Page 30 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 30

Güvenli Adrenalin

                             Şehre meydan


                        okuyanların sporu
       İki nokta arasındaki mesafeyi, tüm engelleri belli bir akış
       içinde aşarak en hızlı şekilde katetmeye dayanan Parkur     üzerinde yapılan hareketlerde en
                                       önemli şey akıcılık. Engeller altından,
       ve Serbest Koşu sporları adeta şehre meydan okuyarak      üstünden, arkasından aşılırken
       bedenin sınırlarını zorluyor. Engelleri güvenle aşmak için   hareketlerin belli bir akıcılığı olması
                                       gerekiyor. Estetik bir akışa sahip
       dikkat edilmesi gereken birkaç konu var.            olmak pratik yaptıkça kazanılıyor
                                       ve tam akıcılık ancak 1-2 sene
      Son zamanlarda şehir içinde   benzese de aralarında küçük farklar  içinde elde edilebiliyor. Bu sporun
      çılgınca zıplayıp, atlayıp, taklalar  mevcut. Parkur, iki nokta arasında en  bir diğer önemli özelliği de kişiye
      atarak bir yerlere giden insanlar  hızlı şekilde gitme üzerine kuruluyken  özel hareketler olması. Belli başlı
      dikkatinizi çekti mi? Onlar değil  Serbest Koşu, hızın yanında estetik  hareketler olsa da zamanla kişi
      “Parkur” (parkour) ve “Serbest Koşu”  hareketleri de işin içine katıyor.  kendisi kendine uygun bir akış elde
      (freerunning) icra eden sporcular                ediyor.
      aslında. İnsan vücudunun sınırlarını  Parkur sporunu yapan erkeklere “iz
      zorlayan bu iki sporun amacı, A  bırakan” anlamına gelen “traceur”  Parkur bir yaşam biçimi
      noktasından B noktasına giderken  bayanlara ise “traceuse” deniyor.  Parkur, 1980’lerde Fransa’da David
      karşımıza çıkabilecek engellerin  Parkur ve Serbest Koşu'nun en  Belle ve arkadaşları öncülüğünde
      altından, üstünden veya arasından,  önemli özelliği, özgürlük hissi. Şehrin  başladı ve hızla tüm dünyaya
      hızlı ve akıcı şekilde geçebilmek  içinde bu spor için üretilmemiş  yayıldı. Belle ve arkadaşları,
      Parkur ve Serbest Koşu birbirine çok  duvarlar, mobilyalar, merdivenler  sınır olarak düşünülen birçok   28  Haziran 2016
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35