Page 4 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 4

Odak


      Para ve

      kıymetli


      eşyanın güvenli

      nakli için ilk

      koşul: uzmanlık


       Başta bankalar, finans kuruluşları ve zincir şubeleri bulunan
       işletmeler olmak üzere, düzenli olarak para ve kıymetli eşya
       nakline ihtiyaç duyan kuruluşlar açısından güvenlik çok kritik
       bir konu. Sadece maddi kayba değil, itibar kaybına da neden
       olabilecek olumsuzluklardan korunmak için, bu hizmetlerin
       profesyonel bir güvenlik şirketinin uzmanlığına emanet
       edilmesi büyük önem taşıyor.      Bir bankanın ATM’lerinden merkez  meydana gelmesi durumunda çok
      şubeye aktarılacak para, bir müzayede  ciddi maddi kayıplar yaşanabiliyor.
      evinin bir şubesinden başka bir  Üstelik, bu durumda ilgili kuruluşların
      şubesine nakledilmesi gereken çok  yasal yaptırımlarla karşılaşması
      değerli bir antika, bir işletmenin farklı  ve itibar kaybına uğraması da söz
      şubelerinden toplanarak merkeze  konusu oluyor. Dolayısıyla para ve
      götürülmesi gereken hasılat… Bu gibi  değerli eşya naklinde profesyonel
      örnekler para ve kıymetli eşyaların  güvenlik hizmeti almak, sadece maddi
      taşınması kapsamına giriyor ve   açıdan değil, itibar açısından da büyük
      bu süreçte herhangi bir aksaklığın  önem taşıyor.   2   Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9