ  şirketlerin maliyetlerini düşürmesi,
      aracılığıyla havale ediyoruz. Ticaret  bu yöntemi kullanıyorum. Yaklaşık 40  risklerin aktarılması, esas iş kolunda
      yaptığımız için yüklü paralarla iç içeyiz.  senedir de başıma herhangi bir kötü olay  ihtisaslaşmanın mümkün olmasını,
      Bunları taşımak çok güvensiz olurdu. gelmedi.          yönetim kolaylığını ve ihtiyaca uygun hızlı
                                       hareket kabiliyeti kazanılmasını sağlıyor.
      Eylül Zeyneloğlu        Uzman görüşü:          Bir işletme kendi içerisinde sadece
      Yaşı: 29            Para ve değerli eşya naklinde  belirli bir iş ve zaman dilimi için personel
      Mesleği: BT Danışmanı      profesyonellik güvenlikte büyük önem  çalıştırırken, profesyonel güvenlik
      Ben yüklü miktarda       taşıyor. Ülkemizde gelişmekte olan  firmaları silahlı güvenlik ve zırhlı araçlar
      para taşımıyorum ancak     sektörlerden biri olan para taşıma  ile birlikte nakit işleme merkezlerindeki
      taşımam gerekirse banka     hizmeti ağırlıklı olarak bankalara ve zincir  uzman personeli ile sayım, tasnif,
      aracılığıyla havale yapmayı   şubelerine, bayileri bulunan kurumsal  transfer, saklama, madeni para tedariki
      ve üzerimde bulundurmamayı tercih  işletmelere verilebiliyor.  ve diğer müşteri taleplerine uygun, daha
      ederim.             Para ve kıymetli eşya taşınması  pratik ve efektif çözümler üretebiliyor.


   32  Mart 2016
   29   30   31   32   33   34   35   36