Page 9 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 9

Ticaret A.Ş.’ye hizmet veriyor. Ayrıca
                                     İzmir Gaziemir’de bulunan Optimum
                                     Alışveriş Merkezi ve Balçova’da
                                     bulunan Asmaçatı Alışveriş Merkezi
                                     de güvenlik hizmeti verilen şirketler
                                     arasında yer alıyor.

                                     Tepe Savunma, verdiği hizmetler
                                     doğrultusunda mağazalarda
                                     yaşanan kayıpları büyük ölçüde
                                     azaltıyor ve müşteri memnuniyetini
                                     artırıyor.


                                      Artan terör olaylarına karşı
                                      ek önlemler

                                      Son zamanlarda artan terör
                                      olayları mağazalarda da ek
                                      önlemler almayı gerektiriyor.
     denetlenmesini de yaparlar.   topluma karşı sorumluluklarının   ¬ Bu gibi durumlarda mağazaya
     Çalışanların yanlarında götürdükleri  bilincinde, teknoloji ve kalite  giriş esnasında özellikle sırt
     eşyaları denetlerler. Perakendeciler  açısından savunma sanayi ve  çantalı olan müşterilerin
     için çalışanların hırsızlığını önleme  güvenlik sistemleri sektörlerinde  kontrolü hassasiyetle
     her zaman öncelik taşır. İşletme içi  lider bir kuruluş olarak hedefini  yapılmaya başlanıyor.
     hırsızlığı önlemek ya da azaltmak  müşterilerinin memnuniyetini   ¬ Mevsime göre abartılı giysi
     için bu konudaki fırsatları, isteği ve  sağlamak olarak belirliyor. giyen müşteriler kontrol altına
     güdülenmeyi ortadan kaldıracak                   alınıyor.
     çeşitli sistemlerin ve uygulamaların  Varlığını sürdürebilmenin yegâne
     geliştirilmesi gereklidir.   koşulunun ise, müşterilerine    ¬ Mağaza çevre güvenliği
                     beklentilerinin üzerinde ürün ve  açısından sürekli dış alanlar
     Tepe ile tam güvenlik,     hizmetler sunmak olduğunun     kontrol ediliyor.
     tam memnuniyet         bilinciyle hareket ediyor.     ¬ Şüpheli paket veya araçlara
     Tepe Savunma ve Güvenlik,    Müşterilerinin tam tatmininin,   dikkat edilip, herhangi bir
     sektöre girdiği ilk günden bugüne  çalışanlarının mutluluğu ve  durumda kolluk kuvvetleri ile
     müşteri odaklı çalışan bir firma  memnuniyetinden geçtiğini    iletişime geçiliyor.
     olarak tanınıyor. Hizmet verdiği  bilinci ile personelinin gelişimini   ¬ Şirket yöneticileri tarafından
     her nokta için, personelleri ile  destekliyor ve teşvik ediyor.  sürekli kontroller yapılıyor,
     müşteri arasında bir köprü                     mağazalar arası bilgi paylaşımı
     oluyor, müşterilerinin istekleri  Bu amaca ulaşmak üzere, her gün  üst seviyeye çıkartılıyor, mal
     doğrultusunda personele yön ve  yoğunlaşan rekabet koşullarında  kabul alanlarının kontrolü
     eğitim veriyor. Personele verilen  gücünü sürekli artırmak üzere  arttırılıyor ve yabancı araçların
     eğitim ile de her geçen gün kaliteyi  ISO-9001/AQAP-110 Kalite Yönetim  bölgeye girişi engelleniyor.
     daha da arttırıyor.       Sistemleri’nden faydalanıyor.    ¬ Mağaza yönetimi ile koordineli
                                       şekilde personel sayısı artırımı
     Ülke ekonomisine önemli     Şu anda Tepe Savunma, Türkiye'nin  sağlanıyor.
     katkılarda bulunan, çevreye ve  en önemli markalarından Migros                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14